Uskutečněné akce

zveřejněno 19.2.2018

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 14. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se i přes chřipkovou epidemii 22 žáků z druhých až osmých tříd. Porota vyslechla poezii i prózu, malé děti si k přednesu vybraly básně, starší děti zkusily prózu, a to hlavně texty Jana Wericha. V jednotlivých kategoriích si knihy a sladkosti odnesli Klára Vamberská a Jan Vodička mezi nejmenšími, Markéta Velínská a Viola Vlachová za čtvrté a páté třídy, Anastázie Dušková a Kateřina Jonášová v kategorii šestých a sedmých tříd, z 8. A, která jediná reprezentovala nejstarší kategorii a zaslouží si pochvalu, byli úspěšní Viktória Gombárová a Igor Horák. Všichni zúčastnění žáci i porota strávili příjemné odpoledne s knihami i sladkostmi.

EXKURZE DO TRANSFORMU

Dne 7. února navštívili žáci 9. B v rámci ekologicky zaměřené exkurze firmu Transform a. s. v Lázních Bohdaneč. V tomto zařízení probíhá recyklace plastů. Na úvod paní průvodkyně ukázala a popsala jednotlivé kroky procesu zpracování plastů. Je to dlouhá cesta, na jejímž konci však nezbyde žádný „odpad". Úplně vše se zpracuje. Žáci viděli celý proces. Na začátku se plast musel roztřídit, pak následovala „suchá pračka“, tavení a nalévání do forem. Formy se postupně měnily, tomu se říká kolotoč.  Z plastů lze vyrobit hodně věcí, například lavičky do parků, přepravní palety, zatravňovací dlažbu, obrubníky, plotový základ, palubky apod. Řadu hotových výrobků si mohli žáci prohlédnout venku, ještě než zavítali do výrobní budovy. Asi nejvíce děti zaujal zvláštní pach provázející zpracování plastů, který byl kupodivu intenzivnější vně budovy než uvnitř. Exkurze byla zajímavá.

TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KIN - BALLU

Ve středu 30. ledna 2018 proběhl v naší škole turnaj základních škol Pardubického kraje v kin-ballu. Naše družstva obou kategorií to měla v konkurenci pardubických klubů velice těžké. Nakonec se nám i z celkového 4. místa podařilo postoupit do republikového finále. V následujících týdnech je nutné vylepšovat techniku hry, abychom 18. dubna na republikovém finále v Praze opět zazářili. Na turnaji nás reprezentovali v 6. – 7. třídě Lukáčová Karolina, Spilková Nikola, Dušková Sabina, Schejbalová Martina, Široká Pavlína, Ouřecký Vojtěch, Netolický Maxim, Šťastný Lukáš, za 8. – 9. třídu bojovali Mišková Karolína, Farkašová Denisa, Bažant Marek, Pozdník Vojtěch.

LEDNOVÉ DISCOBRUSLENÍ

V závěru prvního pololetí se 3. – 9. třídy vypravily na tradiční discobruslení. Dvě hodiny se děti proháněly po ledě ve velké hale, kterou jim pronajal hokejový klub. K exhibici po celou dobu hrála příjemná hudba, v jednom okamžiku zhasla bílá světla a ledovou plochu ozářila světla barevná. Děti měly pocit, že se ocitly na opravdové diskotéce. Hezky si zabruslily, hrály na honěnou, samozřejmě i padaly. Prostě byla to parádní ledová show na ukončení pololetí a pochopitelně se dětem nechtělo do školy.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S LYŽOVÁNÍM

Měsíc leden už tradičně patří škole v přírodě, která je věnována především lyžování. Do kurzu byl letos zařazen i běžecký výcvik, tak někteří žáci měli možnost vyzkoušet si tento populární sport. Místem konání byly Čenkovice v Orlických horách, které nabízejí ideální podmínky pro zimní sporty.

Předposlední lednovou neděli tak 33 žáků z pátých až devátých tříd vyrazilo na týdenní pobyt na hory. Kurz garantoval čtyřdenní lyžování, kterého si všichni užili dosyta. Odpolední výcvik patřil běžeckému výběhu na Bukovou horu a Suchý vrch. Večery byly věnovány společenským hrám, sportovním kvízům a poslední večer se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, který ovládl žák 8. A Marek Bažant. Celý týden žáci a jejich vedoucí ohodnotili jako velice vydařený a povedený. Celkově kurz probíhal v přátelské atmosféře, která je pro takovéto akce velmi důležitá.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR NANEČISTO

Škola by měla být přípravou pro život. Pod tímto heslem se vydali žáci devátých tříd vyzkoušet pracovní pohovory nanečisto, třída 9. A do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání, třída 9. B na Úřad práce Pardubice. Čekalo je praktické završení jejich teoretické přípravy z předmětu komunikativní dovednosti. Měli zvládnout přijímací pohovor s profesionálními personalisty, a to v neznámém prostředí. Samotnému pohovoru předcházela důkladná domácí příprava. Žáci si museli vybrat inzerát, který je zaujal, a připravit si životopis tak, aby splňoval požadavky na vybrané pracovní místo. Už den před tím některým nebylo úplně veselo a dobře. Ale nakonec přišli všichni, někteří připraveni hodně, jiní méně, ale dokonale upraveni a oblečeni. Už cestou stoupala nervozita. Jak bude pohovor vypadat? Personalisté si vybírali připravené žáky a zajímali se o jejich vzdělání, o znalost jazyků, o schopnost pracovat s počítačem, nechyběly otázky týkající se informací o vybrané firmě.

Naši deváťáci – uchazeči o zaměstnání – dostávali záludné otázky, na které se snažili pohotově odpovídat. Museli například zkusit nanečisto řešit modelové situace, které by mohly v jejich práci nastat. Třeba: „Jak se zachováš, když ti zákazník v autoservise odmítne zaplatit a chce s vozem ujet?“  Někteří dokonce museli reagovat na dotazy v angličtině. Z pohovorů odcházeli většinou s úsměvem, jiní přiznávali, že byli dost nervózní, ale na jednom se shodli všichni, že jako životní zkušenost to bylo velmi dobré, zvláště když každému personalisté hned řekli, v čem je dobrý, ale v čem jsou i jeho slabiny.

My všichni, kteří jsme akce zúčastnili, bychom rádi poděkovali celému týmu Úřadu práce v Pardubicích pod vedením ing. Žemličkové za dokonalou přípravu a provedení celé akce a také za to, že byli vůči nám hodně laskaví a mnohé nám pro život poradili. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 17. ledna byla naše škola otevřena všem zájemcům. Už během dopoledne si školu prohlédly děti z mateřské školy. Od třinácti hodin pak přicházeli do školy s dětmi rodiče i prarodiče budoucích prvňáčků. S vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, překvapila je historická učebna, která vznikla při oslavách stého výročí školy. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule, které si některé děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. Zdálo se, že se dětem bude škola i vyučování líbit. 

BESEDA S ONDŘEJEM KACETLEM, BRANKÁŘEM HC DYNAMO PARDUBICE

Někteří členové redakční rady školního časopisu navštívili 11. ledna Tipsport arénu v Pardubicích. Nejprve se téměř zúčastnili tréninku, neboť ředitel marketingu pan Jan Hrabal jim perfektně vysvětloval, co se děje na ledě. Seznámili se s některými hokejisty, například s Martinem Kloučkem, s Martinem Kautem a samozřejmě s Ondřejem Kacetlem, který se dětem věnoval na besedě, jež je uveřejněna na facebooku. Od Ondřeje se děti dozvěděly, jak se dostal k hokeji, proč je brankář, děvčata zajímalo, co vše musí brankář zvládat, aby byl úspěšný, kolik váží výstroj brankáře. Ondřej vzpomněl i na základní a střední školu a na neoblíbenou fyziku a dějepis. Vyprávěl, v kterých klubech působil, jakých úspěchů dosáhl, jaká je nálada v kabině, když mužstvo prohrává, jakým způsobem se hráči povzbuzují, jak vnímá fanoušky, jak se cítí při východočeském derby. Jednou z posledních otázek, na kterou Ondřej Kacetl odpověděl, bylo, čeho by chtěl v životě dosáhnout. Odpověděl samozřejmě jako pravý muž. Beseda byla velmi příjemná, Jan Hrabal i Ondřej Kacetl byli velice vstřícní. Tak si představujeme jednu z forem vzájemné spolupráce mezi školou a hokejovým klubem.

STONOŽKA POMÁHÁ

Před Vánocemi se žáci opět zapojili do práce pro Stonožku, která pomáhá všem, kteří se ocitli v nouzi. V dvou uplynulých letech se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže na podporu výzkumu Crohnovy choroby. Získali významná ocenění a obrázky zdobí interiéry Lékařské fakulty v Plzni a některá oddělení tamní nemocnice. Po několika letech půstu se ozvaly významné osobnosti a společnosti a požádaly stonožkové děti o vánoční a novoroční blahopřání. Děti se činily. Vždyť požadavek a prosba zněla  na 2000 kusů. Mnozí se tak vraceli k tradičním blahopřáním, která se zasílají poštou. V 1. B si připomněli blížící se svátky, zvyky a tradice. Do školy si žáci přinesli pohlednice, časopisy, knihy s vánoční tématikou. Pustili se do výtvarné práce a výsledky se dostavily. Dostalo se dětem i osobního poděkování od paní Běli Gran Jensen.

CHARITA 7. C

Letos před Vánocemi se třída 7. C zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Šlo o charitativní program pro opuštěné seniory v domovech důchodců, kteří už nikoho nemají, nebo se o ně jejich rodina nezajímá. Senioři si před Vánocemi napsali přání, které se poté objevilo na internetové stránce projektu. Lidé pak mohli seniorům jejich přání vyplnit.

Do tohoto projektu se zapojila také třída 7. C. S nápadem přišla paní učitelka Mgr. Anna Drápalíková v hodině literatury při recitaci básně Dědova mísa od Jana Nerudy. Během dvou týdnů celá třída vybrala krásnou finanční částku.  O pomoc byl takový zájem, že na internetu zbyly jen dárky, na které se bohužel žáci nedokázali složit. Přesto vybrané peníze darovali. Nakoupili za ně speciální tekutou výživu, kterou těsně před vánočními prázdninami zanesli do pardubického Domova pro seniory U Kostelíčka. Návštěva to byla opravdu zajímavá. Děti pomohly osamělým seniorům.

NÁVŠTĚVY LABSKÉ STŘEDNÍ HOTELOVÉ ŠKOLY

Žáci devátých tříd se musí už rozhodnout, na kterou střední nebo učňovskou školu podají přihlášku. Někdo stále ještě váhá, proto se byli žáci podívat na Střední hotelové škole Labská v Pardubicích. Tato střední škola má obory maturitní i učňovské, jak se žáci dozvěděli z výkladu tamější paní zástupkyně. Provedla je po škole a představila i galerii úspěchů studentů, budoucích kuchařů, číšníků, cukrářů, barmanů i baristů. Například barmani předvedli míchání studených nápojů, které ladily očím. Samozřejmě jejich výtvory všichni i ochutnali. Pak děti budoucí servírky poučily o různých druzích příborů a o skleničkách používaných na slavnostní tabuli. Například viděly i otvírání tolik obávaných „mořských potvor ve skořápce“.

Ale žáci se jen nebavili, byl i připraven test z oblasti státní správy, kterou lze jako maturitní obor zde vystudovat. Cukrářky mezitím připravily základy pro vlastní vyzdobení muffinů. Čekal na děti i slavnostní tříchodový oběd. Pro ilustraci – drůbeží vývar s nudlemi, vepřová panenka v kabátku s bramborovo-hrachovým pyré a smetanový moučník s omáčkou z lesních plodů. Celou návštěvu hodnotili všichni velmi dobře, protože se dověděli další důležité informace o studiu na střední škole. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední školní den 22. prosince již tradičně probíhaly ve třídách besídky a rozdávaly se dárečky. Žáci prvního stupně se ráno sešli na schodišti u vánočního stromečku a společně si zazpívali nejznámější koledy. Už jich je tolik, že zpívají dvakrát. Velké děti pouze závistivě poslouchaly, vánoční atmosféra s koledami je přece neopakovatelná.

ŠKOLNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Poslední týden před vánočními prázdninami naše škola uspořádala turnaj v přehazované pro druhý stupeň. Všech deset tříd se sešlo v tělocvičně školy. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny – skupina šestých a sedmých tříd a skupina tříd osmých a devátých. Z nižších ročníků se nejlépe předvedla třída 7. A, která dlouhodobě podává velmi slušné sportovní výsledky, a z vyšších ročníků třída 8. A, která od začátku turnaje dominovala.

VÁNOČNÍ JARMARK A ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Dne 20. prosince se opět uskutečnil tradiční vánoční jarmark, který navodil velmi příjemnou adventní atmosféru. Již brzy odpoledne nádherně voněl v celé škole trdelník a perníčky. Ve vyzdobených výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Největší zájem byl o výrobu  svícnů z ovoce, děti si jich vyrobily sedmdesát, a o ozdoby ze sušených pomerančů a jablek.  V dalších dílničkách si děti malovaly  vánoční přání, vyráběly si dárkové taštičky se zajímavými potisky a jmenovky k dárkům. Většinu děti zaujalo vytváření voskových svíček. Po  ukončení  jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. V úplně zaplněném kostele se všem líbilo pásmo koled a veršů připomínajících nejkrásnější svátky v roce. Společně si zazpívali Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Jak jsi krásné, neviňátko, Narodil se Kristus pán a další koledy a příjemně naladěni se rozešli do svých domovů.

ZAJÍMAVÝ VÝLET TŘÍDY 7. B

Dne 14. prosince 2017 se třída 7. B vydala na celodenní výlet do Prahy. Sešli se ráno na vlakovém nádraží v Pardubicích, nasedli na vlak a vyrazili. První zastávka byla na Staroměstském náměstí, kde je překvapil nádherně ozdobený stromeček a spousta vánočních stánků s občerstvením. Potom se vydali na exkurzi do čokoládovny. Tam se ujal dětí průvodce, který jim ukázal, jak se vyrábí čokoláda, a povídal o její historii. Na závěr měli možnost ochutnat spoustu vzorků čokolády. To se všem líbilo nejvíce. Po exkurzi vyrazili k chrámu svatého Víta, nahlédli i dovnitř. Zastihli výměnu stráží na Pražském hradě.  Pak se vydali k Rudolfinu, kde navštívili výstavu se zvláštním jménem „Nervous trees“. Instalace byla velmi zajímavá a všichni se při ní bavili.  Byl tam například jukebox, hora praček nebo hýbající se stromy. Cestou na nádraží měly děti možnost vidět nádherně rozsvícenou vánoční Prahu. Celý výlet byl moc pěkný.

