Fotogalerie akcí

Pokus- klíčení 2.B
DEN ZEMĚ 2.BC
VELIKONOČNÍ DÍLNY – NATURA PARK - 2. B
McDonald´s CUP páté třídy
Jarní sběrová akce
Školní bowlingová liga
Okrskové kolo McDonald´s Cup
Den Země - ŠD
Pardubický dětský parlament na naší škole
Výroba těžiště trojúhelníku v 6.A
Týden bezpečnosti v ŠD
Druhé kolo školní bowlingové ligy
Vybíjená chlapců
Velikonoční veverkovské tvoření
Máme rádi zvířata ŠD
Obrázky k zápisu
Loupežník Rumcajs 2.B
Bruslení 2. ABC
Bowling 2. B
Noc s Andersenem
Zápis 2019
Beseda o energetické budoucnosti lidstva
Výzdoba na zápis
Moje nejoblíbenější kniha - ŠD
Škola hrou s J. A. Komenským
Je statisticky dokázáno ... s 8.A
Hledání osové souměrnosti s 6.A
Krajské kolo ve florbalu
Příprava obyvatelstva k obraně státu
Vetešnictví aneb jarní úklid
Vítání jara
Školní bowlingová liga
Pernštejni ve škole
Úspěšný florbalový turnaj 5. tříd
Recitační soutěž
Den otevřených dveří
Karneval v ŠD
Kouzelnické odpoledne v ŠD
Kouzelnické odpoledne 2. a 6. odd. ŠD
Exkurze 8. C – Labská hotelová škola
Edison
Basketbalový turnaj dívek
Kinball mladších žáků
Den jazyků na Gymnáziu Dašická
Angličtina v 5. třídách
Biologická olympiáda
Laboratorní práce žáků 7. tříd z přírodopisu
Laboratorní práce z přírodopisu 6. tříd
ŠD hledá Superstar
TEAMBUILDINGOVÝ KURZ HOKEJISTŮ
Bowling 8.ABC, 6.B
Zima čaruje v ŠD
9.B navštívila hotelovou školu
Den otevřených dveří
Přijímací pohovor nanečisto
Krajská knihovna - I. A
Kouzelné Vánoce v 6. odd. ŠD
Kouzelné Vánoce v ŠD
Bruslení druhého stupně
Vánoční čas - I.oddělení šd
Vaření 8.B
Čtenářský klub v Muzeu loutek
Vánoční keramika 2.A
Výroba svíček
Keramika 1.B
Zpívání na schodech
Vánoční besídka 8. A
Vánoční besdíka - 2. B
Korálkování - 2. B
Jablíčko svět - 2. B
Adventní zpívání
Přehazovaná
Vánoční čarování
Advent na náměstí 2. a 6. odd. ŠD
Schránky a dopisy pro Ježíška v ŠD
Labská hotelová škola 8.B
Mikulášský turnaj v basketbale chlapců
První čtvrtletí naší II.C
Výlet do adventních Drážďan
Lesy v ohrožení 7.A
Čertí rej ŠD
Mikuláš, andělé a čerti
Technohrátky
Sebeobrana 9. A
Ekocentrum Paleta 9.A
Z pohádky do pohádky ŠD
Lidské tělo, první pomoc a IZS v ŠD
Halloween v ŠD
Sport bazar
Sebeobrana 8.B
Sebeobrana 8. A
Tajemství mysteria VII
Okrskové kolo ve florbalu
Jazykové animace Nj na naší škole
LEGO baví i páťáky
Knihovna 2. A
Bruslení prvních tříd
Florbalový turnaj 8. a 9. tříd
7. B Ekocentrum Paleta
Animace v hodinách německého jazyka
Slavnostní předávání slabikáře našim prvňáčkům
Vyhodnocení Olympiády v českém jazyce
Protidrogový vlak 8. A, B, C
Bruslení 1. C
Projektový den 1. C ke 100 letům naší republiky.
Foto 1. C s tanečním souborem Perníček a jeho hosty
Pohár základních škol prvního stupně ve florbalu
Revolution train 8.B
Zdraví na talíři 8.B
Olympiáda v českém jazyce
Futsalový turnaj v Moravanech
Čtenářský klub
Domečky pro skřítky ŠD
Skřítci Podzimáčci v ŠD
Podzimní slavnosti v ŠD
Projektový den 2018
Sběrové ráno
Svatovítské varhany 2.B
Stonožka 2.B
Zdraví na talíři 8.A
Vyrábíme ve školní družině - 1. oddělení ŠD
Kurz sebeobrany
Vyhodnocení Sportovního dne 1. – 5. tříd
Městské slavnosti ŠD
Turnaj v malé kopané
Adaptační kurz šestých tříd
Ovocná drakiáda - ŠD
SCHOOL MATCH
KURZ SEBEOBRANY - 7. A, 7.B
Začarovaný les 2.B
Nejrychlejší chlapec a děvče
Sportovní den 1. - 5. třídy
První školní den
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto