Fotogalerie akcí 2023/24

Rozdávání vysvědčení v 9.C
Rozdávání vysvědčení v 9.B
Rozdávání vysvědčení v 9.A
Rozdávání vysvědčení v 5.B
Rozdávání vysvědčení v 1.B
Rozdávání vysvědčení v 1.A
O putovní pohár ředitele školy
Výlet do Nasavrk
Rozloučení s 9.C
Rozloučení s 9.B
Rozloučení s 9.A
Umělecká výstava
Třída 4.C přeje všem hezké prázdniny
Závěrečné práce
Dětský den 2. stupně
Předávání řádů
Školní výlet 9.A
Výlet 3.C na Kunětickou horu
Den zdraví
Výlet 7.B
První pomoc v sedmých třídách
Třída 7.A za megabrouky
Turnaj pátých tříd v kinballu
Výlet 4.C do Prahy
Třída 9.B na výletě
Ocenění v projektu Olympijský víceboj
Třída 6.A na vědecko-technickém
Škola v přírodě 3.B, 3.C, 5.A
Městské slavnosti
Sběrová akce
Třída 1.B v Apolence
Pasování na čtenáře
Slavnostní předání výhry
Veslování pátých tříd
Škola v přírodě 1.A, 2.B
Dětský den
Pasování prvňáčků na čtenáře
Turnaj dívek ve florbalu
Třída 5.B v knihovně
Třída 4.A, 4.B, 5.C ve škole v přírodě
Senát a Parlament 9. ABC
Škola v přírodě 1.B, 2.A, 2.C
Třídy 4.C a 5.B na cestě do historie
Škola v přírodě 1.C, 3.A
Preventivní vlak
Přírodovědná soutěž
Beseda s brankářem Romanem Willem
Třídy 7.A, B v ZOO v Praze
Třída 4.A na dopravním hřišti květen
Canisterapie ve školní družině
Sportovně - turistický kurz osmých tříd
Hokejbalový turnaj 8. a 9. tříd
Regionální kolo olympijského odznaku
Orientační běh - krajské kolo
Exkurze na Dlouhé stráně
Družinka oslavuje maminky
Třída 5.B na dopravním hřišti květen
Školní boulder pohár
Dopravní soutěž - teoretická část
Jízda zručnosti
Čarodějnice ve 4.C
Projekt Lucemburkové ve 4.C
Vybíjená chlapci
Vybíjená dívky
Kin-ball v 5.B
Gotika v 7.B
Anglie
Čarodějnice ve 4.A
Projektový den ve 4.A
ŠD - Čarodějnice hledají talent
Štafetový pohár
Projekt - 6. C ve starověkém Řecku
Okrskové kolo McDonald´s Cupu
Třída 4.C v knihovně
Robotické myšky ve 4.A
Zápis do 1. třídy 18.4.2024
Zápis do 1. třídy 17.4.2024
Výzdoba na zápis 2024
Další návštěva Semiramis v 6.A
Třída 5.B v knihovně
Celodenní výlet ŠD do Rodasu v Šestajovicích II
Celodenní výlet ŠD do Rodasu v Šestajovicích
Malá kopaná
Film „Síla lidskosti – Nicholas Winton“
Pohlednice 3.C
Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic
Orientační běh
Třída 3.A v knihovně duben 2024
Vzpomínka na Cestu za kapkou vody
Soutěž O nejlepšího šplhouna
Ještě noc s Andersenem 2.r.
