Detail fotogalerie

Alternativní zdroje energie 9.B

Dne 14. 6. 2018 navštívila třída 9. B v Ekocentru PALETA výukový program s názvem Alternativní zdroje energie. Po tradičním úvodním seznámení následovala dotazovací anketa. Žáci hledali někoho, kdo kladně odpoví na připravené otázky. Ty se týkaly například používání různých domácích spotřebičů, znalosti principu fungování vodní elektrárny, návštěvy jaderné elektrárny apod. Dále se žáci zamýšleli, nad situací, jak by lidstvo zvládlo dlouhodobý výpadek elektřiny a jaké dopady obecně by s sebou přinesla absence elektrické energie. Také si na vlastní kůži jednoduchou hrou vyzkoušeli omezování „energetických surovin“. Ve druhé části programu se všichni rozdělili na několik skupinek a zahráli si na malou obec, ve které má zájem určitá firma postavit a provozovat větrnou elektrárnu. Každá skupinka měla přidělenou roli a zastupovala např. krajináře, energetiky, nezaměstnané, ekology, drobné podnikatele nebo zastupitelstvo obce v čele se starostou. Cílem hry bylo přednést argumenty a přesvědčit ostatní, aby hlasovali pro nebo proti výstavbě elektrárny. V našem případě závěrečné hlasování skončilo nerozhodně. Program se nám líbil a můžeme ho doporučit i ostatním. Připomněli jsme si, že naše generace by bez elektřiny dlouho nepřežila, že je s ní nutné také šetřit a hledat a využívat další - pokud možno ekologické energetické zdroje.