Náhradní třídní učitelé

zveřejněno 21.12.2014

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.a  2. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
1.A  Sedláčková  ŠD
1.B  Chvojka  ŠD
1.C  Mrňávková  ŠD
2.A  Rybecká  ŠD
2.B  Indráčková  ŠD 
2.C  Hlavová  ŠD 
2.D  Křenková  ŠD
3.A  Trusinová  Vávrová
3.B  Kreižová  Bidlo
3.C  Eliášová  Tomášková
4.A  Klárová Šťastná  Eliášová
4.B  Lambertová  Kohoutová
4.C  Bajarová  Kohoutová
4.D  Cejnarová  Drápalíková
5.A  Viktorinová  Dubovči
5.B  Mičulková  Herynková
6.A  Vávrová  Bidlo
6.B  Fendrichová  Kumstát
7.A  Dubovči  Ptáčníková
7.B  Laštovičková  Kumstát
7.C

 Konířová

 Drápalíková
8.A  Semerádová  Jarešová
8.B  Čepek  Viktorinová
8.C  Lukáčová  Jarešová
9.A  Vokřálová  Ptáčníková
9.B  Tomášková  Mičulková