Detail fotogalerie

Tábor s Veverkami

Báječný školní tábor se uskutečnil v krásném horském hotelu Stella v blízkosti jednoho z nejvyšších vrcholů Šumavy, hory Špičák. Hned ráno při odjezdu 10. července bylo neobvykle veselé. Původně rezervovaný vlak měl zpoždění, táborníci jeli na dvě party různými vlaky a ve společném vlaku se sešli až v Praze. Šťastně pak dojeli až na Špičák. V hotelu byli všichni překvapeni velmi hezkými pokoji s příslušenstvím. Druhý den odpoledne začala očekávaná celotáborová hra „Za pokladem na Čertově jezeře“. Všichni se nejprve seznámili s legendou o vzniku Čertova jezera. Byli rozděleni do družin, vytvořili si svou vlajku, malé vlaječky na mapu, figurku čerta a vymysleli název týmu. Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap a téměř všechny aktivity vyplývaly z tématu. Za splnění úkolů dostávaly družiny body a na mapě pravidelně většinou ráno sledovaly posun barevných vlaječek, které si vyrobily. První etapou byl šumavsko-čertovský kvíz. Ten odhalil vědomosti i nevědomosti o Národním parku Šumava, o historii Šumavy, o přírodě, jezerech a samozřejmě o čertech. Další etapa byla venkovní, děti pomáhaly čertovi spojovat zeměpisné názvy, které na kartičkách v lese poztrácel, například Borová Lada, Železná Ruda a podobně. I další etapa byla lesní, družiny hledaly stužky, které poztrácela Dorotka, když si ji čert jako nevěstu odnášel do pekla. V další etapě se tvořily čertovské mozaiky. Podle indicií, které se týmům podařilo získat za správné odpovědi na otázky ze zeměpisu, přírodopisu, historie, zdravovědy apod., vytvořily čerta. Indicií bylo dvacet jedna. Čert musel mít samozřejmě rohy, vousy, řetěz, ocas s bambulí, plášť s čertovskými motivy, knihu hříchů apod. V jedné etapové hře pomáhali táborníci čertovi luštit hádanky, v další se vařil čertův mls – cibulačka. Etapa odehrávající se na výletě do Klatov měla název Čertův testament. Děti dostaly fotografie nápisů na domech, z nichž vybíraly označená písmena, a sestavily tajenku, která zněla: „Kdo se s čertem utká, ten se se zlou potká. Dopadne jak mumie, která tu v zemi hnije“. Na táboře nechybělo „čertovské kasino a hazardní hry“. Děti musely přelstít a obehrát vedoucí v podobě čertů, házely kostky, hrály skořápky, vytahovaly nejvyšší karty, odebíraly zápalky apod. Na polodenním výletě směrem na Špičák, Čertovo a Černé jezero probíhala další etapa hry. Cestou se plnily zajímavé úkoly, děti luštily informace napsané morseovkou, připomněly si pohádky o čertech, zapisovaly si táborové hříchy, převyprávěly legendu o Čertově jezeře, na daná slova vznikly úžasné básně, například: „Letní tábor s veverkami, ten je prima, ale někdy je to velká dřina. Čertův poklad hledáme, po jeho stopách pátráme. Tam, kde není ani liščí nora, tam se tyčí ta osudná hora. Léto s veverkami je legrace, a tak na shledanou v příštím roce“. Zlaté klíče naznačily, kde je ukrytý poklad, a tam se všichni vrhli. Šumava nabízí mnoho turistických cest, vedoucí s dětmi je využili. Celotáborová hra byla doplněna sportovními soutěžemi, oblíbenou hrou Safari, diskotékami a noční hrou. Dětem tábor poskytl mnoho nevšedních zážitků a všichni se na další tábor těší.