Detail fotogalerie

Olympiáda v českém jazyce

Dvacet žáků z osmých a devátých tříd se13. listopadu sešlo v úžasné a podnětné učebně jazyků. Dvě hodiny zápolili s obtížnými úkoly Olympiády v českém jazyce. Doplňovali a vysvětlovali přísloví, hledali synonyma a antonyma k daným slovům, určovali větné členy i slovní druhy, bojovali s interpunkcí. Ve slohové části se zamýšleli nad tím „Co všechno umí světlo“. Někteří odcházeli zpocení, ale spokojení, že to prostě s češtinou umí.