 

ČERT A MIKULÁŠ VE ŠKOLE

I letos se po naší škole 5. prosince prohnalo stádo čertů, kteří vyhledávali hříšníky a zlobivce mezi žáky. V každé třídě se našel alespoň jeden se zápisem v Knize hříchů, všichni se však vykoupili básničkou nebo písničkou a slibem, že se polepší. Stav žáků se tedy nezměnil. Pekelníci odešli s nepořízenou zpátky do horkého podzemí, aby za rok prověřili polepšení hříšníků. Velký vliv na shovívavost čertů měl určitě Mikuláš. Ten rozumně promluvil s hříšníky a zapsal jejich příslib o polepšení. Celou delegaci doprovázeli hodní a krásní andělé, kteří dětem předali sladkou nadílku. Celý den se nesl v duchu čertovských rejů, pekelného počítání, ďábelských úkolů či andělského čtení. Celý den vyvrcholil pak v plné parádě v jednotlivých družinkách.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Dne 28. listopadu 2017 žáci v brzkých ranních hodinách vyrazili na adventní trhy do Vídně. První zastávka byla u barokního zámku Schönbrunn. Schönbrunn byl od druhé poloviny 18. století do roku 1918 letní rezidencí rakouských císařů. V blízkém okolí zámku se nacházejí rozlehlé zahradní prostory, které byly spolu se zámkem v roce 1996 zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Zoologická zahrada ve vídeňském Schönbrunnu je nejstarší existující zoologickou zahradou na světě s jediným zachovaným barokním zvěřincem. Poté žáci společně dojeli do centra Vídně, kde je autobus vysadil, a šli procházkou na adventní trhy. Po cestě navštívili kostel sv. Štěpána.  Katedrála svatého Štěpána je jednou z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbolem Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů.  U tohoto kostela mohli všichni nakupovat. Bylo tam mnoho obchodů, ale i památek. Asi po hodině se žáci sešli a příjemnou a chladnou procházkou krásnou historickou, ale i moderní Vídní došli na tolik očekávané adventní trhy. Ty byly naproti budově radnice. Byla to spousta dřevěných stánků, které byly postavené v parku. Škoda, že nebyl napadlý sníh, ten by udělal trhy ještě kouzelnějšími. Prodejci nabízeli různé vánoční zboží a dobroty. Na trhu bylo možné koupit trdelníky, sladké a slané pečivo, langoše a sýry, vánoční punč, vánoční ozdoby na stromeček, svíčky, dřevěné ozdoby, oblečení, atd. Lidé, kteří navštívili trhy, nemuseli jen vybírat vánoční výzdobu, ale mohli se i pobavit, například si zabruslit na ledové dráze, svézt se na ruském kole, kolotoči nebo horské dráze. Děti trochu mrzelo, že chtěli 50 euro zálohu na brusle, moc rády by si na té ledové dráze zabruslily. Když si trhy všichni prohlédli a něco nakoupili i ochutnali, tak zmrzlí a unavení nastoupili do vyhřátého autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů se zastávkou ve velkém obchodním centru, kde bylo možné utratit poslední eura. Byl to moc hezký výlet, Vídeň je nádherné město.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Dne 14. listopadu se v rekordním počtu 38 žáků uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci se úspěšně i méně úspěšně proplétali záludnostmi přísloví, rčení, pořekadel, nejasnými formulacemi i méně známými i knižními výrazy. Ve slohové části soutěže zavzpomínali, „ Co se stalo minulý týden“. I když pracovna fyziky, kde se soutěž konala, nebyla tím nejinspirativnějším prostředím, přesto někteří dosáhli maximálního počtu bodů. Vítězem se stal Ondřej Kokotek z 9. A, na druhém místě se umístila Marie Zozuláková z 8. A. Oba postupují do okresního kola. Velice dobře si s jazykovými problémy poradili i další žáci, Denisa Nováková z 9. A, Dominik Brož a Denisa Machovcová z 8. B a Eliška Spolková z 9. B. Zúčastnění žáci si určitě rozšířili znalosti o českém jazyce a o možnostech současného kultivovaného vyjadřování.

EXKURZE DO "ŠKODOVKY"

V pondělí 13. listopadu 2017 se vydaly třídy 9. A a 9. B a několik osmáků na dlouho očekávanou exkurzi do mladoboleslavské"škodovky". Po příjezdu jsme nejprve navštívili výrobní závod. Na úvod jsme viděli lisovnu karosérií. Po cestě obrovským areálem jsme se dověděli mnoho zajímavostí o tomto tradičním českém podniku. Na konci první části exkurze jsme navštívili obří montovnu, kde se kompletují vozy. Byli jsme jak u vytržení, jak taková pásová výroba funguje. Poté jsme ještě navštívili muzeum Škody a nakonec jsme si mohli také vyzkoušet některé nové modely. Největší zájem byl asi o KodiaQ a KaroQ. Poté krátký rozchod a vydali jsme se na cestu domů.

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA VI

Šesté Tajemství Mystéria aneb Putování zvěrokruhem odstartovalo 10. listopadu v 18 hodin. Cestovat zvěrokruhem a poznat tajemství ve věštírně chtěl velký dav nadšenců, který se už před osmnáctou hodinou i přes velmi nepříznivé počasí shromáždil před školou. Nejprve se na pódiu za doprovodu úžasné hudby jako představitelé jednotlivých měsíčních znamení většinou v tmavých mysteriózních kostýmech objevili učitelé. Po krátkém programu všichni nedočkavci vběhli do školy a snažili se dostat do věštírny. Cestou tajemnými chodbami školy plnili velcí i malí někdy také s pomocí rodičů zajímavé úkoly. Stříleli na terč, přelézali „býka“, sestavovali postavičky blíženců, pokoušeli se chodit pozpátku jako raci, snažili se zjistit hmotnost na starodávných vahách, při chůzi nesměli porušit mikádo u „štíra“, házeli kroužky na rohy, sestavovali puzzle, „vodnář“ jim umožnil přelévat vodu. Za splnění úkolů dostávali samolepky, které si lepili do kartiček. Po získání poslední samolepky se znamením zvěrokruhu čekal na všechny pamlsek a pak vytoužená věštírna. Tajemství, které se děti dozvěděly od krásných a tentokrát tajemných psycholožek, si spolu se zážitky odnesly domů. Byla to opět skvělá noční hra, na niž se všichni moc těšili a kterou navštívil tradičně velký počet natěšených návštěvníků. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JAZYKOVÉ UČEBNY

V první listopadový den se žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy sešli na slavnostním otevření nové učebny cizích jazyků. Před vstupem do samotné učebny přivítal všechny pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Učebnu otvírali žáci a po odkrytí papírové stěny úžasem zapomněli dýchat. Tak nádherná ta učebna je! Zajímavé symboly států vymalované na stěnách, vlajky, pohledy, projekty, dokonce i trasa londýnského metra a samozřejmě veškerá nejmodernější technika! Slavnostní události se zúčastnili místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, radní Pardubického kraje pan René Živný, paní Olga Havlíková z okresního úřadu a autorka nástěnných obrazů paní Alena Hrdinková. Pan ředitel popsal postup prací od nápadu zřídit učebnu až k dnešnímu slavnostnímu otevření. S krátkými projevy vystoupili paní Miluše Horská a pan René Živný. Pochválili takovou úžasnou moderní učebnu a popřáli dětem i vyučujícím, aby se jim v ní dobře učilo.  Přítomné děti si vyzkoušely interaktivní tabuli a obsluhu audiotechniky v lavicích. Nealkoholický přípitek definitivně novou učebnu otevřel. Určitě se v ní bude všem líbit. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

SBĚROVÁ AKCE

Dne 31. října 2017 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Od roku 2012 bylo při sběrových dnech získáno téměř 200 tisíc korun, které byly použity na modernizaci školy, do tříd byly instalovány interaktivní tabule a datoprojektory a byla vybavována tělocvična. A tak se i letos všichni snažili. Ve hře byly úžasné ceny, a to zajímavé poukázky do Alzy. cz  pro tři nejlepší sběrače, poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu.  I když počasí tentokrát nepřálo, začali děti i rodiče vozit sběr již velice brzy ráno. Přistaveny byly hned dva kontejnery, které se pomalu, ale jistě naplnily. Sběrová akce byla opět úspěšná. Nejlepším sběračem se stal David Jiroušek z 9. A, nejlepší třídou 2. A.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE FLORBALU

V týdnu před podzimními prázdninami naše škola uspořádala florbalový turnaj pro druhý stupeň. Všech deset tříd se sešlo v tělocvičně školy. Turnaj byl rozdělen na dvě části – skupina šestých a sedmých tříd a skupina osmých a devátých. Z nižších ročníků se nejlépe předvedla třída 7. C, z vyšších ročníků pak po vyhrocených a tvrdých bojích třída 8. C, která předvedla kompaktní a hlavně týmový výkon. Velkou zásluhu na tom měl jejich brankář Daniel Matýs, který inkasoval pouze dva góly za celý turnaj.

BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB A OBLEČENÍ

Dne 24. října 2017 se poprvé na naší škole uskutečnil bazar sportovních potřeb a oblečení. Sešlo se velké množství zboží a zájemci měli z čeho vybírat. Rodiče a děti přinášeli i přiváželi už v pondělí odpoledne lyže, brusle, sportovní obuv, koloběžky, kola, bundy, oteplovačky, lyžařské kombinézy a mnoho dalšího. Dle ohlasů rodičů se akce velice povedla.

PROJEKTOVÝ DEN         

Před podzimními prázdninami probíhalo ve třídách projektové vyučování. Celý den byl věnován Pardubickému kraji, jeho historii i současnosti, přírodním úkazům i lidským výtvorům. Žáci i učitelé se předem zásobili informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávali. Na prvním stupni se děti prostřednictví her věnovaly Pernštejnům a jejich aktivitám, pardubickému zámku, navrhovaly novou Zelenou bránu, hrály pohádku o perníkové chaloupce, dokonce i zdobily perníčky. Připomínaly si i další významné pardubické osobnosti. Některé třídy se potom na zámek cestou Viléma z Pernštejna vydaly. Na druhém stupni vytvářeli žáci brožury, plakáty, plánky, mapy, v nichž zpracovávali údaje o významných rodácích, přírodních podmínkách a turistických stezkách, o zajímavých rekreačních místech, o sportovních a společenských akcích, o důležitých technických stavbách. V některých třídách vymýšleli i nové pardubické pověsti. V hodinách jazyků se své poznatky snažili s pomocí slovníků i vyučujících překládat. Projektový den se všem dětem líbil.

ADAPTAČNÍ KURZY ŠESTÝCH TŘÍD

Žáci VI. A a VI. B se 4. - 6. října vypravili na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Cílem celé akce bylo stmelit třídní kolektivy, posílit vzájemné vztahy a pomoci se začlenit nově příchozím žákům. Děti se během pobytu při různých vnitřních i venkovních aktivitách a hrách učily, jak spolupracovat, pomáhat si a podporovat se navzájem. Zkusily si vymyslet svůj vlastní ostrov, zrežírovat a sehrát divadlo na motivy známých filmů a seriálů, ověřit si vlastní důvtip a vzájemné pochopení při hrách beze slov, zaválčit si v papírové bitvě, balancovat nad propastí, společně přebrodit pomyslnou řeku, rozmotat zapeklitý uzel z rukou, vytesat sousoší z vlastních těl a mnoho dalšího. Během aktivit se děti lépe poznávaly, začaly se kamarádit i s těmi, s nimiž se obyčejně příliš nebaví, a v neposlední řadě pochopily, že k vymyšlení účinné strategie u jakékoli činnosti je třeba vyslechnout a respektovat každého člena skupiny. Společně jim to nakonec velmi dobře šlapalo, dozvěděly se o sobě vzájemně mnoho nového a vrátily se nadšené s pocitem, že je z nich lepší tým. 

SPORTOVNÍ DEN

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Sazka olympijského víceboje“ organizovaném Olympijským výborem. Žáci plní osm disciplín, 5. –  9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. První až čtvrté třídy si otestovaly své dovednosti a schopnosti ve „Sportovním dni“, který se uskutečnil 27. září 2017. Za slunečného počasí si čtrnáct tříd přišlo poměřit své síly na hřiště Sokola Na Olšinkách. Soutěžilo se ve sprintu 60 m, skoku z místa, hodu míčem, předklonu, rovnováze – čáp, sedu-lehu, T-běhu a  běhu na 500 m. Na nejlepší sportovce z každého ročníku čeká ještě odměna. Děkujeme všem za bojovnost a dobrou náladu, se kterou žáci jednotlivé disciplíny zdolávali.

AUTHORBACK TO SCHOOL

„Authorback to school“, tak zněla akce, která vyplnila jedno školní dopoledne a zabavila žáky celé naší školy. Firma VSA Extreme, která si akci pro naši školu připravila, se zabývá aktivitami, jejichž popularita v poslední době strmě roste. Adrenalinové extrémní sporty – freestyle BMX, freestyle MTB, skateboard a freestyle koloběžky, to všechno žáci 1. a 2. stupně mohli vidět a vyzkoušet si na vlastní kůži.

Po celé tělocvičně byly rozmístěny mobilní překážky a rampy, které tvořily jedinečnou kulisu celé akce. Tým složený z profesionálních „riderů“ předváděl opravdu adrenalinovou a extrémní show. Celá akce byla výjimečná v tom, že žáci si mohli vše vyzkoušet. Organizátoři pro ně připravili různé disciplíny a hry a vítězové si odnesli hodnotné ceny. Na závěr nechyběla autogramiáda a společné focení. Celé dopoledne se hodnotilo jako velmi zdařilé a hlavně zábavné pro naše žáky. 

ŠERPOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

První den ve školním roce je výjimečný pro všechny žáky, ale mimořádně významný je pro prvňáčky. Letos máme tři první třídy. Pro nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o další děti, nyní máme na škole celkem 646 žáků, budou se učit ve 26 třídách. Do pedagogického sboru přibyli čtyři noví členové, kteří se dětem i rodičům představili. Zahájení školního roku probíhalo před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní Pardubického kraje pan René Živný. Paní učitelky a pan učitel prvňáčky ošerpovali a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože měli možnost si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušet a poznat tak prostředí, kam budou chodit devět let. Pak si vyučující odvedli své žáky do tříd. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé školní pomůcky. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, některé nové i staré tváře spolužáků a pan ředitel Leoš Šebela. Nejen žáky a učitele oslovil pan ředitel i rozhlasovým uvítacím proslovem, v němž popřál všem mnoho úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

ŠKOLA NANEČISTO PRO PRVŇÁČKY

Ve dnech 30. a 31. srpna 2017 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou stáli někteří nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. Přivítal je pan ředitel, převzali si je paní učitelky a pan učitel, pak už si společně prohlíželi školu. Zjistili, kde je ředitelna, kancelář školy, pracovna informatiky a další. Ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Vyučující byli velmi překvapeni, že se všechny děti uměly tiskacími písmeny podepsat. Druhý den žáčci pracovali s paní psycholožkou, seznamovali se se spolužáky, zkoušeli se navzájem poslouchat a komunikovat. Poznali školní jídelnu, pochutnali si na svačinkách a samozřejmě na řízku. Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Na opravdový první školní den se všichni moc těšili. 

TÁBOR S VEVERKAMI

Školní tábor s veverkami se opět uskutečnil na Šumavě v horské chatě Lucie. Cesta na Zadov trvala sice dlouho, ale byla proložena návštěvou interaktivní výstavy Mraveniště v Písku. Děti se vyřádily, vždyť mnohonásobně zvětšené mraveniště nevidí každý den, navíc si zahrály i minigolf. Po svačině vyzvedl děti autobus a dovezl je až na Lucii. Hned druhý den se děti dočkaly vyhlášení neobvyklé, ale báječné celotáborové hry – Putování prázdninovou republikou Squirrelius. Ve virtuální republice nechyběla samozvaná vláda, byl to premiér a zároveň ministr postupného snižování inteligence aneb hlavní vedoucí a ostatní vedoucí jako zajímaví ministři a ministryně. Děti si vytvořily týmy v čele se starosty, kteří vylosovali barvu týmu, v níž každý člen získal stuhu ke hrám. Všichni obdrželi pasy s fotkou a se vstupním vízem. Vstoupili tak do republiky Squirrelius. Každý tým, vlastně to byli představitelé měst, si vytvořil jméno, erb a z papírové role radnici. Města se jmenovala zajímavě, například Šiškov, Veverfin, Vysoká nad Veverkou, Los Nutos. To byla první etapa celotáborové hry. Jednotlivé etapy vedoucí hodnotili, hodnocení bylo členům týmů zapisováno do pasů a byly jim přidělovány peníze, tzv. squirreliovské wořechy.

Děti pravidelně budily melodie z filmu Rocky a den začínal rozcvičkou. Jednotlivé aktivity vyplývaly z celotáborového putování. Úžasný byl „Squirreliovský budík“, neboli závod s časem, anebo hra „Veverko, nezlob se“, obdoba „ Člověče, nezlob se“, obě hry se hrály na louce. Zajímavá byla další etapa, a to „hledání squirreliovských čísel“ umístěných na kolíkách, byla to honička, v týmech soutěžili i vedoucí. Do celotáborové hry patřilo vytvoření plánu města a mozaiky s veverčími motivy. V některých etapách se týmy rozdělily na malé a velké děti, aby všichni mohli soutěžit úměrně svému věku. Tak například velcí luštili „tajemství veverčina oříšku“ aneb zadovský kvíz a malí vytvářeli veverčí puzzle a hráli Kimovy hry. V jedné etapě, která měla název „Squirrel Mountains“, zdolávaly týmy „osmitisícovky“, to znamená přilehlé kopce a vyvýšeniny. Jedno odpoledne se soutěžilo, který tým uvaří nejlepší „čočkovku“. Noční etapa spočívala v tom, že členové týmů jeli jakoby závody formulí, cestou museli „natankovat“, to se pomocí brčka napili šťávy, a „přezout gumy“, to jim kamarádi z týmu „v depu“ přezuli boty. Znalosti Morseovy abecedy využily týmy v poslední etapě celotáborového putování. Polovina týmu vytvořila v morseovce zajímavou zprávu, pomocí částí těla ji beze slov odvysílala druhé polovině vzdálené přes celou louku, ta ji převedla do latinky, pak se vyměnily.

