Fotogalerie akcí 2017/18

Vysvědčení 2018
Republikové finále v hokejbale
Školní turnaj ve fotbale
Čtenáři Slabikáře 1. B
Zrcadlo umění 1.a 2. třídy
Výlet na Dlouhé stráně
Rozloučení žáků devátých tříd
Mláďata 1.B
Den matek, blahopřání
Měření 1.B
Korálkování 1.B
Škola v přírodě 1.A a 1.B
Škola v přírodě 5. AB
Dopravní hřiště 5. A
Alternativní zdroje energie 9.B
Škola v přírodě 1.C, 4.A 4.D
Dětský den
Dívčí kopaná
Boulder pohár - finále
Jak rozezpívat nezpěváky 2.B
Plstění 2. B
Multikulturní týden - IV. C
Ekocentrum Paleta - IV. C
Tvoření pro maminky - IV. C
Vetešnictví 2018 - IV. C
Noc s Andersenem - IV. C
Škola v přírode 2018 - IV. B, IV. C
Beseda o drogách (8. tř.)
Škola v přírodě VI. A, VI. B
Den otevřených dveří na letišti
Den zdraví 2. B
Den zdraví 2. D
Boulder 2. B a 2. D
Den zdraví 2.A a 2.C
Škola v přírodě II. A, II. D
Škola v přírodě 2. B a 2. C
Třetí třídy ve škole v přírodě
Myslivost, kulturní dědictví ČR 7.B
Výlet do Prahy 8. A
Beseda s Markem Trončinským
Škola v přírodě 7.C, 8.C
Pardubický pramínek
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Škola v přírodě 7.A a 7.B
Den Pardubické nemocnice 7. A
Svátek matek 5.AB
Sport bazar
Jarní sběrová akce
Svátek matek 6. A
Mistrovství ČR v kin-ballu
Den Země 20. 4. 2018 - 8.A
Výrobky žáků 6. a 7. tříd
Botanická zahrada 7.ABC
Hokejbal 6. - 7. třída
Hokejbal 4. - 5. třídy
Hokejbalový turnaj 2. stupeň
Hokejbal 1. - 3. třídy
Zápis do 1. tříd
Výzdoba tříd při zápisu
Pomoc Vojtovi
Modely budoucnosti - ŠD
Oslava Dne Země
Den Země 7.B
Exkurze v ZOO Praha (6. tř.)
Exkurze Praha 7. A
Noc s Andersenem
Velikonoce v Paletě – 2. D
Smysly zvířat - 2. A, 2. B
Boulder pohár 2018
Velikonoční turnaj ve vybíjené
Velikonoční jarmark
Vetešnicví aneb jarní úklid
Druhé třídy na bruslích
Talentmánie - ŠD
Olympiáda - ŠD
Teambuildingový kurz - 1. stupeň
Tonda obal 5. A
Teambuildingový pobyt - 2. stupeň
Turnaj žáků 1. - 4. tříd v kin-ballu
Gymnastika do školy
Karneval - ŠD
(Ne)bezpečný mobil
Matematika v 5. A
Pernštejni na škole
Okrskové kolo basketbalu dívek
Edison
Biologická olympiáda
Exkurze do Transformu
Kulichy 1.B
Recitační soutěž
Turnaj základních škol v kin-ballu
Diskobruslení
Superstar školní družiny
Hrajeme divadlo v ŠD
Návštěva 9.B v Labské hotelové škole
Škola v přírodě s lyžováním
Učebna cizích jazyků
Beseda s Ondřejem Kacetlem
Třída 2. D na keramice
Sváteční čtenářský klub
Čtenářský klub v novém roce 2018
Vánoce 2. B
Návštěva Krajské knihovny 2. B
Keramika – glazování 2. B
Čertovské korálkování v 1. C
Pasování na čtenáře 1. C
Plavecký výcvik 2.C, 3.A, 3.C
Lumpárium - 1. a 2. A, B, C
Bruslení
Lákáme Vánoce v 1.B
Vánoční besídka v 1.B
Savci 1.B
Den otevřených dveří
Vánoce v ŠD
ZOO - ŠD
Beseda s Ondřejem Kacetlem
Zpívání na schodech
Čertí rej - ŠD
7. C pomáhá
Beseda o zvířátkách v 1. C
Netradiční výuka v 1. C
Vánoce - 1. oddělení ŠD
Třída 1. C v knihovně
Vánoční strom pro ptáčky 3.A
Kouzla betlémů 3.A
Keramika 3.A
Keramika 1.A
Bruslení 1.A
Knihovna 1.A
Keramika 2.C
Potravinová sbírka pro zvířátka
Projektový den v 1. C
Návštěva 1.C v Ekocentru Paleta
První seznámení s bruslemi 1. C
Vánoční zpívání
Turnaj v basketbale
Vánoční čarování a adventní zpívání
Školní turnaj v přehazované
Výtvarná výchova 5.B
Výtvarná výchova 7.C
Muzeum čokolády 7.B
ZOO - 2. oddělení ŠD
ZOO - 1. oddělení ŠD
Zdraví na talíři 8.B
Futsalový turnaj v Moravanech
Jak vylepšit dům
Práce s dýhou
Malba 9.A
Drátkování ve III.C
Adventní posezení III.C
Výtvarná výchova 6.A
Čert a Mikuláš ve škole
Savci 1.A
Předávání Slabikáře 1.A
Deskové hry - ŠD
První pomoc - ŠD
Momentky 1. oddělení - ŠD
2. oddělení - ŠD
Drakiáda - ŠD
Třída 2. D v Ekocentru Paleta
Podzimní turnaj ve florbale
Projektový den 2.C Pernštýnské nám.
Olympiáda v českém jazyce
Hry a klamy 7.A
Landart - IV.C
Projektový den - IV.C
Exkurze do "Škodovky"
Tajemství Mystéria VI
Prvňáci v knihovně
Stonožka pomáhá 1.B
Jak známe Pardubice 1.B
Dopravní výchova 1.B
Pomáháme si 1.B
Zelená brána 1. A
Třídíme odpady 1. A
Fotografie jazykové učebny
Mladý chemik
Slavnostní otevření jazykové učebny
Sběrová akce
Keramika 2.B
Projektový den Zelená brána 2.B
Jeden za všechny 2.B
Ekocentrum paleta 5.A
Evropský den jazyků
Dopravní hřiště 5.A
Mladí stavitelé z 5.A
Projektový den
Školní turnaj ve florbalu
Bazar sportovních potřeb
Ekocentrum Paleta - IV.C
Ekocentrum 4. B
Podzimní turnaj v malé kopané
Přírodovědný klokan
Jeden za všechny 2.C
Ekocentrum Paleta VI.A
Moje vysněná škola - ŠD
Městské slavnosti - ŠD
Vlaštovkové odpoledne - ŠD
1. oddělení - ŠD
Adaptační kurz VI.A,B
Výstava elektrotechniky a IT
Případ kompost 5.B
Lesy v ohrožení 7.B
Lesy v ohrožení 7.C
Ekocentrum Paleta 6.B
Dopravní hřiště 4. B
Sportovní den
Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic
Dětský maraton 2017
Přespolní běh
Život ve vodě 7.A
Author back to school
Šerpování prvňáčků
Škola nanečisto