Fotogalerie akcí

Podzimní sběrová akce
Heraldická zvířata ve 3.B
Zajímavý týden 2.A
Projektový den v 1.A
Projektový den 3.B
Halloween v 1.B
Protidrogový vlak 8.A
Pracovní činnosti v 2.A
Projektový den
Třídíme odpady 1.A
Sluníčka (2.A)
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Přírodovědný klokan
Malá kopaná
Pracovní činnosti ve 4.A
Návštěva Evropského dne jazyků
Adaptační kurz 6. A, B
Den s panem náměstkem Rychteckým
Duhová drakiáda ŠD
Adaptační kurz 6. C, D
Třída 2.A v Paletě
Vyhlášení výsledků Sportovního dne
Podzim v 2.A
Práce žáků 3.A
Cvičí (téměř) celá rodina
Dopravní hřiště
O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic
Dětský maraton
Sportovní den pro 2. stupeň
Sportovní den pro 1. stupeň
Šerpování prvňáčků
Škola nanečisto