Fotogalerie akcí

Třída 2.A v keramické dílně
Recitační soutěž
Žáci 2.A v ateliéru paní psycholožky
Pracovní činnosti v 2.B
Žáci 2.A v keramické dílně
Kroužek Malý kuchtík
Biologická olympiáda
Den jazyků
O pohár bratranců Veverkových
Pololetní vysvědčení v 2.A
Pololetní vysvědčení 1.C
Pololetní vysvědčení 1.B
Pololetní vysvědčení 1.A
Veverky hledají talent v ŠD
Turnaje v kin-ballu
Ozdravný pobyt s lyžováním
Přijímací pohovory nanečisto
Druhé třídy na bruslích
Den otevřených dveří
Ferda Mravenec 3.B
Vánoční besídka v 3.B
Vánoční dekorace v 3.B
Vánoční strom pro ptáčky 3.B
Vánoce ŠD 5.-7. oddělení
Vánoce ŠD 2.-4. oddělení
Vánoce v 9.A
Alternativní zdroje energie 9.C
Vánoční strom pro zvířátka
Zpívání na schodech
Školní turnaj v přehazované
Vánoční pečení ve 4.A
Adventní zpívání
Vánoční jarmark
Diskobruslení
Vánoční stromečky v 2.A
Planetárium 9.A,B.
Adventní zájezd do Vídně
School Match
Kroužek Vaření- mladý kuchtík
Čertí rej ŠD
2.B Plavání
Lesy v ohrožení 7.B
1.A Práce se stavebnicí v hodinách pracovních činností
2.C Práce se stavebnicí v hodinách pracovních činností
Mikuláš, andělé a čerti ve škole
Advent v 2.A
Bazar sportovních potřeb a oblečení
Mikulášský turnaj v basketbale chlapců
Podzimní slavnosti - ŠD
Multikulturní týden - ŠD
Florbal žáků 6. - 7. tříd
Čertí rej v 2.A
Práce 2.B v hodinách výtvarné výchovy
Tajemství mystéria VIII
Florbalový turnaj
Návštěva Multimediálního dne v Brně
1.A Bruslení
Předávání Slabikáře v 1.B
Předávání slabikáře v 1.A a 1.C
Plavecký kurz v 2.A
9. B v Paletě
Podzimní sběrová akce
Heraldická zvířata ve 3.B
Zajímavý týden 2.A
Projektový den v 1.A
Projektový den 3.B
Halloween v 1.B
Protidrogový vlak 8.A
Pracovní činnosti v 2.A
Projektový den
Třídíme odpady 1.A
Sluníčka (2.A)
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Přírodovědný klokan
Malá kopaná
Pracovní činnosti ve 4.A
Návštěva Evropského dne jazyků
Adaptační kurz 6. A, B
Den s panem náměstkem Rychteckým
Duhová drakiáda ŠD
Adaptační kurz 6. C, D
Třída 2.A v Paletě
Vyhlášení výsledků Sportovního dne
Podzim v 2.A
Práce žáků 3.A
Cvičí (téměř) celá rodina
Dopravní hřiště
O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic
Dětský maraton
Sportovní den pro 2. stupeň
Sportovní den pro 1. stupeň
Šerpování prvňáčků
Škola nanečisto