Detail fotogalerie

Jak známe Pardubice 1.B

Tématem projektového dne na prvním stupni ZŠ 25. 10. 2017 byly Pardubice. Mohli jsme tak doplnit a rozšířit zajímavým způsobem učivo v předmětu Náš svět. Jak vlastně známe Pardubice? Orientovali jsme se v obrázkové i klasické mapě. Hledali jsme významné budovy a ulice ve městě. Spolužákům jsme ukazovali, kudy chodíme do školy, kde bydlí příbuzní a kamarádi, kde máme kroužky. Připomněli jsme si pravidla bezpečného pohybu po komunikacích, v dopravních prostředcích a ve městě vůbec. Od pana učitele jsme dostali propagační materiály o Pardubicích. Měli jsme sestavit obrázkovou nabídku pro „prvňáky“, kteří přijedou poprvé do našeho města na návštěvu. Vybírali jsme nejznámější místa, oblíbené akce, zvali jsme je do cukrárny, kde mají nejlepší zmrzlinu. Pracovali jsme ve skupinách a někdy to bylo hodně složité. Nejlépe dopadli skupiny, kde se všichni vzájemně doplňovali, spolupracovali a nehádali. Na závěr jsme se shodli, že žijeme v krásném městě a budeme ho dále poznávat.