Výlet na Kašperk byl jedinečný. Průvodkyně měly připravený interaktivní program, děti si vyzkoušely středověký tanec, přípravu rytířů na turnaje, žádost o ruku dámy, seznámily se s historií a s průběhem stavby hradu, což bylo připraveno na zajímavém videu.

Nejstarší děvčata se při putování prázdninovou republikou Squirrelius věnovala i literární tvorbě a podařilo se jim vytvořit hezké říkanky: „Na Šumavě chata je, jmenuje se Lucie. Tak do ní jsme dorazili a okolí navštívili. Je to tady zábava, žádná nuda, otrava. Do týmů jsme rozděleni, na úkoly připraveni. Každé ráno cvičíme, bojové hry plníme. Šumavská krajina povzbuzuje nás, je plná úžasných krás. Přejeme si, aby svítilo sluníčko a pršelo jen maličko.“ Zajímavé byly i básně vytvořené na motivy měst: „Žalud Gard je město krásné, v něm vody, lesy, nebe jasné. Všude jsou tady stromy, nechybí tu ani domy. Veverky se super mají, celý den si jenom hrají.“

Celým putováním prolínaly různé sportovní soutěže, orientační lesní závod, oblíbené Safari, diskotéky a samozřejmě noční hra. Děti zažily mnoho nevšedních a zajímavých aktivit, vytvořily si nová přátelství a těší se na další tábor.

 

ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI

V úterý 27. června 2017 proběhlo v hudebním sále pardubické radnice závěrečné rozloučení žáků devátých tříd nejen se školním rokem, ale i s celou školní docházkou. Jsou z nich tedy skuteční absolventi. Programem rozloučení provázel pan učitel Hrubeš, který na úvod doprovodil paní učitelku Bajarovou s písničkou Killing me softly. Touto písničkou si paní učitelka připomněla i své vlastní loučení v 9. třídě, kdy měla jako třídního právě pana učitele Hrubeše. Pak nastupovaly na podium jednotlivé deváté třídy, od třídních učitelek dostaly šerpy a drobné dárky. Všechny třídy měly připravené zajímavé prezentace. Žáci 9. B zazpívali píseň s vlastním textem „ Už devět let chodím do školy“. Prezentace 9. C vyvolala velký ohlas, protože žáci se v závěru školního roku stali mistry České republiky v hokejbale. Za žáky pozdravili vyučující i rodiče Dominik Holenda, Matyáš Svoboda a Tomáš Zeman. Závěrečného rozloučení se zúčastnily také paní učitelky, které od prvních tříd s dětmi začínaly mravenčí práci. Žáky pozdravil ředitel školy Mgr. Leoš Šebela. Na závěr zazpívalo všech šedesát žáků společně s paní učitelkou Bajarovou píseň Hallelujah. 

ŠKOLNÍ TURNAJ V KOPANÉ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Poslední školní týden jsme vyhradili pro oblíbený školní turnaj ve fotbale O pohár ředitele školy, který se odehrál na umělém povrchu na nedalekých Olšinkách. Turnaj byl rozdělen na dvě věkové kategorie: páté a šesté ročníky, druhou část turnaje vyplnily sedmé a osmé třídy. Systém každý s každým nabídl spoustu zajímavých fotbalových momentů, ale třída 6. C se nejlépe fotbalově zorientovala, nenašla přemožitele a zaslouženě nižší kategorii vyhrála. Ve starší kategorii turnaj podle očekávání ovládla 7. A, která poskládala nejvyrovnanější tým a ostatně v jako jiných sportech dominovala a odnesla si tak putovní pohár ředitele školy. 

DĚTSKÝ DEN

Za nádherného počasí s úžasnou kulisou pardubického zámku oslavili 22. června žáci naší školy svůj Dětský den. Na valech a v přilehlém okolí si vyzkoušeli zábavu hradních pánů a paní, šlechticů, rytířů i dvorních dam. Pro menší děti připravili vyučující a starší spolužáci spoustu atrakcí a úkolů. Děti skákaly v pytlích a přes švihadla, házely břemenem, shazovaly plechovky, pokoušely se házet kroužky na meče, hrály karty a kostky, prohazovaly papírové koule kruhem zavěšeným na strom, snažily se podkovy zachytit na tyči, roztáčely létající talíře, šikovné děti poslepu chodily po čáře, ještě obratnější to zkoušely na chůdách. Skvělé dopoledne navíc oživilo vystoupení šermířů, které se dětem velice líbilo, zvlášť když si někteří mohli i „zašermovat“. Za splněné úkoly dostali všichni sladké odměny. Báječná akce byla téměř závěrečnou tečkou na konci školního roku. 

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Již druhým rokem se na naší škole žáci devátých tříd v závěru školního roku, když úspěšně zdolali přijímací zkoušky, pokoušejí vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovávají závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. Témata si žáci volí podle svých zájmů, některá jsou skutečně velice zajímavá, například Psychologie sériových vrahů, Výroba piva apod. K práci si každý žák vybere svého garanta z řad učitelů, s nímž práci průběžně konzultuje.  Během psaní práce musí žáci pracovat se informacemi, vyhledávat je v různých zdrojích a třídit je, psát si výpisky, výtah, osnovy. Zdokonalují se v práci s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdávají komisi, v níž je vedení školy a některý z vyučujících.  Práci musí s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravují, musí se umět jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a také překonat trému. Je to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

BESEDA S PANÍ SENÁTORKOU HORSKOU

Několik členů redakční rady se 15. května zúčastnilo besedy s paní senátorkou Mgr. Miluší Horskou. Paní senátorka, která je zároveň ředitelkou školy Svítání, přijala děti v senátorské kanceláři na náměstí Republiky. Děti byly překvapené vlídností a vstřícností paní senátorky, která měla pro ně připravené i občerstvení. Prvotní napětí po úvodních slovech paní senátorky se úplně rozplynulo. Zajímavostí kanceláře určitě je, že v ní stojí vysvěcená malá soška svaté Anežky české. Děti se ve velmi neformálním rozhovoru dozvěděly, jak se paní ředitelka ocitla v politice, jak pracuje v nevládních organizacích, co je jejím hlavním úkolem v senátu. Paní senátorka přiblížila dětem, jak je někdy obtížné obstát v politice jako žena, kterých je i v senátu málo. Vadí ji neochota některých politiků něco změnit, ale protože je velmi důsledná, často se jí to podaří. Politika jí dala možnost snažit se ve společnosti mnohé napravit nejen v pohledu na handicapované. Říkala, že změnit zákon je velmi obtížné, ale změnit myšlení lidí je mnohem těžší. Paní senátorka ochotně odpovídala i na všetečné otázky týkající se její školní docházky, studia a koníčků ve volném čase. Na škole a vzdělávání paní senátorce vadí nejvíce to, že děti nerady do školy chodí. O zajímavém povídání s paní senátorkou se více dozvíte v našem příštím časopise. Paní senátorce za rozhovor děkujeme. 

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami patřil turnaji ve vybíjené. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 tříd z druhého stupně kromě žáků devátých ročníků, kteří skládali přijímací zkoušky na střední školy.  V nižší věkové kategorii se nejlepší třídou stala 6. C, která suverénně ovládla svoji skupinu a bez jediné porážky zvítězila. První místo u vyšších ročníků si odnesla třída 7. A. Turnaj byl rozdělen na dvě menší skupiny po pěti týmech. V první skupině byly páté a šesté ročníky a ve druhé sedmé a osmé ročníky. Celkově se sehrálo dvacet zajímavých, vypjatých a mnohdy i dost ostrých soubojů. Všem zúčastněným třídám děkujeme za bojovné výkony. 

VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA 1. STUPNI

Velikonoční projektový den se 12. dubna uskutečnil ve třídách na 1. stupni. V některých třídách si už počátkem dubna zasely děti obilí a pak květináčky zdobily, v jiných třídách vyráběly velikonoční košíčky. Téměř všichni malovali vajíčka, dokreslovali zajíčky, vystřihovali slepičky a kohoutky, zdobili perníky, které maminky upekly. Chlapci pletli pomlázky z proutí a vázali si na ně mašličky. To, co si děti u vyučujících vykoledovaly, na konci vyučování s chutí snědly. Projektovým dnem si ve třídách navodily příjemnou velikonoční atmosféru. 

ÚŽASNÝ PROJEKTOVÝ DEN NA 2. STUPNI

Úžasný projektový den se 11. dubna uskutečnil na 2. stupni naší školy. Byl věnován významným pardubickým osobnostem. Patřili mezi ně například Arnošt z Pardubic, bratranci Veverkové, Jan Kašpar, Jan Perner, Jaroslav Grus, Josef Gočár, Ladislav Machoň, Artur Kraus a mnozí další. Žáci i učitelé se předem zásobili informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávali. Děti v sedmých třídách o osobnostech vytvářely zajímavé brožury. Navíc si mezi občany připravily anketu o tom, jak pardubičtí občané znají své významné osobnosti. Také osmé třídy se vydaly s mapami a plánky do města, aby poznaly místa, kde působily a tvořily osobnosti Pardubic. Své poznatky i informace zpracovávali žáci se slovníky i v hodinách jazyků. Projektový den se žákům velmi líbil. 

VELIKONOČNÍ JARMARK

Dne 11. dubna se na naší škole uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Děti se s rodiči i prarodiči sedmkrát zastavily v úžasně vyzdobených výtvarných dílničkách. Vyráběly si vše, co souvisí s jarem a Velikonocemi. Všichni si pečlivě voskem zdobili obarvená vajíčka, vyráběli věnečky z cibulek, vymalovávali velikonoční přáníčka, tvořili si zápichy s barevnými vajíčky, vystřihovali a lepili ovečky a beránky, z bavlnek si pletli zajímavou klíčenku, připravovali si velikonoční průsvity do oken. Pro všechny děti i rodiče bylo připraveno posezení u perníku, čaje a kávy. Samozřejmě opět nechyběl voňavý trdelník, který si někteří společně s úžasnými výrobky odnášeli i domů. 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí prvňáčci se svými rodiči při zápisu do prvních tříd dne 5. a 6. dubna 2017 ve škole „procházeli ročními obdobími“. Poznávali, co je typické pro jednotlivá roční období.  Někteří se nemohli dočkat a čekali před školou už před třináctou hodinou. Při vstupu do školy je vítal pan ředitel i paní učitelky. Ve třídách, které byly úžasně vyzdobené a představovaly jednotlivá roční období, plnily děti nejrůznější úkoly. Počítaly předměty, poznávaly písmenka a barvy, vystřihovaly geometrické tvary, stavěly věž z kostek, skládaly postavy na internetové tabuli, procházely labyrintem. Předvedly, že umí kocourovi uvázat tkaničku na tričku. Všechny děti se uměly představit, přeříkaly básničku nebo zazpívaly písničku. Za splnění úkolů dostávaly samolepky představující symboly ročních období, které si lepily do obrázku znázorňujícího tablet. Většina dětí má od Vánoc připravený batoh a do školy se těší. K zápisu přišlo 96 budoucích prvňáčků. 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ      

Čtvrtek 6.4.2017 je úspěšným datem pro volejbalový tým deváťáků s K. Havlem ze 7.B, který opakovaně obsadil 1. místo. Po vítězství na Vánočním turnaji na Gymnáziu v Holicích tentokrát naši chlapci nenašli přemožitele v okresním kole Olympiády mládeže Pardubického kraje v Přelouči. Ve skupině A nedali svým soupeřům žádnou šanci a jednoznačně postoupili do finálového souboje z 1. místa. O pohár pro vítěze však tentokrát museli opravdu zabojovat. Chlapci ze ZŠ Polabiny III, kteří vyhráli druhou skupinu,  jim byli po celou dobu vyrovnaným soupeřem. V závěru obou setů se však projevila větší sehranost našeho týmu. Odměnou za 1. místo mezi 8 zúčastněnými školami je nejen krásný pohár s diplomem, ale i postup do krajského kola této soutěže. Všem hráčům děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy, sportovní chování a kamarádský přístup k ostatním účastníkům turnaje. Do krajského kola přejeme hodně vyhraných míčů, týmového ducha a hlavně zisk trofeje nejcennější.


NOC S ANDERSENEM

Poslední březnový den, jako na mnohých školách po celé republice, se i u nás uskutečnila  Noc s Andersenem. Letošní ročník byl věnován Čtyřlístku. Spolu se svými třídními učitelkami se ho zúčastnily třídy I. A, III. A, III. C, IV. A a V. A. Děti se na páteční večer těšily. Věděly, že bude ve znamení zajímavých a záživných aktivit a především tuto noc stráví se svými spolužáky a budou mít možnost se poznat i trochu jinak než ve školních lavicích. Již půl hodiny před začátkem akce bylo slyšet hlasy dětí, jež nedočkavě vyhlížely své třídní učitelky, které si je měly vyzvednout. Úderem šesté se všechny děti rozloučily se svými rodiči či prarodiči a zamířily do tříd, které vyměnily za své pokojíčky. Místo v pohodlné postýlce, přenocovaly na karimatce zabalené ve spacáku na zemi.

Večer byl zahájen seznámením s komiksem Čtyřlístek a povídáním o spisovateli, po němž se celá akce jmenuje. Děti musely pozorně poslouchat, neboť věděly, že je na konci čeká soutěžní kvíz, v kterém si ověří, jak pozornými byly posluchači. V každé z pěti tříd čekaly na děti úkoly, které byly spojeny s hlavními hrdiny z komiksu Čtyřlístek. Skládaly slova, vytvářely své komiksy, hledaly rozdíly v obrázcích či dokreslovaly jednotlivé postavy. Všechny děti, které úspěšně absolvovaly úkoly, obdržely malou odměnu. Po dokončení posledního úkolu se navrátily do svých tříd a čekaly na noční hru. V době čekání měla každá paní učitelka pro své žáky připravený svůj vlastní program.

Noční hra byla pro děti připravena v podkroví, které bylo zahaleno černou tmou. Děti měly za úkol hledat písmena rozmístěná po celé chodbě a mohly použít k orientaci jen baterku. Písmena zapisovaly do připravených políček a následně jim vyšlo přání. Všechny děti se projevily jako nebojácné a statečné, ale pouze tři nejrychlejší z každé třídy získaly sladkou odměnu. Zbytek večera se nesl v klidnějším duchu. Aby se dětem sladce usínalo, nechyběly ukázky z tvorby dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Ve většině tříd bylo o půlnoci slyšet tiché špitání některých malých nocležníků, avšak ráno v sedm hodin se všichni probudili s dobrou náladou a příjemnou vzpomínkou na včerejší akci. V osm hodin školu opustili a mířili zpět za svými rodiči.

VIKINGOVÉ VE ŠKOLE

Do naší školy přijeli herci agentury Pernštejni s představením Vikingové. Děti se dozvěděly, že Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy. V Evropě byli nazýváni Normany, v Rusku Varjagy. Vikingský vůdce Erik Rudý se kolem roku 980 vydal do Ameriky a zřejmě jako jeden z prvních Vikingů doplul do Grónska a založil zde první osady. Vikingy představili herci jako vousaté svalovce. Děti viděly, že vikingští válečníci nikdy nenosili přilby s rohy. Herci ukázali nejen výzbroj, ale i oblečení Vikingů. Pohovořili o zvycích a kulturních a hygienických návycích severských národů. V tělocvičně, kde se akce konala, samozřejmě nechyběla vikingská loď s dračí hlavou. Některé děti se alespoň na chvíli staly její posádkou. Také si vyzkoušely, jak se Vikingové bránili. Představení se dětem líbilo.

DĚTI STAVÍ S GEOMAGEM

V březnu si žáci naší školy mohli vyzkoušet stavebnicový program  Geomag. Magnetická stavebnice Geomag je původní originální švýcarská stavebnice. Je to jak hračka, tak i didaktická pomůcka, která umožňuje sestavit statické i dynamické modely. Geomag obsahuje dva základní prvky – magnetickou tyčinku a ocelovou kuličku. Stavebnice má ještě barevné plastové panely. Z těchto součástí lze stavět modely podle doporučených návodů, ale jednoduchost prvků umožňuje obrovskou variabilnost – postavit se může cokoliv, záleží jen na fantazii a velikosti stavebnice. Síla magnetů udrží i velké stavby. Snad jedinou nevýhodou této stavebnice je její vysoká cena a ne všechny děti mohou mít tuto stavebnici doma. Proto jsme uvítali možnost účasti na tomto programu. Žáci stavěli s chutí po celé dvě vyučovací hodiny pod vedením pedagogického dozoru velmi zajímavé konstrukce. Hra je velmi bavila, trénovali si při ní zručnost, ale i prostorovou představivost. Těší se na další podobné akce.

