Detail fotogalerie

Pardubický dětský parlament na naší škole

Dne 29. dubna navštívili naši školu členové Dětského pardubického parlamentu. Děti školou úžasně s přehledem provázel Patrik Nešetřil, žák osmého ročníku. Prohlídku společně začali ve stupňovitě upravené pracovně fyziky. Děti z parlamentu úplně nadchla učebna jazyků s perfektními mapami anglicky mluvících států, s jejich dominantami i s trasou londýnského metra. Paní učitelka Tomášková jim dokonce předvedla, jak se v takové pracovně vyučuje. Společně pak obdivovali nově vybavené učebny informatiky. V nejvyšším podlaží navštívili ateliér výtvarné výchovy a pracovnu, kde se děti scházejí s paní psycholožkou. Nejvíce všichni obdivovali historickou učebnu se starými lavicemi, s obrazem Jana Amose Komenského, s rákoskou a se skvělými pomůckami ze 17. století. Při prohlídce školy děti dále čekala učebna přírodovědných předmětů, v níž byly na stolech připraveny mikroskopy a žáci si mohli prohlédnout trepku, krásnoočko a jiné zajímavosti nejen pod mikroskopem, ale i ve vitrínách. V dalších podlažích děti navštívily nově zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku, dílny a samozřejmě jídelnu, kde je zajímal vyvěšený jídelníček. Úplně nejvíce členy dětského parlamentu udivilo, jak taková historická budova může být perfektně vybavena všemi nejmodernějšími technologiemi, a to s úžasným vkusem.