Detail fotogalerie

Noc s Andersenem

Poslední březnový den, jako na mnohých školách po celé republice, se i u nás uskutečnila Noc s Andersenem. Letošní ročník byl věnován Čtyřlístku. Spolu se svými třídními učitelkami se ho zúčastnily třídy I. A, III. A, III. C, IV. A a V. A. Děti se na páteční večer těšily. Věděly, že bude ve znamení zajímavých a záživných aktivit a především tuto noc stráví se svými spolužáky a budou mít možnost se poznat i trochu jinak než ve školních lavicích. Již půl hodiny před začátkem akce bylo slyšet hlasy dětí, jež nedočkavě vyhlížely své třídní učitelky, které si je měly vyzvednout. Úderem šesté se všechny děti rozloučily se svými rodiči či prarodiči a zamířily do tříd, které vyměnily za své pokojíčky. Místo v pohodlné postýlce, přenocovaly na karimatce zabalené ve spacáku na zemi. Večer byl zahájen seznámením s komiksem Čtyřlístek a povídáním o spisovateli, po němž se celá akce jmenuje. Děti musely pozorně poslouchat, neboť věděly, že je na konci čeká soutěžní kvíz, v kterém si ověří, jak pozornými byly posluchači. V každé z pěti tříd čekaly na děti úkoly, které byly spojeny s hlavními hrdiny z komiksu Čtyřlístek. Skládaly slova, vytvářely své komiksy, hledaly rozdíly v obrázcích či dokreslovaly jednotlivé postavy. Všechny děti, které úspěšně absolvovaly úkoly, obdržely malou odměnu. Po dokončení posledního úkolu se navrátily do svých tříd a čekaly na noční hru. V době čekání měla každá paní učitelka pro své žáky připravený svůj vlastní program. Noční hra byla pro děti připravena v podkroví, které bylo zahaleno černou tmou. Děti měly za úkol hledat písmena rozmístěná po celé chodbě a mohly použít k orientaci jen baterku. Písmena zapisovaly do připravených políček a následně jim vyšlo přání. Všechny děti se projevily jako nebojácné a statečné, ale pouze tři nejrychlejší z každé třídy získaly sladkou odměnu. Zbytek večera se nesl v klidnějším duchu. Aby se dětem sladce usínalo, nechyběly ukázky z tvorby dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Ve většině tříd bylo o půlnoci slyšet tiché špitání některých malých nocležníků, avšak ráno v sedm hodin se všichni probudili s dobrou náladou a příjemnou vzpomínkou na včerejší akci. V osm hodin školu opustili a mířili zpět za svými rodiči. Ostatní fotografie najdete na http://zsbrve.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_brezen_2017/