Detail fotogalerie

Stonožka pomáhá

Již 26 let existuje Hnutí na vlastních nohou, kterému informovaní říkají Stonožka. Již 26 let pomáhají děti a učitelé. Především dětem a školákům všude tam, kde je to nutné. V Kosovu, na Balkáně, v Iráku, v Africe… Doma v nemocnicích na dětských odděleních při nákupu drahých přístrojů. Školám, které byly poškozeny nebo zničeny povodněmi. V loňském roce se spojila Stonožka, Fakultní nemocnice v Plzni a Západočeská univerzita v Plzni. Společně vyhlásili celorepublikovou výtvarnou soutěž „Věda, která léčí.“ Celkem se v soutěži sešlo 1621 výtvarných prací z 63 škol. Nejlepší práce byly vydraženy a získané finanční prostředky budou použity na výzkum Crohnovy choroby, kterou trpí v současnosti čím dál tím více dětí. Malí a mladí výtvarníci touto cestou získali celkem 500.000,-Kč. Velmi potěšitelné je, že mezi oceněnými jsou také žáci ze 4. B naší školy. Jsou to: Filip Červ, Rostislav Flégr, Natálie Motyčková, Alessandro Shamshom, Jaroslav Štach, a Martin Tancoš. Především těmto dětem, ale i dalším ze 4. A a 4. B, kteří se výtvarné soutěže zúčastnily, patří veliké poděkování.