VÍTÁNÍ JARA

Tradiční první jarní den se na naší škole neobešel bez pořádného jarního úklidu skříní. Žáci prvního stupně nepotřebné nebo okoukané hračky či jiné předměty, jako například notýsky, penály či klíčenky, ale i plyšáky, panenky a autíčka donesli do školy. Velký úspěch zaznamenaly také napečené dobroty, konkrétně domácí bábovka, čokoláda a buchty.  Žáci si zahráli na zdatné prodavače a tržby byly opravdu suprové. Nově nakoupené hračky či předměty si žáci odnesli domů na hraní nebo jako dárek sourozencům. Získané peníze, bylo to přes 20 tisíc, dali do společné kasičky na podporu Rebeky, která se narodila s nemocí motýlích křídel. Po úspěšném obchodování byl čas na sport a zábavu. Třídy v jednotlivých barevných formacích vytvořily týmy, které mezi sebou soutěžily v několika disciplínách. Žáci museli projevit fyzickou zdatnost, ale i soustředění a mrštnost. Soutěžilo se mimo jiné ve slalomu s florbalovou holí, zdolání dráhy pomocí přeskoků přes švihadlo, ale i s obručí. Nechyběla oblíbená kombinace lžíce a pingpongového míčku. Za bouřlivého povzbuzování spolužáků všichni statečně dokončili závod v nejlepším možném čase. Vyhrála třída III. D. Po sportu přišlo na řadu společné zpívání Svěrákovy písničky Jaro dělá pokusy. Pro velký úspěch se zpívalo dvakrát. Na samý závěr vítání jara nemohla chybět společná fotografie. Bylo to velice příjemné dopoledne.

EXKURZE DO OSVĚTIMI

Hned v pondělí po jarních prázdninách vyjeli žáci sedmých až devátých tříd do daleké Osvětimi. Cesta byla dlouhá, pan řidič se ji snažil zkrátit smutným válečným filmem. První prohlídka byla v koncentračním táboře v Osvětimi. Tábor byl Německem zřízen na základě příkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940. Původně byl tábor určen pro Poláky, ale v létě roku 1941 nacisté rozhodli, že právě zde dojde ke konečnému řešení židovské otázky.  V Auschwitzu zemřely více než tři miliony lidí. Prohlídka začínala vchodem hlavní bránou, na které byl nápis „Arbeit macht frei“, který v překladu doslova znamená „práce osvobozuje“, „práce činí svobodným“ či „prací ke svobodě“. Postupně žáci s průvodkyní procházeli některými bloky. Celkově zde bylo třicet bloků. V jednom z bloků byly vyvěšené fotky a jména některých vězněných lidí, byli hodně vyhublí, např. jedna dívka Anna, když přijela do tábora, vážila 65 kg, po návratu z tábora vážila 20 kg, ale přežila. Žáci si prohlédli spoustu dokumentů o vězněných a popravených lidech, byly tam pozůstatky jejich oblečení, bot, vlasů, nádobí, hřebenů, brýlí. Průvodce vyprávěl, že nacisté často vězněným lidem lhali, např., že jdou do lázní a přitom šli na smrt do plynové komory, nebo že dítě zemřelo na zápal plic a přitom mu píchli injekci do srdce a ono zemřelo. Nejhorší blok byl s číslem jedenáct, ve sklepě zde zavírali lidi a bylo tam málo kyslíku, takže se po chvíli udusili. Žáci viděli mnoho mučicích nástrojů. Věznění lidé museli těžce pracovat a dostávali málo jídla. Každý den měli na dvoře tábora nástupy, kde se přepočítávali. Nejdelší nástup trval 20 hodin. Další zastávkou byl vyhlazovací tábor v Březince, která se nachází asi tři km od Osvětimi. Během druhé světové války byla tato vesnice zabrána Třetí říší a přejmenována na Birkenau. Na jejím území pak od října 1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau. Konec této smutné, ale zajímavé cesty byl na vrcholu vstupní brány koncentračního tábora Březinka. Lidský život je nejcennější věc na světě a nikdo nemá právo ho nikomu brát.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 15. března byla naše škola otevřena všem zájemcům. Už během dopoledne se přišly do školy podívat děti z mateřské školy. Od třinácti hodin pak přicházeli do školy s dětmi rodiče budoucích prvňáčků i šesťáků. S vyučujícími si prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, překvapila je historická učebna, která vznikla při oslavách stého výročí školy. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny chemie a fyziky. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule, které si některé děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. V jídelně si děti vyzkoušely, jak se jim bude při obědě sedět u stolečku. Všem se líbily vybavené tělocvičny. Zdálo se, že odcházejí spokojeni a že se děti do školy těší. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 28. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 21 žáků ze třetích až devátých tříd. Střídala se poezie a próza, menší děti přednášely spíše básně. Do okresního kola porota vybrala Violku Vlachovou a Barboru Hronovou ze 4. A a Antonína Hrona z 9. B. Dále se soutěže zúčastnili Adéla Hašková a Eliška Nová ze 4. A, Natálie Brtková z 5. B, Klára Janků, Natálie Klárová a Klára Vilímová z 5. A, Vladislav Pecina, Dana Kotková a Adéla Mužíková z 6. C, Sabina Dušková, Martina Schejbalová a Pavlína Široká z 6. A, Magdalena Bažantová a Adéla Simonová z 6. B, Viktorie Gombárová, Marie Zozuláková a Vojtěch Vašíček ze 7. A a Kristýna Vlachová ze 7. B. Odpoledne s hezkými texty bylo příjemné pro žáky i pro porotu.

TURNAJ V KIN-BALLU

Dne14. února 2017 se na naší škole uskutečnil již tradiční turnaj v kin-ballu. Letos si poměřilo své dovednosti 9 týmů ve dvou kategoriích. Naši hráči obsadili ve IV. kategorii (8. – 9. třídy) šesté místo a ve III. kategorii (6. – 7. třídy) třetí místo. Mladší závodníci se mohou těšit na republikové kolo, které se bude konat koncem dubna v Praze. Hráči III. kategorie byli Marie Zozuláková, Adam Ševčík, Vojtěch Pozdník, Daniel Bartůněk, Karolína Mišková, Pavlína Široká, Nikola Spilková, Štěpánka Hašková, Jana Brandejsová. Ve IV. kategorii soutěžili Barbora Katzerová, Anna Heřmánková, Natálie Martincová, Viktorie Gombárová, Václav Horáček, Pavel Novotný, Viktror Nermuť.

OKRESNÍ KOLO TURNAJE DÍVEK V BASKETBALE O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Ve středu 8. února byl ve velké tělocvičně naší školy na programu basketbalový turnaj dívek. Naše škola se stala pořadatelem turnaje a přivítala celkem pět základních škol z Pardubic. Turnaj měl na programu 15 zápasů. Síly změřily ZŠ Studánka, ZŠ Polabiny 3, ZŠ Dubina, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Ohrazenice a domácí ZŠ Bratranců Veverkových. O hladký průběh hry se postarala dvojice profesionálních rozhodčích, a tak turnaj splnil všechny náležitosti. Od začátku turnaje dominovaly tři školy. Do okresního kola postupovaly celkem 4 týmy a my jsme svedli přímý boj právě o čtvrté místo s tzv. Benešovkou. V tomto zápase se nám nepříjemně zranila hlavní opora týmu Veronika Včelišová, která bohužel musela odcestovat na vyšetření do nemocnice. Z postupového čtvrtého místa se nakonec radoval náš soupeř z Benešova náměstí. Celkově a celkem přesvědčivě bez jediné prohry turnaj vyhrála ZŠ Polabiny 3.

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HOKEJISTŮ A ŠKOLA V PŘÍRODĚ S LYŽOVÁNÍM

Zimní soustředění hokejistů se uskutečnilo pro starší hokejisty od 15. do 20. ledna, pro mladší od 28. ledna do 2. února. Soustředění bylo zaměřeno na všeobecné sportovní a pohybové vyžití a další aktivity, které vedly ke stmelení kolektivu mladých hokejistů působících na naší škole. Aktivity vedli trenéři HC Dynamo a plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé tělesné výchovy, některé činnosti i školní psycholožka. Žákům 1. – 4. tříd rozdal ředitel školy na horách pololetní vysvědčení. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko, dokonce připadla i trocha čerstvého sněhu. Všichni si hory moc užili a ti, kteří stáli na lyžích poprvé, již první odpoledne jezdili sami na vleku a sjížděli opatrně sjezdovku. Starší hokejisté trávili večery v tělocvičně, nebo dokonce i v bazénu.

Čtvrtou lednovou neděli vyrazili směr Janské Lázně i další žáci na školu v přírodě, která byla věnována lyžování a snowboardingu. Počasí a sněhové podmínky byly také téměř ideální. Kopce na sjezdovkách pokrýval přírodní sníh a obloha byla velmi často vyjasněná. Do tohoto kurzu se přihlásilo celkem 35 žáků z šestých až devátých ročníků. Ubytování bylo zajištěno na chatě Lovraně, která nabízí ideální podmínky pro zimní sporty. Do kurzu byl zařazen i snowboardový výcvik, který byl dobrovolný. Na spoustě žáků byl na konci soustředění vidět obrovský pokrok a zlepšení. Získali obratnost a především sebevědomí, které je nutné pro pohyb na horách. Večery patřily společným sezením, hrám, kvízům a diskotéce.  

PŘIJÍMACÍ POHOVORY NANEČISTO

Počátkem ledna si žáci devátých tříd vyzkoušeli pracovní pohovor nanečisto. Vůbec neměli představu, co je čeká. Na tento den se připravovali již od listopadu, když se o pohovoru dozvěděli v hodině komunikativních dovedností. Stěžejní k dosažení úspěchu byla domácí příprava. Žáci si museli najít inzerát, který je zaujal, a připravit si životopis tak, aby splňoval požadavky na vybrané pracovní místo. Už cestou do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání stoupala nervozita. Jak bude pohovor vypadat? Na co se budou ptát? V místnosti žáky čekali dva příjemní asistenti z Univerzity Hradec Králové. Vybírali si pečlivě připravené žáky a zajímali se o jejich vzdělání, o znalost jazyků, o schopnost pracovat s počítačem, nechyběly otázky týkající se informací o vybrané firmě. Většina žáků si oddechla, když měla pohovor za sebou. Alespoň nanečisto byli přijati všichni. Byla to pro ně zajímavá zkušenost.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Vánoční školní turnaj v přehazované se uskutečnil 22. prosince 2016 již tradičně poslední den školy ve „starém roce“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie 6. a 7. tříd a kategorie 8. a 9. tříd. Atmosféra byla plná emocí, každý tým se snažil vybojovat co nejvíce bodů v časovém limitu. Nejúspěšnějším týmem šestých a sedmých tříd se stala třída 7. A. Druhé místo získala 6. A, 3. místo 7. B, 4. místo 7. C, 5. místo 6. C a 6. místo patří 6. B. Nejlepším týmem v kategorie osmých a devátých tříd byla 9. B. Druhé místo vybojovala 9. C, 3. místo patří 9. A, 4. místo 8. A a 5. místo 8. B. Děti se vyřádily, zasoutěžily si a těšily se na prázdniny.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední školní den již tradičně probíhaly ve třídách besídky a rozdávaly se dárečky. Žáci prvního stupně se ráno sešli na schodišti u vánočního stromečku a společně si zazpívali nejznámější koledy. Velké děti pouze závistivě poslouchaly, vánoční atmosféra s koledami je přece neopakovatelná.

VÁNOČNÍ DISCOBRUSLENÍ

V pondělí 19. prosince se 3. – 9. třídy vypravily na tradiční předvánoční discobruslení. Dvě hodiny se děti proháněly ve velké hale, kterou jim pronajal hokejový klub. K exhibici po celou dobu hrála příjemná hudba, v jednom okamžiku zhasla bílá světla a ledovou plochu ozářila světla barevná. Děti měly pocit, že se ocitly na opravdové diskotéce. Hezky si zabruslily, hrály na honěnou, samozřejmě i padaly. Prostě byla to parádní ledová show a pochopitelně se jim nechtělo do školy. Adventní čas čekání na dárky se jim příjemně zkrátil. 

VÁNOČNÍ JARMARK A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Vánoční jarmark, který navodil příjemnou adventní atmosféru, se uskutečnil 14. prosince. Ve výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Největší zájem byl o výrobu  svícnů z ovoce a o zdobení adventních věnečků.  V dalších dílničkách si děti malovaly  vánoční přání a jmenovky k dárkům. Některé děti zaujala výroba vánočních ozdob a stojánku na ubrousky. Celé odpoledne voněl ve škole trdelník a perníky. Po  ukončení  jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. Všem se líbilo pásmo koled a veršů připomínajících nejkrásnější svátky v roce. Společně si zazpívali Nesem vám noviny, Jak jsi krásné neviňátko, Narodil se Kristus pán a další koledy a příjemně naladěni se rozešli do svých domovů.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO NORIMBERKU

Dne 6. prosince 2016 se zúčastnili někteří žáci devátých, osmých i sedmých tříd zájezdu do německého Norimberku. Vyjeli velmi brzy ráno. V autobusu je budila paní průvodkyně a seznamovala je s historií i současností města. Společně navštívili nejstarší vánoční trh, jehož historie sahá až do 16. století. Mohli ochutnat známé norimberské klobásy nebo perník. Prohlédli si Císařský hrad, ve kterém se narodil Václav IV., kostel Panny Marie, který nechal postavit Karel IV., radnici s kopií císařských korunovačních klenotů, kostel sv. Vavřince či sv. Sebalda, dům významného malíře Albrechta Dürera a romantickou Katovu lávku. Pozdě v noci se příjemně unavení vrátili domů.

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL VE ŠKOLE

Tradičně navštívili i naši školu začátkem prosince Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš byl v červeno bílém oblečku s vysokou čepicí nepřehlédnutelný. Doprovázel ho krásný milý anděl v bílém. Očekával se v prvních až třetích třídách velký počet zlobivců, a tak byl zvýšen počet čertů. Měli připravené řetězy i pytle na zlobivé děti. V Knize hříchů měli pár jedinců vytipovaných.  Po návštěvě tříd se ale ukázalo, že dva čerti ani nebyli potřeba, neboť se ve třídách přihlásilo jen pár dětí, které navíc samy uznaly, že trošku zlobily.  Své drobné prohřešky proti školnímu řádu i společenským pravidlům hravě odčinily pomocí odříkání krásné básničky nebo zazpívání písničky. Nakonec byly tedy odměněny všechny děti a mohly o přestávce zaslouženě mlsat. Někteří otrlí jedinci dokonce pronásledovali čerty i na chodbě po nadílce. Už totiž věděli, že jsou hodní a nemusí se jich bát, pokud opravdu nebudou zlobit, jak slíbili. Uvidíme, jestli tento slib splní, nebo budeme muset někoho v příštím roce vyškrtnout z třídního seznamu, neboť se bude smažit v pekle.

DĚTI NA STARTU

Na naší škole jsme založili středisko Děti na startu. Jedná se o celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí mladšího školního věku. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku. Na stanovištích se rozvíjí základy gymnastiky, atletiky, míčových her a obratnost. Pro tento školní rok byla vybrána třída 4. A. Tréninky vedou Kamila Kohoutová, Veronika Janků, Martina Kapustová a Sajnzaja Bajarová. Máme za sebou první tréninky. Děti navštěvují lekce v tričkách s logem Děti na startu, své pokroky si zaznamenávají do deníčku sportovce, náplň hodin přijímají velice pozitivně.

SLABIKÁŘ PRO PRVŇÁČKY

Jedno příjemné podzimní odpoledne bylo pro všechny prvňáčky výjimečné, děti totiž netrpělivě čekaly návštěvu z „království čtenářů“ krále Otu nebo královnu Michaelu. Předvedly rodičům, co všechno se naučily, všichni už měli přečtenou Živou abecedu, uměli přečíst i napsat některá písmenka, skládali slova, věty.  Za odměnu dostaly děti od „královny“ nebo od „krále“ opravdový Slabikář. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Koncem listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se v pracovně hudební výchovy společně s kytarami, bubínky a klávesami zúčastnilo 24 žáků osmých a devátých tříd. Nejlépe se se záludnostmi českého jazyka popral Matyáš Svoboda z 9. B, na druhém místě se umístil Matyáš Jelínek z 8. A, kteří postupují do okresního kola. Dalšími úspěšnými jazykovědci byli Lucie Bížová z 9. B, Kryštof Kalhous z 9. A a Denisa Nováková z 8. A. Zúčastnění žáci si určitě rozšířili znalosti o českém jazyce a o možnostech kultivovaného vyjadřování.

