Náhradní třídní učitelé

zveřejněno 21.12.2014

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.a  2. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
 1.A  Rybecká  ŠD
1.B  Indráčková  ŠD
1.C  Hlavová  ŠD
1.D  Křenková  ŠD
2.A  Sedláčková  ŠD
2.B  Kreižová  ŠD 
2.C  Eliášová  ŠD 
3.A  Klárová Šťastná  Kumstát
3.B  Lambertová  Kubatová
3.C  Bajarová  Kohoutová
3.D  Čečková  Kubatová
4.A  Janků  Kohoutová
4.B  Chvojka  Lukáčová
5.A  Vávrová  Fendrichová
5.B  Fendrichová  Borská
6.A  Dubovči  Konířová
6.B  Laštovičková  Vávrová
6.C  Konířová  Hrubeš
7.A  Semerádová  Jarešová
7.B  Čepek  Viktorinová
7.C  Lukáčová  Jarešová
8.A  Vokřálová  Laštovičková
8.B  Tomášková  Mičulková
9.A  Ptáčníková  Herynková
9.B  Viktorinová  Kohoutová
9.C  Mičulková  Kumstát