Detail fotogalerie

Týden bezpečnosti v ŠD

Týden bezpečnosti – téma, které nás potěšilo ve všech odděleních školní družiny. Každodenní program byl naplněn tematickými okruhy z oblasti „ BEZPEČNOSTI“, nechyběla návštěva dopravního hřiště, kde jsme si odpoledne zpestřili nejen praktickými ukázkami dopravních značek. Děti se zapojily do hry: „ Provoz a chování na silnicích“, vyzkoušely si malování (křídou) semaforu, křižovatek a dopravních značek. Bezpečnostní prvky jsme si vyrobili dle své vlastní fantazie a úspěšný týden jsme zakončili na herních prvcích jednoho pardubického hřiště.