SBĚROVÁ AKCE

Dne 2. listopadu 2016 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Všechny třídy se snažily nasbírat co největší počet kilogramů, aby vyhrály zajímavé ceny. Děti i rodiče začali vozit sběr již velice brzy ráno. Přistaveny byly tentokrát hned dva kontejnery, které se pomalu, ale jistě plnily. Celkem bylo nasbíráno přes 18 tun papíru, kartonu a PET lahví. Vítězem se stal Adam Luděk Král z 1. A, který získal hlavní cenu – dron. Celkem 1402 kg přinesla třída 4. A, jež se spolu s nejúspěšnějšími sběrači z ostatních tříd zúčastní zážitkové akce, kterou věnovala společnost S-Firma Moravany.

ETIKETA

Pro žáky 7. a 8. tříd byla v listopadu připravena beseda na téma „Etiketa“, což znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. I když přednášející nebyl svižný štíhlý mladý šoumen, většinu žáků zaujal. Mnohé je překvapilo. Ve společnosti si nejsme rovni, přednost má žena, starší, výše postavený. Dozvěděli se, kdo koho komu představuje. Mohli si situaci i vyzkoušet. Méně společensky významný zdraví první, to je jasné. Ruku naopak nabízí společensky významnější. Připomněli si, že podání ruky je nejrozšířenější forma pozdravu.  Proč? Nemáme přece v ruce zbraň. Teď děti ví, že stisk ruky má být sice pevný, ale nemusíme ruku drtit. Nikdy nemůžeme ruku podat, když sedíme, když máme ruku mokrou, špinavou, v sádře. Podat ruku v rukavici je naprosto nespolečenské. Překvapilo je, že polibek při pozdravu má být nekontaktní. Osobu oslovujeme většinou, jak si přeje. Významné jsou její funkce. Takže: Paní učitelko, pane prezidente… Docela důležitý je prostor kolem nás. Máme veřejný, osobní a intimní. Tématem přednášky bylo i tykání. Není možné, aby žáci, byť i v afektu, učitelům tykali. Říkat paní učitelce „Ty vole“ je společenská nehoráznost. Doufáme, že si žáci alespoň na něco z přednášky vzpomenou. 

TAJEMSTVÍ MYSTERIA V

Páté Tajemství Mysteria odstartovalo 4. listopadu v 18 hodin. Nedočkaví žáci, rodiče i prarodiče čekali už před šestou hodinou před bránou školy, chtěli se seznámit s testamentem hraběte Drákuly. Nejprve se ovšem na podiu za doprovodu úžasné hudby jako upíři, upírky, netopýři, vědci a další postavy z tajemného hradu v Karpatech představili učitelé. Po krátkém programu doslova vběhli všichni do školy a chtěli se setkat s Drákulou. Museli ovšem splnit třináct úkolů. Porovnávali profily hraběte, hledali truhlu v mlze, dračí zuby vybírali mezi živými červy, snažili se ukrást kříž, zrcadlově četli zajímavé nápisy, z puzzlí vytvářeli paličky česneku, hledali stejné netopýry, přenášeli „krev“, setkali se nejen s upíry, ale také s kořenářkami žijícími v podhradí. Za splnění úkolů dostávaly děti samolepky, které si lepily do kartiček. Po získání poslední samolepky vyluštily Drákulův odkaz a dostaly výborný pamlsek. Hru doprovázely zajímavé kulisy jakoby z hradu v Karpatech. Byla to skvělá noční hra, na niž se všichni moc těšili a kterou navštívilo tradičně velý počet natěšených návštěvníků. 

BESEDA S BRITEM

Dne 10. října 2016 se 8 A, 8. B a první skupina angličtiny z devátých tříd zúčastnily  besedy  s Britem v malé tělocvičně. Brit dětem vyprávěl o sobě, o životě ve Velké Británii, o britském jídle, hudbě, kultuře a o britských státech (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko). Po každé kapitole plnili kapitáni z jednotlivých skupin zajímavé úkoly. Vyhrála sice první skupina z osmého ročníku, ale všichni se mnoho nového naučili.  

EKOSTEZKA

V pátek 14. října děti z 1. a 2. tříd spolu se staršími spolužáky vyrazily na „Ekostezku“. Řada dětí neměla  tušení, co to „Ekostezka“ je. Co je čeká? Boudou soutěžit? Budou plnit připravené úkoly? Zvládnou to? Děti byly natěšené a nedočkavé. Vydaly se po vyznačené trase až Na Špici.  Tam se velcí spolu s malými  po skupinkách rozprchli na určená stanoviště, která byla  označena kužely a čísly. Zde děti odpovídaly na rozličné otázky a plnily zajímavé úkoly, které byly svým zaměřením cílené na poznatky o přírodě a ekologii. Zvládli byste i vy například rozhodnout, která věc se v přírodě rozkládá nejdéle? Víte, jak vypadá cvrčkokrtek nebo jak poznáme stáří stromu? I takové úkoly si pro děti připravili vedle pedagogů i jejich starší spolužáci. Podle kladných reakcí všech zúčastněných i organizátorů se akce velmi líbila.

FLORBAL

V úterý 25. října žila naše škola florbalem. Turnaje se zúčastnili žáci II. stupně – chlapci i dívky. Hrálo se na dvě skupiny – 6. a 7. třídy a  8. a  9. třídy. Všichni hráli s plným nasazením a některé zápasy byly téměř vrcholové úrovně. A i když hráli všichni skvěle, někdo musel být vítěz a někdo poražený. V první skupině vyhrál vynikající tým 7. A a ve druhé skupině vyhrálo družstvo 9. C.

TRÉNINK S OLYPIONIKEM

6. října nadešel dlouho očekávaný den. Naše škola je již třetím rokem zapojena do soutěže Sazka olympijského víceboje. Vyhráli jsme trénink s olympionikem. Bohužel Šárka Kašpárková (atletka, trojskokanka – bronzová olympijská medailistka) se narychlo omluvila ze zdravotních důvodů. Litovali jsme, ale i přes  si žáci návštěvu týmu z olympijského výboru užili. Moderátorem akce byl Honza Weber (sedminásobný mistr světa ve Freestyle footbagu – hakisák), který dětem předvedl své triky. Pak následovalo soutěžení. Pět družstev bojovalo v tělocvičně v pěti disciplínách. Soutěžící byli potěšeni odměnami, hostem a autogramiádou basketbalového reprezentačního hráče Kamila Švrdlíka. Cenou fair play byl oceněn Vojta Musílek, který své mladší spolužáky všemožně podporoval, povzbuzoval a pomáhal k lepším výkonům. Naopak bylo poukázáno i na nefér chování žáka, který svým nevhodným používáním mobilního telefonu nebyl dobrým příkladem sportovce. V projektu Sazka olympijského víceboje budeme nadále pokračovat.

ADAPTAČNÍ KURZY ŠESTÝCH TŘÍD

V září se šesté třídy zúčastnily adaptačních kurzů, které tentokrát proběhly s paní psycholožkou a třídními učitelkami ve škole ve speciálně upravené učebně. Nejprve se žáci navzájem představili, protože kolektivy posílily další děti. Pak se ve třídách společně pustili do zajímavých aktivit, které je mají sblížit. Učili se bez emocí komunikovat, kulturně se vyjadřovat, umět obhájit svůj názor, navzájem si naslouchat, spolupracovat, zvládat pomyslně náročné situace. Jednotlivé třídy si vytvořily své třídní ústavy. Kurzy pomohly utužit kolektivy, všichni žáci se poznali navzájem a lépe se poznali i se svými třídními učitelkami.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA - srpen, září

O prázdninách si děti vyzkoušely školu nanečisto i ve školní družině. Zahrály si různé seznamovací hry, vyrobily dárečky, poznaly své paní vychovatelky a seznámily se s prostředím, kde budou trávit odpoledne po vyučování. Vytvořily si dárečky pro rodiče, prozkoumaly stavebnice, hry a všechna zákoutí své družinky. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelný zážitek. Ve školní družině jsme využili volné chvilky a vydali se na průzkum školy. Navštívili jsme například historickou, hudební a výtvarnou učebnu. Nechyběla ani návštěva tělocvičny, kde bychom nejraději zůstali a pořádně se vyřádili. Když byly první týdny školy v novém školním roce za námi, ukázali jsme si, jak si každý z nás takovou vysněnou školu představuje. Někteří z nás ji nakreslili, jiní vymodelovali nebo postavili ze stavebnic a kostek. Společně jsme pak v každém oddělení zvolili ty nejlepší a byli jsme odměněni i nějakým pamlskem. Všechny děti moc rády relaxují. Při poslechu relaxační hudby se dokonce některým podaří občas i usnout. Ve středu 21. září si vyzkoušely jiný druh relaxace a nemusely být ani ve družince. Vydaly se podívat do centra města, kde se v rámci týdne pro duševní zdraví konala akce nazvaná "Antistresové malování". Čekala na ně cesta čarovným lesem po stezkách mezi okouzlujícími květinami a stromy. Děti relaxovaly po náročném dni ve školních lavicích vybarvováním spletitých vzorů omalovánek zvaných mandaly. Moc se jim to líbilo a za odměnu si každý odnesl dáreček z keramiky. Podzim školní družina přivítala tak, že si v každém oddělení děti složily papírové vlaštovky a na školním hřišti vyzkoušely, jak se jim skládání vlaštovek povedlo a zda jsou schopné letu. Nakonec se všem vlaštovkám podařilo vzlétnout. Dne 23.9. se konala před obchodním centrem Palác Pardubice gastronomická akce, nazvaná "Jak nám chutná Evropa". Děti se těšily z ochutnávek tradičních pokrmů z nejrůznějších evropských končin, které pomocí hvězdiček ohodnotily a přispěly tak k rozhodnutí o nejoblíbenější zemi dle chuti. Našim dětem ovšem nejvíce zachutnaly dobroty od Skutečně zdravé školy. Alespoň malý kousek přírody v centru Pardubic navšívily děti se svými vychovatelkami, tentokrát v Tyršových sadech. Babí léto se smálo už z dálky, sluníčko šimralo do tváří a všichni měli možnost pozorovat přírodu, jež právě vstoupila do období podzimu. 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Prázdniny uběhly velmi rychle a zase přišel nový školní rok. Všichni si určitě užili prosluněné horké léto a báječně si odpočali. Letos máme čtyři první třídy. Počet žáků vzrostl na 626. Do pedagogického sboru přibylo deset nových členů, kteří se dětem i rodičům představili. Letos přálo prvnímu září počasí, bylo prázdninové, tak zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo před školou. Bylo to úžasné! Těch dětí, rodičů a prarodičů! Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní Pardubického kraje René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy jako památku na první školní den. Třídní učitelky pak odvedly své žáky i s rodiči do tříd, kde je znovu přivítaly a popřály jim mnoho štěstí do prvního školního roku. Na závěr si děti ještě pohrály ve školní družině. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel Leoš Šebela. Určitě si uvědomili, že budou muset začít naplno pracovat, učit se, psát prověrky, testy, ale také sportovat a soutěžit. Samozřejmě se dozví mnoho zajímavostí a informací a získají vědomosti potřebné pro další život.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 si přišli školu nanečisto vyzkoušet budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou stáli nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Přivítal je pan ředitel a pak si je převzaly paní učitelky a uvedly je do tříd.  Společně si prohlíželi školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní učitelky byly velmi překvapené, co všechno děti  uměly. V jídelně si všichni pochutnali na svačinkách a samozřejmě na řízku.  Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Prvního září už určitě půjdou beze strachu do školy.

TÁBOR S VEVERKAMI

Báječný školní tábor se uskutečnil v krásném horském hotelu Stella v blízkosti jednoho z nejvyšších vrcholů Šumavy, hory Špičák. Hned ráno při odjezdu 10. července bylo neobvykle veselé. Původně rezervovaný vlak měl zpoždění, táborníci jeli na dvě party různými vlaky a ve společném vlaku se sešli až v Praze. Šťastně pak dojeli až na Špičák. V hotelu byli všichni překvapeni velmi hezkými pokoji s příslušenstvím. Druhý den odpoledne začala očekávaná celotáborová hra „Za pokladem na Čertově jezeře“. Všichni se nejprve seznámili s legendou o vzniku Čertova jezera. Byli rozděleni do družin, vytvořili si svou vlajku, malé vlaječky na mapu, figurku čerta a vymysleli název týmu. Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap a téměř všechny aktivity vyplývaly z tématu. Za splnění úkolů dostávaly družiny body a na mapě pravidelně většinou ráno sledovaly posun barevných vlaječek, které si vyrobily. První etapou byl šumavsko-čertovský kvíz. Ten odhalil vědomosti i nevědomosti o Národním parku Šumava, o historii Šumavy, o přírodě, jezerech a samozřejmě o čertech. Další etapa byla venkovní, děti pomáhaly čertovi spojovat zeměpisné názvy, které na kartičkách v lese poztrácel, například Borová Lada, Železná Ruda a podobně. I další etapa byla lesní, družiny hledaly stužky, které poztrácela Dorotka, když si ji čert jako nevěstu odnášel do pekla. V další etapě se tvořily čertovské mozaiky. Podle indicií, které se týmům podařilo získat za správné odpovědi na otázky ze zeměpisu, přírodopisu, historie, zdravovědy apod., vytvořily čerta. Indicií bylo dvacet jedna. Čert musel mít samozřejmě rohy, vousy, řetěz, ocas s bambulí, plášť s čertovskými motivy, knihu hříchů apod. V jedné etapové hře pomáhali táborníci čertovi luštit hádanky, v další se vařil čertův mls – cibulačka. Etapa odehrávající se na výletě do Klatov měla název Čertův testament. Děti dostaly fotografie nápisů na domech, z nichž vybíraly označená písmena, a sestavily tajenku, která zněla: „Kdo se s čertem utká, ten se se zlou potká. Dopadne jak mumie, která tu v zemi hnije“. Na táboře nechybělo „čertovské kasino a hazardní hry“. Děti musely přelstít a obehrát vedoucí v podobě čertů, házely kostky, hrály skořápky, vytahovaly nejvyšší karty, odebíraly zápalky apod. Na polodenním výletě směrem na Špičák, Čertovo a Černé jezero probíhala další etapa hry. Cestou se plnily zajímavé úkoly, děti luštily informace napsané morseovkou, připomněly si pohádky o čertech, zapisovaly si táborové hříchy, převyprávěly legendu o Čertově jezeře, na daná slova vznikly úžasné básně, například: „Letní tábor s veverkami, ten je prima, ale někdy je to velká dřina. Čertův poklad hledáme, po jeho stopách pátráme. Tam, kde není ani liščí nora, tam se tyčí ta osudná hora. Léto s veverkami je legrace, a tak na shledanou v příštím roce“. Zlaté klíče naznačily, kde je ukrytý poklad, a tam se všichni vrhli. Šumava nabízí mnoho turistických cest, vedoucí s dětmi je využili. Celotáborová hra byla doplněna sportovními soutěžemi, oblíbenou hrou Safari, diskotékami a noční hrou. Dětem tábor poskytl mnoho nevšedních zážitků a všichni se na další tábor těší. 

DĚTSKÝ DEN

Dne 24. června se děti virtuálně přenesly do Ria, staly se alespoň na dopoledne olympioniky, oslavily dětský den a zasoutěžily si. Jednotlivé třídy představovaly státy, vyrobily si i vlajky a symboly států. Nastoupily na hřiště na Olšinkách a olympiáda byla odstartována. Soutěžilo se v hodu oštěpem, ve skoku z místa, do dálky, děti házely na koš, na cíl, běhaly štafety, zkoušely slalom, překonávaly překážky a soutěžily v mnoha dalších disciplínách. Podávaly skvělé sportovní výkony. Rio připomínalo i obrovské vedro, které olympiádu doprovázelo. Vítězi byli všichni a dostali sladké odměny.

ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI

Dne 27. června se v ABC klubu rozloučili se školou žáci devátých tříd. Nejprve na pódium nastoupili žáci 9. A. Jejich rozlučkový program byl sestavený ze společných i sólových písní, tanců a hry na kytaru. V druhé části programu se cirkusovým vystoupením a tanci předvedli žáci 9. B. Obě třídy měly připravené zajímavé prezentace, aby si společně vzpomněly na uplynulých devět let, na které budou určitě vzpomínat. Na žáky budou jistě vzpomínat i obě třídní učitelky paní Jarešová a paní Laštovičková, které dětem popřály, aby se jim vždy dařilo a aby měly kolem sebe dobré a spolehlivé přátele.

