Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2018 - 2019

na všechny zájmové kroužky se bude možno přihlásit pouze elektronicky od 12. 9. do 23. 9. 2018

Podrobné informace o otevřených zájmových kroužcích (jejich začátku, platbách a pomůckách, které děti budou potřebovat) obdrží rodiče e-mailem od lektorů do 28. 9. 2018.

  • Všechny zájmové kroužky probíhají na naší škole, kromě kroužku Plavání.
  • Družinové děti si vyzvedávají trenéři plavání ve školní družině. Neplavce si mohou rodiče vyzvednout po výcviku na bazénu nebo se děti mohou z tohoto kroužku vracet zpět s trenérem do školy. Plavce si vyzvedávají rodiče na plaveckém bazénu po tréninku vždy. Družinové děti z ostatních kroužků si vyzvedávají lektoři od vychovatelek a po skončení kroužku je vracejí zpět.

Přihlášky na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se bude možno přihlásit pouze elektronicky od 12. 9. do 23.9. 2018
  • Zájmové kroužky probíhají od října do května
  • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu
  • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí) u DDM Alfa lze platit na celý školní rok. 
  • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (sobotkova@zsbrve.cz, 734 169 005)