Detail fotogalerie

Jak rozezpívat nezpěváky 2.B

Letos na jaře do naší třídy 2. B zavítal pan Ing. Martin Chmelař, který již 16 let vede v Pardubicích soukromou hudební školu. Přišel s nabídkou realizace několika bloků aktivit Hlasová výchova na 1. stupni ZŠ se zaměřením na nezpěváky. Aktivity probíhaly v měsících od dubna do červena 2018 v hodinách hudební výchovy. Žáci se učili správnému pěveckému postoji a dýchání při zpěvu, výslovnosti, rozvíjeli sluchové vnímání, trénovali intonaci, nebo nacvičovali nové písně. Aktivity byly však zároveň velmi zábavné a motivační. Probíhaly převážně hravou formou a i žáci, kteří mají občasné problémy s pozorností, se bez větších obtíží zapojovali a na práci koncentrovali. A kdo že to jsou ti nezpěváci? Jsou to ti, co prostě nezpívají? Nebo ti, kterým to při zpívání tak trochu drhne? No a co že jsme to vlastně dělali? Tak třeba jsme se na chvíli stali králi pěveckého postoje, jako marťani jsme letěli do vesmíru, nebo si dokonce takhle na jaře zaházeli sněhovou koulí. Jako pedagog musím pochválit a vyzdvihnout, že po celou dobu nikdo neměl pocit, že by byl lepším či horším zpěvákem. Poslech třídy, ve které většina žáků již lépe a správně zpívá, byl pro nás oba i děti velkou odměnou. Správný způsob zpěvu si s sebou žáci ponesou celý život. A budou mít třeba jednou co předat svým vlastním dětem.