Detail fotogalerie

Olympijský víceboj

Úspěšný vstup do OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE! Přihlásili jsme se do projektu Českého olympijského výboru. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. - 9. tříd do 8 měřitelných disciplin. Čeká nás pak řada zajímavých překvapení. První mety jsme dosáhli! Jsme mezi nejrychlejšími školami, které se do projektu zapojily a získáváme sportovní vybavení v hodnotě 5 tisíc Kč (do této soutěže je zapojeno již 800 škol). Krom jiného dostaneme i sportovní žákovskou knížku se samolepkami pro žáky 1.- 3. tříd. Postavičky Čtyřlístku vedou děti k tomu, aby s pomocí svých rodičů a kamarádů plnily jednoduché úkoly, jež jsou zároveň pohybovými aktivitami. Více o celém projektu na www. ceskosportuje.cz. Pokračujme dále, vytrvejme a radujme se z pohybu! Naše škola je zapojena v projektu Českého olympijského výboru (ČOV). Na podzim 2014 plnili všichni žáci naši školy v hodinách TV 8 disciplín (jde o testy obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, ohebnosti, rovnováhy). Kdo absolvoval všech 8 testů, potěšilo ho sportovní vysvědčení, které vystavil ČOV a bylo rozdáno spolu s vysvědčením 29. ledna. V druhém pololetí bude zahájena druhá etapa, ve které se bude sledovat, zda došlo u žáka k pozitivnímu posunu. Vše bude vyhodnoceno ke konci školního roku opět formou sportovního vysvědčení. Hodnoceni jsou i garanti projektu, kterí pracují na školách. Ze všech škol zapojených do projektu (1024 škol) bylo vybráno 5 garantů, kteří splnili požadovaná kritéria. Mezi vybranými byl i garant naši školy - učitelka TV Mgr. Kamila Kohoutová. Jako odměnu obdrželi trénink s olympionikem Martinem Koukalem na Prezidentské chatě v Bedřichově. Náplní akce byla sportovní část - teorie a praxe běhu na lyžích a diskuse se zástupci ČOV o současnosti a budoucnosti celého projektu, jehož cílem je zapojení co největšího počtu žáků do pohybových aktivit. Akce je zdokumentovaná štábem ČT a bude zveřejněna v Olympijském magazínu ČT 4 Sport, poté bude k dispozici v odkazu na www.ceskosportuje.cz. Celý projekt organizuje a podporuje ne jen ČOV, ale i odborníci, reprezentanti a pedagogové. Věřím, že se podaří tyto cíle a myšlenky postupně realizovat a projekt dále rozvíjet.