SBĚROVÁ AKCE

Jako každým rokem se na jaře uskutečnila sběrová akce. Už v 7 hodin ráno přijelo nákladní auto a vybraní žáci 9. A se spolu s panem ředitelem a s panem učitelem Machatým pustili do práce. Později nastoupili i ostatní učitelé. Všichni pomáhali rodičům, nakládali sběr, rozbalovali balíky papíru. Největším problémem byl jako vždy úklid okolí po akci, ale vše se zvládlo. Celkem se nasbíralo něco přes 21 tun. Absolutně nejvíce sběru donesli žáci 9. A, a to 3004 tuny, ale vítězem s průměrem na žáka se stala třída 7. A, která donesla 2 458 kg. Nejlepším sběračem byl již tradičně vyhlášen David Jiroušek, který dovezl 1760 kg.

NOC S ANDERSENEM

V noci z prvního na druhého dubna se naše škola opět zúčastnila akce Noc s Andersenem. Akce je pojmenovaná po známém dánském spisovateli dětských knih, a proto si klade za cíl podporovat čtenářství a zájem dětí o knihy. Na škole se akce zúčastnily téměř všechny třídy prvního stupně, zájem byl velký, protože přespat ve škole je něco úžasného! I když letos vyšla akce na „apríla“, vše se obešlo bez škodolibých kanadských žertíků. Vyučující za pomoci paní vychovatelek a mnohdy i rodinných příslušníků připravili pro žáky pestrý program. Každá třída se zaměřila na něco trošku jiného, paní učitelky akceptovaly čtenářský zájem a možnosti žáků. Nechyběly oblíbené strašidelné soutěže v půdních prostorách školy. V některých třídách se žáci strašili mezi sebou, v jiných plnili pohádkové úkoly. Žáci si vyzkoušeli netradiční práce s pohádkovými texty, předvídali příběhy, tvořili plánky s vymyšlenými názvy míst i pohádkových postav. Byli velmi kreativní, zapojili fantazii, procvičili slovní zásobu. Celý večer probíhal v neformálnější atmosféře. Žáci si přinesli něco malého na zub. Když se zásoby složily, byla z toho slušná zásoba stačící pomalu na týden. Samozřejmě nechybělo klasické čtení pohádek a film před usnutím. V sobotu ráno žáci odcházeli po několika málo hodinách spánku zpět ke svým rodičům. 

VÍTÁNÍ JARA

Jaro vítaly děti 21. března velmi usilovně, i když počasí příliš jarně nevypadalo. Hned ráno měly ve třídách na lavicích připravené různé drobnosti k prodeji – plyšáky, hračky z kinder vajíček, autíčka, bločky, náramky, přívěsky a podobné věci a v osm hodin bylo vetešnictví odstartováno. Dvě hodiny se prodávalo a nakupovalo. Výtěžek z celé akce byl věnován zdravotně znevýhodněné Terezce. To ovšem nebylo vše. V deset hodin byla na škole vztyčena olympijská vlajka na počest olympijského parku, který bude vybudován v Pardubicích. Pak se malé děti přesunuly na hřiště. Zahrály si zajímavou postřehovou hru a z PET víček vytvářely symboly své třídy. Píseň Jaro dělá pokusy ukončila dopolední program. Odpoledne se děti s rodiči i prarodiči sedmkrát zastavily v perfektně připravených výtvarných dílničkách. Přišlo jich více než obvykle. A samozřejmě všichni úspěšně pečlivě zdobili kraslice nevídanými vzory, vyráběli si úžasné březové věnečky i věnečky z cibulek, navlékali barevné korálky, tvořili velikonoční zápichy připomínající narcisky a kreslili velikonoční přáníčka. Prvně se pokoušeli zajímavě filcovat, což bylo časově velice náročné, a u této dílničky byl neustále nával. Domů si děti nesly úžasné výrobky. Pochopitelně nechyběl trdelník, který odpoledne voněl po celé škole. 

PRACOVNÍ POHOVORY NANEČISTO

V prvním březnovém týdnu měli žáci devátých tříd možnost vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto.  Vlastně si vůbec nedovedli představit, co je čeká, na jaké otázky budou odpovídat. Byli rozděleni do skupin, aby si mohli pohovor vyzkoušet všichni.  Cestou do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání přemýšleli o tom, jak bude asi pohovor probíhat, a stoupala jejich nervozita. V místnosti je čekala příjemná paní personalistka. Nikomu se nechtělo s pohovorem začít, tak si paní vybrala a pak se už vystřídali všichni. Některé děti byly perfektně připraveny. Po končení pohovorů se žáci dozvěděli, kdo by byl přijat a kdo má ve svém projevu ještě rezervy. Byla to pro všechny jistě zajímavá zkušenost.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 1. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 21 dětí ze třetích až devátých tříd. Malé děti přednášely hlavně poezii, starší žáci se zaměřili na prózu. Do okresního kola porota vybrala Violku Vlachovou a Barboru Hronovou z 3. A, Kristýnu Vlachovou, Tomáše Vacka, oba z 6. B a Adama Ševčíka z 6. A, z deváté třídy Iniku Šedivou. Dále se soutěže zúčastnili P. Široká, N. Spilková, M. Schejbalová a J. Brandejsová z 5. A, F. Joudal, J. Kubíček, Ž. Vojtěchovská a K. Stráníková z 6. C, I. Horák, V. Gombárová, V. Vašíček, V. Tvrdík a F. Brož z 6. A, D. Lambertyová, D. Kadaňková, obě z 9. A. Všichni společně určitě prožili příjemné odpoledne.

DRUHÝ MULTIKULTURNÍ PLES

V ABC klubu se 13. února uskutečnil již druhý úžasný multikulturní ples, který spolupořádala Základní škola Bratranců Veverkových pod záštitou Miluše Horské, která se plesu osobně účastnila, dále převzali záštitu pánové Jaroslav Menšík, Roman Línek, Pavel Šotola, Tomáš Zdechovský a René Živný. K tanci i poslechu hrála po celý večer kapela Thomas Show Band, druhý taneční parket pak ovládl DJ Brumla. Předtančení se ujala skupina TCC Virginia, která během večera pobavila účastníky plesu několikrát. Všichni byli nadšeni tancem s vějíři, se šavlí a flamengem v podání Heidi Dahab. V průběhu večera vystoupili Mariachi  Azteca di Praga, Jose Jimenes a Vu Hai Anh. Zájemci během plesu ochutnávali výborné speciality exotických kuchyní z Číny, Indie a Mongolska. Někteří šťastlivci vyhráli v tombole zajímavé ceny. Všichni by se byli bavili a tančili až do rána. Druhý multikulturní ples byl báječný, ještě ve dvě hodiny ráno se většině přítomných nechtělo jít domů.

MULTIKULTURNÍ WORKSHOP

V ABC klubu Na Olšinkách se dne 13. února konal již druhý workshop v multikulturním duchu. Návštěvníci si zkusili psát své jméno v různých jazycích, seznamovali se s vietnamštinou. Ve výtvarných dílnách si vyráběli orientální náušnice z korálků a figurky z papíru. Především dívky se pokoušely naučit zajímavé taneční krokové variace a baletní figury. Někteří si zasoutěžili a luštili kvízy. V klubu bylo docela rušno, kdo přišel, nelitoval.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN A EDISON

Naše škola je zapojena do celosvětovéhoprogramu Edison. Týden od 8. do 12. února byl multikulturní, vyvrcholil multikulturními workshopy a plesem. Školu navštívilo několik cizinců z různých koutů světa, kteří pro žáky vedli hodinovou až dvouhodinovou prezentaci o své zemi v angličtině, někteří přidali i další jazyky. U mladších dětí působili jako překladatelé žáci z vyšších ročníků. Cizinci pocházeli z exoticky vzdálených zemí, třeba z Brazílie, Číny, Gruzie. Seznámili žáky se svými zeměmi, s tradicemi a zvyky. Hráli s nimi nejrůznější hry, učili je písně i tance. Dětem se hodiny velice líbily.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče při zápisu do prvních tříd dne 10. a 11. února 2016 „procházeli Pardubicemi“ a poznávali to, co je pro Pardubice typické, neboť zápis se konal pod názvem „Letem pardubickým světem“. Při vstupu do školy vítal děti pan ředitel, paní učitelky a úžasný obraz Zelené brány, u něhož se všichni chtěli vyfotografovat. Pak ve třídách spolu s vyučujícími plnily děti nejrůznější úkoly. Skládaly obrázky představující perníkové srdce, chaloupku a podkovu pro štěstí, hledaly podobné klíče od zámku, přiřazovaly k sobě prince a princezny, počítaly puky, zkoušely kreslit brázdy na poli. Samozřejmě se snažily dávat góly a překonat proutěné překážky s malým plyšovým koníkem. Při tom všichni poznali pardubický zámek, perníkovou chaloupku, známé hokejisty a bratrance Veverkovy. Děti byly šikovné, dokázaly se samy představit, uměly se podepsat, říkaly básničky, ukazovaly geometrické obrazce na interaktivní tabuli. Za splnění úkolů dostávaly samolepky, které si lepily do obrázku znázorňujícího Pernštýnské náměstí. Všichni říkali, že se do školy těší, většina už měla doma připravený batoh. Na děti se samozřejmě těší i vyučující.

TURNAJ DÍVEK V BASKETBALU

Dne 3. února 2016 naše škola uspořádala okresní kolo turnaje dívek v basketbalu O pohár bratranců Veverkových. Soupeřilo mezi sebou sedm týmů. V napínavých soubojích vybojovaly dívky 2. místo. Děvčata pro naši školu získala pohár, diplom i postup do dalšího kola. Velký dík patří Báře Jezdinské, Tereze Pavlíčkové, Kristýně Beranové, Adéle Faitové a Denise Kadaňkové. 

TURNAJ V KIN-BALLU

Dne 27. ledna 2016 se uskutečnil na naší škole turnaj v kin-balle a to pod záštitou náměstka primátora, který soutěž osobně zahájil. soupeřilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 8. – 9. tříd se umístila naše škola na 4. místě (v obsazení: Andrea Mayerová, Dominika Šejvlová, Adéla Faitová, Nikola Kubelková, Roman Netolický, Filip Sudek, Martin Hadinec, Filip Müller). V kategorii 6. – 7. tříd jsme obsadili 2. místo a postup do finálového kola v Praze (ve složení: Marie Zozuláková, Denisa Nováková, Patricie Krňoulová, Anna Heřmánková, Viktor Nermuť, Khalid  Albahri, Matyáš Jelínek).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 13. ledna pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od třinácti hodin přicházeli do školy s dětmi nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale i šesťáků. Společně s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačovou učebnu, líbil se jim ateliér výtvarné výchovy, kde se některé děti společně vyfotily. Rodiče i děti byli překvapeni historickou učebnou, kterou se podařilo vybudovat při oslavách stého výročí otevření školy. Všechny zaujaly vybavené pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi, které si šikovné děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali, jaké písmo se děti učí, jaké používáme metody při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny a samozřejmě školní jídelna. Rodiče i děti odcházeli spokojeni, vyučující se na ně prvního září už těší. 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Zprávičky z některých výukových programů v ekocentru PALETA

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V prosinci se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 18 dětí z 8. a 9. tříd. Velmi obtížné úkoly, týkající se nejen jazykových znalostí, ale i přípravy jídel a jídelníčků, nejlépe a s převahou zvládla Klára Römerová z 9. A. Na druhém místě se umístiL Filip Sudek z 9. B. Oba postoupili do okresního kola. Dalšími úspěšnými spisovateli byli Filip Müller a Ondřej Hátle z 9. B, Ester Hrubá z 8. B a Inika Šedivá z 9. A. Zúčastnění si zdokonalili nejen jazykové znalosti, ale dozvěděli se i zajímavosti z gastronomie. 

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Vánoční čarování, které navodilo příjemnou adventní atmosféru, se uskutečnilo 14. prosince. Ve výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby, svícny z ovoce, o které byl jako obvyklé velký zájem, zápichy z bavlnek, andílky z vlny, papírové hvězdy a rozmanitá přání. Nechybělo občerstvení a samozřejmě po celé škole voněly perníky a trdelník. Po ukončení jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. Všem se líbilo pásmo koled a veršů připomínající pověsti spojené s nejkrásnějšími svátky v roce. Společně si zazpívali Nesem vám noviny, Jak jsi krásné neviňátko, Narodil se Kristus pán a příjemně naladěni se rozešli. 

STUDIJNÍ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII

Studijní zájezd vybraných žáků osmých a devátých tříd do Velké Británie začal 3. prosince v osm hodin večer, když se autobus vydal směrem na západ. Cesta s občasným spánkem uběhla celkem rychle, ani na trajekt se dlouho nečekalo a brzy se objevily bílé útesy Doveru. Překvapením v Anglii byla jízda vlevo. Ubytování v Margate s výhledem na moře bylo docela příjemné. Druhý den se vyjelo do Londýna. Všechny úžasné památky, stavby, atrakce se dětem líbily, fotilo se o sto šest – Tower Castle, Tower Bridge, Big Ben, Buckingham Palace, London Eye a další. Třetí den byl naplánovaný tajný výlet do muzea letectví a pak do Cambridge. Zajímavým vzhledem univerzitních budov byli všichni překvapeni. Další dva dny už byla škola v Canterburry. Profesoři byli příjemní a milí a děti se snažily. Suvenýry, které si děti na závěr pobytu koupily, se málem nevešly do autobusu. A samozřejmě si všichni odvezli plno úžasných zážitků. 

TŘÍDENNÍ VÝLET ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI                 

Vše začalo tím, že Jakub Adam z 9. A v literární soutěži organizované Školním informačním kanálem obsadil se svou prací „Můj oblíbený učitel“ 1. místo a vyhrál pro třídu a pravidelné přispěvovatele do časopisu třídenní výlet do Teplic v Čechách. A tak se vybraní žáci sešli ve čtvrtek 26. listopadu za Tipsport arénou a odjeli nejprve na zámek Duchcov, kde se setkali s Casanovou, a pak do hotelu Helena v Teplicích. Odpoledne téměř všichni pospávali v planetáriu. Na večer organizátoři připravili pro tři vytvořené týmy kvíz. Odměnou za správně zodpovězenou otázku bylo tričko s logem „Výlety současnosti“. Druhý den děti navštívily štolu Starý Martin.  Odpoledním adrenalinovým zážitkem byla cesta otevřenou dvousedačkovou lanovkou na Komáří vížku. Lanovka je poslední dvousedačková a navíc nejdelší v Čechách. Na vrchu všechny překvapil sníh a teplota –2 stupně. Večer opět organizátoři připravili interaktivní hru, byla zaměřena na nebezpečí AIDS a HIV. Poslední den všechny potěšila návštěva botanické zahrady. Někteří si v ní dokázali představit i klokany. Tři dny úžasných a neobvyklých zážitků rychle utekly a jelo se domů.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA IV ANEB ZÁHADA FARAONOVY HROBKY

Čtvrté Tajemství Mysteria, tentokrát s názvem Záhada faraonovy hrobky, začalo 13. listopadu přesně v 18 hodin 13 minut. Záhadu chtěl poznat celý dav žáků a rodičů, kteří před osmnáctou hodinou čekali před branami školy. Nejprve se při úžasné hudbě na pódiu jako Egypťané, nádherné Egypťanky a jejich bohové představili učitelé. Po krátkém programu všichni nedočkaví doslova vběhli do školy, aby si mohli prohlédnout faraonovu hrobku. Museli ovšem předtím zdolat třináct úkolů. Luštili šifry z hieroglyfů, pokoušeli se stavět pyramidy z kostek, snažili se přejít Nil tak, aby se nesetkali s krokodýly, poznávali stejné kočky, egyptské bohy, v písku hledali poklady, museli se vyhnout zlému hadovi, hledali škorpiony, pokoušeli se setkat s Kleopatrou, pracovali s pískem, převáželi náklady, někdy se marně snažili ukrást klíč sfingám, které střežily poklad ukrytý v pyramidě. Byla to úžasná hra, nejúžasnější akce podzimu, na kterou se všichni moc těšili. Hru provázely nádherné, téměř pravé zlaté kulisy, palmy, studna v oáze, hrobka, sargofág, poklady. Úkoly všichni splnili a nádherné tajemství hrobky po zdolání úkolů nakonec objevili. Prohlídkou hrobky byli všichni neuvěřitelně nadšeni. 

