Detail fotogalerie

Halloweenská stezka v ŠD

Jako každý podzim, ani letos jsme nemohli v družině opomenout Halloween. Tentokrát si paní vychovatelky pro žáky připravily halloweenskou stezku, která se odehrála v půdních prostorách naší školy. Stezku tvořilo celkem deset stanovišť s tematickými úkoly, které děti plnily ve dvojících. Děti v halloweenských maskách nadšeně hledaly stín ducha, v labyrintu cestu strašáka do školy a podobně. Menším dětem pomohly ty starší, společně si zasoutěžily a kromě jiného se také zase o trochu více sblížily. Děti zvládly všechny úkoly na výbornou a jejich snaha byla oceněna medailí a sladkou odměnou.