Noc s Andersenem 1. ročník
Noc s Andersenem 4.-5. ročník
Třída 5.A v Paletě 2024
Velikonoční projekt 4.C
Velikonoční stezka školní družiny
Semiramis v 6.B a 6.C
Velikonoce 3.C
Velikonoční veselí v ŠD
Velikonoční tvoření
Planetárium HK 9. ročníky
Den vody v 6.C
Den vody v 9.B
Projekt Cesta za kapkou vody
Velikonoční výzdoba města
Liga škol v orientačním běhu 2024
Ještě foto z vítání jara a z jarmarku
Vítání jara
Vetešnictví
Okresní kolo v basketbalu chlapců - březen
Den otevřených dveří 2024
Školní družina slaví MDŽ
Olympijský víceboj
Okrskové kolo v basketbalu chlapců
Hrajeme dějiny v 7.B
Masopust ve 2.B
Wellbeing ve 2.B
Karnevalové veselí v ŠD
Olympiáda v anglickém jazyce pro 3. a 4. třídy
Projekty 7.B únor
Zimní sportovní hry v ŠD
Svátek zamilovaných v ŠD
Třída 1.A v knihovně
School Match
Projekty 4.C
Mikulášovy patálie ve 4.C
Návštěva muzikálu
Třída 5.B v Paletě
Mozkovna v 5.B
Okrskové kolo v basketbalu dívek
Kouzla a magie v ŠD
Den otevřených dveří
Projekty v hodinách zeměpisu 7.B
Mistrovství ZŠBrve ve skládání Rubikovy kostky 1. ročník
Pololetní vysvědčení ve 2.B
Pololetní vysvědčení v 1.C
Pololetní vysvědčení v 1.B
Pololetní vysvědčení v 1.A
Ještě foto z lyžařského výcviku
Lyžařský výcvik
Olympiáda v ruském jazyce
Projektové vyučování - 6.C ve starověkém Egyptě
Třída 4.A v knihovně
Veselá věda ve školní družině
Zima ve 3.A
Miss mumie v 6.B
Pracovní pohovory nanečisto
Tříkrálová stezka v ŠD
Zpívání na schodech
Vánoční turnaj v přehazované
Vánoční projektový den ve 4.C
Společný předvánoční čas v 5.B a 8.B
Adventní čas v 5.B
Vánoční družinkové nadílky II
Vánoční družinkové nadílky
Třída 5.A v knihovně v prosinci
Prosincové radovánky ve 2. oddělení ŠD
Vánoční technický den na SPŠE
Disco bruslení 2. stupně
Disco bruslení 1. stupně
Vánoční čarování a adventní zpívání
Páté třídy v adventní Praze
Třída 5.B na výstavě betlémů
Předvánoční čas ve 4. oddělení ŠD
Olympiáda z angličtiny a němčiny
Olympiáda z dějepisu
Olympiáda v českém jazyce
Zimní družinkové radovánky
Francouzská revoluce naživo aneb Krvák ve třídě 8. D
Mikuláš, andělé a čerti mezi dětmi
Adventní zájezd do Drážďan
Adventní čas v 5.C
Zdravohrátky
Čertovská stezka v ŠD
Bobřík informatiky
Semiramis - program primární prevence
Workshop na téma Mé budoucí zaměstnání
Den jazyků na gymnáziu
Adventní toulky naším městem s družinkou
Zájmový kroužek vaření
Robotické myši v 2.B
Výhra třídy 2.B
Beseda o drogách v 7.B
Projektové hodiny zeměpisu v 7.B
Kroužek vaření
Okresní kolo přeboru družstev v šachu
Využíváme digitální technologie aneb 6. B a 6. C v pravěku
Třída 5.B na dopravním hřišti
Land art v 5.A
Drátkování ve 3.A
Třída 5.A v Paletě
Družinka se loučí s podzimem
Svatý Martin v 2.B
Svatomartinské veselí ve družině
Líčení v 8.D
Projektový den v 2.B
Beseda s paní spisovatelkou ve 4.C
Halloween ve 4.C
Třída 2.B v krajské knihovně
Žáci 1.A v krajské knihovně
Tajemství Mystéria X - Cesta za pokladem Templářů
Robotická myška Colby v 1.A
Ukázková hodina ve třídě 3.A
Bobřík informatiky ve 3.A
Třída 5.B v ekocentru Paleta
Halloweenská stezka v ŠD
Projektový den "Jeden den spolu"
Příprava na Jeden den spolu ve 2.B
Podzimní sběrová akce
Trénink s olympionikem Markem Švecem
Mise Vyšehrad a 7.B
Výtvarná výchova v 1.B
Třída 5.B opět ve vzdělávacím centru
Třída 3.A v knihovně
Prázdninové deníky 2.B
Abeceda v 2.B
Třída 2.B na výstavě Tváře úmluvy Cites
Třída 5.A v Automatických mlýnech
Vítání podzimu v ŠD
Projektový den na téma sv. Václav 2.A
Projektový den ve 4.C
Výstava škol v Ideonu s devátým ročníkem
Projektové vyučování v 5.B
Záložka do knihy spojuje školy 3.C
Adaptační kurz šestých tříd
Třída 5.B v Automatických mlýnech
Podzimní tvoření v 1.B
Třída 5.B na výstavě Tváře úmluvy Cites
Třída 5.A v knihovně
Liga škol v orientačním běhu 2. kolo
Po stopách sv. Václava
Den jazyků
Workshop Moje JÁchta na moři kariéry 9.A, 9.B
Zážitková hodina dějepisu v 8.D
Vyhlášení nejlepších atletů sportovních dnů
Plavání tříd 2.B, 3.A, 3.C
Třída 5.B v ateliéru paní psycholožky
Liga škol v orientačním běhu
Dětský maraton
Družinkový začátek školního roku
Badatelská hodina dějepisu v 6.C
Třída 4.A na dopravním hřišti
Třída 5.B na dopravním hřišti
Sportovní den 2. stupně
Sportovní den 1. stupně
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto 2023