SBĚROVÉ DOPOLEDNE

Dne 4. listopadu 2015 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Všechny třídy se snažily nasbírat co největší počet kilogramů, aby vyhrály zajímavé ceny. Děti i rodiče začali vozit sběr již velice brzy ráno. Kontejner, který byl zde připraven, se začal pomalu, ale jistě plnit. Několik žáků z 9. A bylo pověřeno úkolem, aby tento sběr byl v pořádku a hlavně správně započítán každé třídě. Samozřejmě, že jejich náplní bylo i snažit se udržovat pořádek kolem kontejneru.  Jelikož ale opět byla účast na sběrové akci velice bohatá, nějakému tomu nepořádku se nedalo vyhnout. Pomáhat přišli i další žáci. Sběr se nakonec uklidil do kontejnerů. Nejlepším sběračem se stal Michal Zelený z 9. B. Nejvíce papíru nasbírala již tradičně 9. A, a to 2 086 kg, ale v průměru na žáka se na prvním místě umístila 7. A. Obě třídy spolu bojují o první místo. 

ADAPTAČNÍ KURZY ŽÁKŮ 5.C, 6.A, 6.B a 6.C

Ráno dne 5. října 2015 se shromáždily dvě třídy 6. B a 6. C na nádraží v Pardubicích a odjely na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Ubytovaly se a po obědě se od paní psycholožky dozvěděly program na necelé tři dny. Třídy se střídaly, vždy jedna hrála zajímavé hry venku, druhá uvnitř a pak se vyměnily. Pracovaly ve skupinách, musely aktivně spolupracovat. První den se jim líbila hra, kdy si vymýšlely své ostrovy, a hra telegraf, při níž musely po lese najít rozházená písmena, složit z nich tajenku a odvysílat ji vzdálené skupině. Po vyznačené cestě společně běžely se žebříkem a zkoušely „lyžovat“ na dlouhých prknech. Během dne po chvilkách vymýšlely třídní ústavy. První den jim uběhl velmi rychle, druhý den zajímavé hry pokračovaly. Lanem na zemi si společně vymezili kruh, uprostřed něhož byl kbelík. Tři spolužáci měli přivázané  okolo pasu lano tak, že jeho druhý konec byl navázán k láhvi. Láhev byla uprostřed a museli ji společně ovládat. Jejich úkolem bylo dostat vodu z láhve na laně do  kbelíku, ale s tím, že nesměli sahat na lano a vstoupit do kruhu. Po večeři se žáci rozdělili do skupin a každá si vybrala papírek s reklamou, kterou musela předvést. Další den zhodnotili pobyt. Shodli se na tom, že by jeli znovu.

Adaptační kurz 5. C a 6. A se uskutečnil v Bělči nad Orlicí od 7. do 9 října. První odpoledne si děti s paní psycholožkou povídaly o pravidlech a rozvrhu na následující dny. Po obědě hrály různé hry uvnitř i venku. Asi nejzajímavější jim připadal „poklad“. Výborná byla hra, kdy měli všichni ve skupině zavázané oči, viděl jen první, který ostatní vedl po vyznačené cestě. Večerní aktivity byly úžasné, děti pracovaly ve skupinách a snažily se vytvořit nové planety. Nejzajímavější byli marťani. Druhý den ráno společně pracně sestavovali třídní ústavu. Pak následovala práce ve skupinách, která je velmi bavila. Během poledního klidu moc neodpočívali, hráli minihokej. Odpoledne stavěli věže ze špejlí, běhali se žebříkem a jezdili „na lyžích“, což byla dlouhá prkna, a museli najednou všichni zabrat, aby se pohnuli. Večer předváděli televizní reklamy. Poslední den hodnotili uplynulé dva dny a vydali se na cestu domů. Během pobytu se učili komunikovat, spolupracovat a zvládat pomyslné náročné situace. 

3. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI

Třetí školní výlet pro rodiče s dětmi se opět vydařil! Směřoval tentokrát do Českého ráje do Besedických a Klokočských skal. Skupinky rodičů s dětmi plnily cestou zajímavé úkoly. Při nich se dozvěděly mnoho informací, například jak se jmenují zříceniny hradů v Českém ráji, po kom jsou pojmenovány vyhlídky a jeskyně, která řeka zde protéká, jaký je nejvyšší vrchol skal a podobně. Cestou pečlivě všichni hledali i útržky tajenky, kterou na konci cesty rozluštili: „Naše další kroky po stopách Černého rytíře budou směřovat na zříceninu hradu Rotštejn v Klokočských skalách.“ A tam výlet končil. Jedna ze skupin opět složila básničku: „Hra byla veselá moc a moc, těšili jsme se ni celou noc, Černý rytíř v Malé skále provázel nás stále dále. Úkoly jsme plnili, na cíl jsme se těšili. Déšť nám vůbec nevadil, hlavně že nás nestudil. Svačinu jsme zbaštili, malinovkou zapili.“ 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

První den ve školním roce je výjimečný pro všechny žáky, ale mimořádně významný je pro prvňáčky. Letos máme tři první třídy. Pro naše nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o dalších 70 dětí, nyní máme na škole celkem 578 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil. Do pedagogického sboru přibylo deset nových členů, kteří se dětem i rodičům představili. Letos přálo prvnímu září i počasí, tak zahájení školního roku probíhalo před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní pardubického kraje René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy jako památku na první školní den.  Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, jelikož měli možnost si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušet a poznat tak prostředí, kam budou chodit devět let. Pak si paní třídní učitelky odvedly své žáky do tříd, kde je ještě jednou přivítaly a popřály jim mnoho štěstí do prvního školního roku, do nového začátku. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé školní pomůcky. Na závěr si děti ještě pohrály ve školní družině. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, některé nové i staré tváře spolužáků a pan ředitel Leoš Šebela. Nejen žáky a učitele oslovil pan ředitel i rozhlasovým uvítacím proslovem, v němž popřál všem mnoho úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

 

ŠKOLA NANEČISTO

 

Ve dnech 25. a 26. srpna 2015 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou, i když pršelo, stáli nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. Převzaly si je paní učitelky a pak už si společně prohlíželi školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní učitelky byly velmi překvapené, že se všechny děti uměly tiskacími písmeny podepsat. V jídelně si všichni pochutnali na svačinkách a samozřejmě na řízku.  Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Prvního září už půjdou beze strachu do školy, většina z nich se moc těší na paní učitelky i na kamarády. 

TÁBOR S VEVERKAMI 2015

Úžasný školní tábor se opět uskutečnil v Jizerských horách v chatě Zvonice v Kořenově. Celotáborová hra měla název „Za tajemstvím víly Izeríny“. Všichni se seznámili s legendou o Izeríně, takže během dalších několika dnů symbolicky hledali perly víly Izeríny, která je ochránkyní Jizerských hor a která drahocenné perly v horách poztrácela. Táborníci byli rozděleni do sedmi družin. Nejprve vymysleli pro svou družinu jméno, takže byli Špičáci, Tanvaldi, Jizeráci, Zvonci, Bižu, Desňáci a Jizerské veverky. Pak nakreslili svůj erb a vymysleli zajímavá čtyřverší, například „Když je tady bílý den, Zvonci rychle běží ven na pomoc zakleté Izeríně navzdory vleklé a zlé rýmě“ nebo jiné „Získáme vítězství za každou cenu, i kdybychom se měli válet v senu. My jsme Tanvaldi z Jizerských hor, náš tým drží pohromadě jak hudební sbor“. Všechny aktivity vyplývaly z tématu. Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap. Za splnění úkolů získávaly družiny body a na mapě sledovaly posun barevných vlajek, jež získaly po příjezdu do tábora. Některá děvčata z jednotlivých družin za pomoci vedoucích vyrobila sádrové masky Izeríny, které v následujících dnech ostatní členové družin zdobili. Získávali indicie, podle nichž si sami vytvářeli vílu Izerínu. Indicie přidělovali vedoucí za správně zodpovězené otázky z historie, zeměpisu, biologie, matematiky, fyziky, za správně vyluštěné logické hádanky, rébusy a přísloví. Izerína měla mít dlouhé vlasy s cůpkem, na hlavě věneček, na očích stíny, na tvářích pihy, květinové náušnice, náhrdelník, talisman, řetízek nad kotníčkem, sukénku z kapradí, opasek a podobně. Všichni se snažili získat indicií co nejvíce, vybrat z týmu dlouhovlasou dívku a „vyzdobit si ji“.

Všechny družiny musely přinést Izeríně dárky, ty museli všichni vyrobit z přírodního materiálu, takže přinesli několik kytic, věneček, košíček na byliny, toaletní taštičku a klícku na ptáčky. Izeríně se prý popletly pohádky. Družiny soutěžily, kdo pozná více pohádek. Vždy si jeden člen týmu vylosoval kartičku s názvem pohádky, běžel k ostatním, musel pohádku beze slov výtvarně ztvárnit a zbytek týmu se snažil pohádku uhodnout. Každý tým si vybral dvacet pohádek. Byla to skvělá bitva, závodilo se na čas. Jeden den hledaly družiny korálky víly Izeríny, které poztrácela v lese. Každá družina měla v lese svůj domeček, do kterého její členové, pokud nebyli zasaženi „zabíjející koulí“, nosili „Izeríniny korálky“ v různých hodnotách. Když pršelo, přišel na řadu „jizerský kvíz“, děti se dozvěděly zajímavosti o Jizerských horách, jejich rozhlednách, přehradách, o Kořenově, Liberci, Jablonci a samozřejmě o Izeríně.

Jedna etapa celotáborové hry měla název „Kouzelné obrázky“. Děti pomáhaly Izeríně luštit reklamy. Nejprve absolvovaly reklamní kvíz, musely poznat 70 reklam. Nejlepší družina jich poznala 42. Pak družiny samy parodovaly v televizi nejčastěji vysílané reklamy a nakonec vytvářely reklamy svoje vlastní. Nejvíce reklam bylo v duchu teleshopingu a reklam na nejrůznější prací prostředky. Suprová byla reklama na „žlutý tanvaldský nerezový dřevěný kolíček“. Další etapa celotáborové hry se jmenovala „Prozření“. Viděl pouze kapitán družiny, ale nemohl používat ruce. Všichni ostatní členové týmů měli zavázané oči šátky. Kapitán je navigoval a oni poslepu postupně plnili nejrůznější úkoly. Museli si například zout a opět nazout boty, navzájem se krmili, prolézali a přelézali různé překážky, kopali na branku, shazovali plechovky, poznávali věci po hmatu, ochutnávali připravené „dobroty“.  A po „ ochutnávce dobrého či odporného pokrmu“, to podle výběru, sundali všichni šátky a prozřeli. Izeríně děti vařily „lektvar“. Vyfasovaly kotlíky, vuřty, brambory, olej, cibuli, koření a další ingredience, za dohledu vedoucích připravily ohniště a vařily vuřtguláš. Když byly guláše pro Izerínu dovařené, vzali vedoucí lžíce, ochutnávali a hodnotili. Výsledky se promítly do hodnocení celotáborové hry. Dvě etapy celotáborové hry byly noční. Jedna se jmenovala„Pomsta ducha Muhu“.  Úkolem dětí bylo přejít určité území se svíčkou, která nesměla zhasnout. Na cestě plnily několik jednoduchých úkolů. Další etapa noční se odehrála ve sklepě ozářeném svíčkami. U vedoucích, kteří představovali jakési mystické postavy, všichni postupně plnili nejrůznější úkoly. Například zkoušeli, jak dlouho udrží hořící papír, zatloukali hřebíky, hráli karty, házeli kostkami, stavěli hraničky z dřevěných špalíčků, odebírali zápalky, chytali klíč na lanku, podle indicií hledali klíčová slova a podobně.

Jizerské hory jsou pro turistiku jako stvořené, a tak děti cestovaly po stopách Izeríny, polodenní i celodenní výlety směřovaly na rozhledny Nisanku, Černou Studnici, dále na Tanvaldský Špičák, na Bramberg, do Kořenova, Polubného, do Příchovic. Aktivity byly doplněny sportovními soutěžemi ve vybíjené, fotbale, badmintonu a v netradičních sportovních aktivitách. Pro většinu dětí byly zážitkem všechny aktivity, nejvíce je asi zaujaly noční hry a samozřejmě se skvěle bavily při diskotékách.

POST BELLUM - PAMĚŤ NAŠICH SOUSEDŮ

Do projektu se zapojili čtyři žáci 9. třídy: Anne-Marie Votočková, Tereza Tomková, Eliška Kukačová a Ondřej Řehořek. Čekaly nás 4 měsíce práce. Z možných výstupů si děti zvolily povídku s ilustrací. Našim pamětníkem, jehož příběh jsme měli zpracovat, byl pan Lubor Šušlík. Úžasný člověk, skaut, který toho v životě tolik prožil. Dvakrát byl odsouzen k trestu smrti. Jednou Němci a podruhé v padesátých letech komunisty. Jeho příběh byl fascinující a děti byly nadšeny jeho povídáním tak, že jsme se museli sejít ne jednou, ale dvakrát. Povídku, která popisuje jen epizodu z dobrodružného života „skauta Billa“ děti zpracovaly do příběhu, který doplnily ilustrací Terezy Tomkové. Pan Šušlík byl povídkou dojat a pochválil děti za to, jak příběh zpracovaly. Děti byly také pozvány na návštěvu do Pardubického deníku, kde poznaly práci redaktorů a zkusily si napsat článek do novin. Na závěr projektu proběhly na pardubické radnici prezentace, které měly seznámit porotu a přítomné s prací, kterou žáci vytvořily, zaujmout je pro svůj projekt. Toho se zhostili naši žáci se ctí. Bylo to jejich první velké veřejné vystoupení. Tréma a strach, že se nevejdou do určených čtyř minut, zrychlil jejich tempo téměř na sprint. Byla to škoda, protože verše, které recitovali a jejichž autorem byl sám pan Šušlík, byly plné humoru a vtipu, i když vznikly v pankrácké věznici, tak dost nevynikly. Nevyhráli jsme, ale děti zvítězily samy nad sebou a nad trémou. Celý projekt byla pro nás všechny velká zkušenost, děti se seznámily se zajímavým člověkem, který jim přiblížil události dob minulých velmi živě. 

TURNAJ VE FUTSALU

Dne 26. června se v tělocvičně naší školy pro žáky 2. stupně konal turnaj ve futsalu.  Ve skupině A, kde bojovali žáci šestých a sedmých tříd, se na prvním místě umístila třída 7. B ve složení V. Grundza, V. Musílek, P. Šindelář, M. Svoboda, D. Augustini, M. Strnad, druzí byli žáci 7. C a třetí třída 7. A. Ve skupině B zvítězila devátá třída, kterou reprezentovali G. Wagner, L. Vrbický, J. Maršálek, V. Vaculín, O. Řehořek, S. Tran, druzí byli žáci 8. B a třetí žáci 8. A. Po skončení soutěže dostali žáci nejen diplomy, ale i sladké odměny. 

SPORTOVNÍ DEN ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Sportovní den pro třídy prvního stupně (1. - 4. třída) - celkem 10 tříd, se uskutečnil 24. června 2015 na atletickém stadionu na Olšinkách. Závodilo se v devíti disciplínách (překážkový běh, slalomový běh, skok z místa, hod oštěpem, hod na cíl, frekvenční běh, hod do obruče, překážková dráha, žebřiny). Funkce rozhodčích se zhostila třída 8. B, zodpovědně a patří ji pochvala. Po závodění následovalo ihned vyhlášení výsledků! Nejlepší dívky a chlapci z každého ročníku byli odměněni medailí, velkou sladkostí. Všichni zúčastnění si odnesli ne jen pěkný diplom, ale i příjemné zážitky ze sportovního dopoledne. Akce proběhla  bez komplikací, bez úrazů, bez deště a občasným sluncem nad hlavou.

DEN DĚTÍ S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Den dětí tentokrát žáci naší školy oslavili s integrovaným záchranným systémem. Při fingované dopravní nehodě na vlastní oči viděli, jak základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě. S napětím sledovali, jak při záchranných pracích postupují zdravotníci, hasičský záchranný sbor a Policie České republiky. Byli překvapeni, že při dopravní nehodě cyklisty  často dochází i k úmrtí, zejména pokud nemá přilbu.

Počasí od rána oslavě nepřálo, tak v průběhu dne plnily děti nejrůznější úkoly ve škole. Na patnácti stanovištích, kdy například poznávaly dopravní značky, opakovaly si povinnou výbavu kola, zkoušely fixovat zlomeninu, kategorizovaly úrazy a přiřazovaly ošetření, hrály Kimovu hru zaměřenou na zdravovědu, zkoušely šplhat, přecházet žebřík, osvobodit se z pout, sestřelit cíl vodní pistolí, získávaly razítka a po splnění úkolů sladkou odměnu. Chlapci si v průběhu dopoledne zahráli i fotbal.  Oslava dne dětí byla skvělá, všichni byli spokojeni.

