Detail fotogalerie

Podzim v 9.A

Podzim v 9. A probíhal především v duchu příprav na budoucí povolání. Děti navštívily burzu středních škol a učilišť v Ideonu, kde si nanečisto mohly vyzkoušet, čemu by se v určitém oboru mohly naučit. Nejvíce je zaujalo řízení automobilu a chemické pokusy. Na úřadu práce, kam se vydaly počátkem listopadu, si společně se sociální pracovnicí povídaly o svých zájmech a koníčcích a na základě toho se jim pracovnice snažila pomoci s výběrem školy. Někteří chlapci se zúčastnili exkurze do Střední školy automobilní v Holicích v rámci akce technohrátky. Mnozí střední školy navštívili o víkendech v doprovodu rodičů. Asi dvacet žáků se pečlivě vzdělává a dochází pravidelně ve středu a v pátek ráno na přípravné kurzy v českém jazyce a v matematice. Samozřejmostí byly i další aktivity. Všichni velmi ochotně pomáhali svými projekty připravovat Mysterium a pochopitelně chtěli poznat tajemství nádherné zlaté hrobky. Tradičně přinesli nejvíce papíru, a to 2 086 kg. Opakovaně vedli úžasné besedy s paní psycholožkou, které za vše moc děkují. Vzpomínali na svého nemocného kamaráda. Většina žáků se zúčastnila třídenního výletu do Teplic, který svou prací o nejlepším učiteli vyhrál Jakub Adam. Vybraní žáci se zúčastnili skvělého studijního pobytu v Anglii. Mezitím se připravovali na adventní zpívání v kostele. Tři členky redakční rady časopisu BrVe Times jely do Brna, ab si vyzvedly diplom za 2. místo v soutěži o nejlepší časopis roku 2015. Třídní učitelka děkuje svým žákům za aktivní přístup nejen ke školním povinnostem.