Detail fotogalerie

školní soutěže

Na škole proběhla v uplynulém měsíci soutěž v poznávání našich památek. Žáci měli za úkol k současným fotografiím hradů přiřadit obrazy hradů z doby jejich slávy. Zúčastnili se žáci prvního i druhého stupně. Nejúspěšnější byli odměněni sladkou medailí. V soutěži byli nejúspěšnější Eliáš Višňovský, Jiří Müller, Sabina Dušková, všichni ze 4. A, Žofie Vojtěchovská z 5. B, Filip Müller a Filip Sudek z 8. B. V březnu na naší škole proběhla také výtvarná soutěž „Bezpečně na sjezdovce i na kole“. Soutěže se zúčastnili žáci prvních a třetích tříd. Většina malovala ochranné pomůcky, které na sjezdovce nebo na kole mají používat. Zároveň proběhly ve třídách besedy o bezpečnosti. V soutěži obsadila první místo Barbora Fárková ze třídy 3. B. Na druhém místě byla její spolužačka Karolína Lukáčová. Třetí místo obsadila Karolína Paprskářová z 1. A.