Detail fotogalerie

Pasování na čtenáře 1.D

Pátek 9. června 2017, Krajská knihovna Města Pardubic. Jsme vyzváni, abychom povstali. Rozeznívají se fanfáry a přichází Jeho Veličenstvo král Ota I. Král, který nás provázel na naší cestě Písmenkovým královstvím. Nyní před ním stojíme a žádáme o přijetí do rytířského stavu. Zde je náš čestný slib, který se zavazujeme dodržovat: Ve jménu pohádek, románů, básní, ve jménu literárních hrdinů, světů, spisovatelů, knihovníků, ilustrátorů se stávám rytířem krásného slova a členem malé rady. Budu mít v úctě slovo, budu ochraňovat knížky a statečně se budu bít za všechno dobré, co je v nich psáno.