Detail fotogalerie

Život ve vodě 6. C

Dne 3. 10. 2016 jsme navštívili ekocentrum Paleta – program „Život ve vodě“, který jsme měli dotovaný Magistrátem města Pardubic z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2016 (projekt „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“). Po úvodním představení, jsme přemýšleli, jaké známe naše sladkovodní živočichy. Následovalo vysvětlení hlavních zásad výzkumné a vědecké práce a správné práce s určovacím klíčem. Hned nato jsme se vydali ven k zahradnímu jezírku a snažili se důkladně zmapovat jeho obyvatele. Mnozí žáci byli při odlovu vodních tvorů opravdu velmi obětaví a byl div, že v jezírku sami nakonec neskončili. Podařilo se nám odchytit a správně určit následující živočichy: bruslařku a vodoměrku (u nichž jsme obdivovali jejich ladně klouzavý pohyb po vodní hladině), potápníka (který nás překvapil svojí rychlostí), larvu pakomára, koretru, okružanku a množství velmi droboulinkých perlooček. Program se nám líbil a bavil nás, i jsme se při něm dozvěděli hodně nového. Už se těšíme na další návštěvu ekocentra Paleta.