SBĚROVÁ AKCE

Sběru, který se konal 27. května 2015, se zúčastnily všechny třídy prvního i druhého stupně. Bylo to sice dobrovolné, ale každý žák i třída toužili po vítězství, takže všichni přinesli tolik, kolik jen mohli. Začínalo se již o půl sedmé. Přišlo hodně zájemců, kteří přinesli různá množství papíru. Některým pomohli rodiče a byli i tací, kteří odevzdali do kontejneru dokonce dvě tuny. Naštěstí v tento den nepršelo, a tak celý sběrový den mohl probíhat v klidu a v suchu. Okolo desáté hodiny byl všechen sběr zvážený a většina papíru již byla v kontejneru. Poté nastoupila třída 8. A a pomohla nepořádek kolem kontejnerů uklidit. Suverénním vítězem se stal David Jiroušek z 6. A, který za pomoci rodičů odevzdal více než dvě tuny papíru. Dalšími pilnými sběrači byli z prvního stupně Jakub Mareš a Matěj Hostinský z 2. A, kteří přinesli kolem 350 kg papíru. Z druhého stupně byli nejlepší Petr Mudroch z 8. A a Adéla Hokešová ze 7. B, ti přispěli každý asi 500 kg. Nejúspěšnější třídou se díky Davidu Jirouškovi stala 6. A, na druhém místě skončila 8. A. Hned za nimi se umístili žáci 1. stupně ze tříd 2. A a 3. A. Celkový vítěz získal fotoaparát, vítězná třída se může těšit na zážitkovou akci a pro nejlepší jednotlivce jsou připraveny poukázky do McDonald´s. 

HEJTMANŮV POHÁR

V rámci soutěže Hejtmanův pohár se konají jako podpůrné akce na různých místech České republiky speciální sportovní dny. 14. dubna 2015 proběhla tato akce i na naší škole. Zde si můžete prohlédnout video ze sportovního klání.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN

Týden od 13. do 17. dubna 2015 byl multikulturní a samozřejmě velice zajímavý. Paní Meliane Tehi z Ghany a pan Emiliano Da Cunha z Angoly vyprávěli o svých zemích a přiblížili jejich zvyky, paní Melanie podávala dětem navíc výborný čaj. Afriku ze vzduchu a mezinárodních letišť přiblížila dětem letuška Kristýna Vodrážková a o Africe z vesmíru pohovořil pan Petr Horálek, astronom, který dětem umožnil i pozorování vesmíru pomocí výkonného dalekohledu. Žáci vyšších ročníků se seznámili se složitou problematikou náboženství tamních zemí včetně problematiky muslimské. Dívky z osmých tříd velice zaujaly osudy muslimek. O zážitky z cest po Africe se s dětmi podělil cestovatel pan Kubeš, úzký spolupracovník Afrického muzea v Holicích. Při tancích Vitora Mendese tančila po dva dny celá škola.

ZÁŽITKOVÝ VÝLET

Tři báječné dubnové dny na Pohledničce, chatě na Benecku, si za výhru v literární soutěži pořádané Školním informačním kanálem užili především žáci 8. A, 5. B, ale i další. Páteční odjezd z Pardubic byl sice deštivý, ale hned dopoledne se počasí umoudřilo a svítilo slunce. Odpoledne navštívily děti jeskyně a rozhlednu v Bozkově, po večeři psaly reportáže a autor nejzajímavějšího textu byl odměněn. Odměny přivezla výkonná ředitelka časopisu Výlety současnosti, která se spolu s učiteli o děti celý víkend starala. V sobotu děti odjely do zoologické zahrady v Liberci, kde se předháněly, kdo nafotí zajímavější selfí se zvířetem a napíše k němu i krátkou báseň. Po večeři skupiny soutěžily, která z nich ví více o nemocech teenegrů a o zdravém životním stylu. Nedělní dopoledne i část odpoledne trávily děti na farmě Hucul. Ve volných chvílích na chatě využívali všichni hernu, kde byl kulečník, stolní fotbal a pingpongový stůl. V neděli odpoledne se nikomu nechtělo domů. 

DEVATERO ZASTAVENÍ JARA

Devatero zastavení jara aneb Velikonoční jarmark se na naší škole uskutečnil 31. března. Děti s rodiči i prarodiči se zastavily v devíti výtvarných dílničkách. Tradičně se zdobily kraslice, vyráběly se věnečky z cibulek a opět se pletly pomlázky z proutků. Některé děti si připravily různá velikonoční přání, vybarvovaly zajíčky a kuřátka, náročnější bylo vytváření papírové pampelišky. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a samozřejmě nechyběl trdelník. Nádherně vyzdobená a voňavá škola lákala všechny kolemjdoucí.

NOC S ANDERSENEM

Naše škola se zapojila do akce Noc s Andersenem a malé děti mohly dne 27. března spát ve škole.  Připomněly si nejen dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, jeho Mořskou vílu a Ošklivé káčátko, ale i další známé spisovatele pohádek, Jana Drdu, Boženu Němcovou, Karla Čapka a další. Večer před spaním měly děti připravený program, řešily různé pohádkové křížovky a osmisměrky, vyráběly pohádkové postavičky, předčítaly si knížky. Pak v podkroví budovy s baterkou v ruce získávaly indicie pro to, aby mohly vyluštit heslo, které znělo „Dalskabáty, hříšná ves“ a připomnělo dětem známou Drdovu pohádku. Pak se všichni nasoukali do spacích pytlů, ale dost dlouho se vrtěli, než se jim podařilo usnout. 

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM

Dne 27. března se opět po roce neučilo jako obvykle, ale probíhala akce „Škola hrou s Janem Amosem“. Pro žáky to znamenalo, že se celý den hrály zábavné, ale i naukové hry, vyráběly se různé projekty a prezentace, myslelo se, stříhalo se, lepilo se. Nejen učitelé, ale i žáci se však na ten den museli dobře připravit, najít si informace, přinést pomůcky.  Malé děti navštívily historickou učebnu, kde byl za Jana Amose převlečený pan učitel Hrubeš, který byl od Komenského téměř k nerozeznání. Celý den utekl velmi rychle, večer pak některé třídy mohly za odměnu spát ve škole.

TULIPÁNOVÝ MĚSÍC

V rámci Tulipánového měsíce naši žáci ze třídy 1. C, 2. A a 2. B namalovali jarní tulipány a pomohli tak k výzdobě onkologických oddělení. Tulipánový měsíc se koná v březnu, kdy se po zimě začíná probouzet jaro. Této akce jsme se zúčastnili poprvé, i když onkologická oddělení se zdobí již třetím rokem. Za účast jsme dostali od organizátorů poděkování.

VÍTÁNÍ JARA

Zatmění Slunce, vetešnictví a vítání jara, to všechno se vešlo do 20. března.  Zatmění Slunce mohla vidět spousta lidí nejen v České republice, ale vetešnictví a vítání jara? To byl plán pro děti z naší školy. Před osmou hodinou postupně propukalo davové šílenství, které se neslo v duchu vetešnictví. Prodej byl zahájen v osm hodin, postupně děti prodaly a zároveň zakoupily vše, co bylo k mání. Fungovalo to perfektně a všichni si něco koupili, protože to bylo pro dobrou věc. Pomáháme maličké holčičce Rebece, postihuje ji totiž nemoc motýlích křídel, díky které na každý krůček ve svém životě bude potřebovat spousty odvahy, trpělivosti a hlavně speciálních pomůcek, které jsou nesmírně drahé. Díky všem dětem, které se podílely na vetešnictví, jsme mohli Rebece přispět částkou přes 10 tisíc korun. Po ukončení vetešnictví děti na hřišti školy čekalo skládání barevného nápisu, obrázků motýlka a kytičky z plastových víček. Bylo to na přivítání Rebeky. Přijela děti pozdravit a převzít si dárek, shledání bylo hezké. Pak si děti zazpívaly písničku „Jaro dělá pokusy“. Ještě všichni bojovali s časem. Každá třída měla posunout na svých hodinách čas o celých 12 hodin a nebylo to jen tak, hodnota času se losovala z čepice. Všechny třídy závod zdárně ukončily. Na prvním místě se umístila třída 4. A, na druhém skončila 1. D a na třetím místě 4. B. Celý den se vyvedl na jedničku.

ZÁŽITKOVÁ AKCE 2. A

Na podzim se na naší škole opět uskutečnil sběrový den. Třída, která nasbírala nejvíce kilogramů papíru na jednoho žáka, vyhrála zážitkovou akci. Tentokrát se štěstí usmálo na třídu 2. A. Ve středu 18. března se děti vydaly do zábavního parku Tongo v Hradci Králové. Naskytla se jim možnost navštívit spoustu atrakcí, které se nacházejí každá na jiném ostrově v oceánu. Za jediné dopoledne se ocitly na korálových ostrovech, na ostrově s vulkánem, potkaly se s chobotnicí a žralokem, vylezly na útesy, spřátelily se s rybkou Nemo a staly se účastníky pirátské bitvy. Výlet se všem moc líbil.

PERNŠTEJNI VE ŠKOLE

Dne 9. března přijeli do školy dva mladí muži z agentury Pernštejni. Velmi poutavou formou a nenásilně seznámili děti s nejstarší historií našeho národa. Žáci se dozvěděli, jak Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství ve Velké Moravě. Zjistili, že dalšími vládci v českém státě byli Spytihněv a Vratislav. Herci připomněli staroslověnskou legendu o svatém Václavovi a jeho babičce Ludmile. Pozorně děti sledovaly, jak bylo založeno biskupství v Praze, mnohým neunikly ani další zajímavosti z naší dávné historie. Bez zajímavosti nebyly ukázky dobového oblečení a hlavně výzbroje. Někteří žáci si ve scénkách zahráli, což se jim samozřejmě líbilo. Děti poznaly, že charakter lidí se během i mnoha staletí zase tak nemění, lež, podlé jednání, intriky ovládají některé lidi už od dávných dob a v minulosti se mnozí neštítili ani bratrovraždy.

EDISON

Naše škola je zapojena do celosvětového unikátního programu Edison. V průběhu jednoho týdne školu navštívilo několik cizinců, kteří vedli hodinovou až dvouhodinovou výuku jenom v angličtině, někteří přidali i další jazyky, například čínštinu. Cizinci pocházeli ze vzdálených zemí, třeba z Brazílie, Číny, Tchaj-wanu a Ukrajiny. Na výuku byli velice dobře připraveni, prostřednictvím prezentací seznámili žáky se svými zeměmi, s tradicemi a zvyky. Hráli s nimi nejrůznější hry, učili je písně i tance. Dětem se hodiny velice líbily, i když se někdy dorozumívaly všelijak.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 26. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 21 dětí z pátých až devátých tříd. Malé děti přednášely hlavně prozaické texty, starší žáci se zaměřili na poezii. Do okresního kola porota vybrala Kristýnu Vlachovou, Filipa Joudala a Tomáše Vacka, všechny z 5. B, Iniku Šedivou z 8. A a Terezu Tomkovou z deváté třídy. Dále se soutěže zúčastnili D. Bartůněk, D. Cink, M. Konrády, I. Horák z 5. A, V. Fárková, M. Lidmilová, V. Málková, A. Gürtler, J. Koudelka z 5. B, Z. Nádvorníková, E. Hrubá, J. Došková ze 7. B, T. Šípová z 8. A, O. Řehořek, E. Kukačová a A. M. Votočková z deváté třídy. Všichni společně určitě prožili příjemné odpoledne.

TURNAJ V KIN-BALLU O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Naše škola pořádala 28. ledna oblastní turnaj v kin – ballu. V kategorii 6. – 7. tříd jsme obsadili 5. místo. Školu reprezentovali Veronika Svobodová, Anna Prouzová, Veronika Včelišová, Lenka Molnárová, Jakub Horák, Viktor Holiš, Hynek Havel a Martin Jonáš. V kategorii 8. – 9. tříd jsme byli úspěšnější. Družstvo ve složení Martina Černá, Dominika Šejvlová, Denisa Kadaňková, Adéla Faitová, Ondřej Hátle, Martin Hadinec a Roman Netolický obsadilo 3. místo a možná se zúčastní republikového finále v Praze. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče se tentokrát při zápisu do prvních tříd dne 4. a 5. února 2015 alespoň virtuálně přenesli do kosmu. Zápis se konal pod názvem „Letem vesmírným světem“. Děti byly šikovné, na zajímavých stanovištích skvěle plnily nejrůznější úkoly. Provázely je nejen paní učitelky, ale i obrázky a makety kosmonautů, mimozemšťanů a celé sluneční soustavy. Všechny děti se dokázaly samy představit, uměly se podepsat, říkaly básničky, některé zpívaly písničky, počítaly, poznávaly geometrické obrazce, stavěly z kostek věže, domečky, hrady, ukazovaly písmenka a číslice na interaktivní tabuli, skládaly obrázky podle předlohy, zkoušely házet na cíl, dokonce si zahrály Kimovu hru. Za splnění úkolu dostávaly samolepky znázorňující planety, hvězdy, komety, rakety, mimozemšťany a mnohé další, které souvisí s vesmírem. Lepily si je do obrázku znázorňujícího samozřejmě vesmír. Všechny děti říkaly, že se do školy těší. Tak uvidíme v září. Zapsáno bylo 97 budoucích prvňáčků.

1. MULTIKULTURNÍ PLES

Večer se ve stejném klubu sešli rodiče a učitelé a super zábava v multikulturním duchu pokračovala. Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a pod záštitou náměstka primátora města Pardubice Jakuba Rychteckého se uskutečnil 1. multikulturní ples. K tanci i poslechu hrála kapela Bylo nás pět a DJ Brumla. Všichni byli nadšeni vystoupením skupin Chayag a Ugandan Dancers Band. Vynikající bylo předtančení skupiny Ritmo Latino Pardubice, Tanečního klubu Life a Tanečního oddělení ZUŠ Pardubice - Lonkova ul.. V průběhu plesu mohli zájemci ochutnat výborné speciality exotických kuchyní z Číny, Indie a Mongolska. Některým účastníkům přálo štěstí a vyhráli zajímavé ceny v tombole. Všichni by se byli bavili a tančili až do rána. První multikulturní ples byl báječný! 

1. MULTIKULTURNÍ WORKSHOP

Ten, kdo vstoupil v pátek 23. ledna po 16. hodině do předsálí ABC klubu v Pardubicích na Olšinkách, ocitl se v příjemném prostředí workshopu v multikulturním duchu.  Dýchla na něho  atmosféra vzdálených i bližších koutů světa.  Účastníci si mohli vlastnoručně vyrobit francouzské palačinky neboli crepes, Mexiko vtáhlo zájemce do přípravy piňat, což je jakási hvězda, která se před uzavřením naplní bonbóny. Někteří sledovali vytváření čínského písma, jíní sestavovali puzzle s mapou Evropy, další navštívili mongolský stánek. Ekocentrum Paleta nabídlo přípravu šperků z odpadových plastů. Velký zájem byl o výrobu sošek z opravdické sochařské dílny. Do tance přizvaly tanečnice z Mexika a Ugandy se svými typickými rytmy. V klubu bylo až do 18 hodin jako v úle. 

CHAYAG - NÁVŠTĚVA INDIÁNŮ Z  EKVÁDORU

V pátek 23. ledna přijela na naši školu kapela Chayag a pro děti obou stupňů v tělocvičně školy zahrála písně, v nichž se spojuje melodičnost jihoamerického folkloru s rytmy a rituály indiánů. Kapela vznikla v Ekvádoru v roce 1988, hrála v jižní Americe a vycestovala i do Evropy. Vystupuje v kostýmech indiánů. Při svižné a velmi příjemné hudbě si děti zazpívaly i zatančily. Vystoupením kapely Chayag byli učitelé i děti nadšeni. Někteří si zakoupili i drobné upomínkové předměty. video z programu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 byla naše škola otevřená všem, kteří měli zájem seznámit se s tím, v jakém prostředí a jakým způsobem vyučujeme. Využili toho především rodiče budoucích prvňáčků a šesťáků z celých Pardubic i okolí. Samozřejmě vzali s sebou i své děti. Za doprovodu vyučujících prošli školu od podkroví po nejnižší podlaží. Oceňovali vybavení učeben moderní technikou, líbil se ateliér výtvarné výchovy a byli překvapeni historickou učebnou, dále je zaujala pracovna fyziky, chemie a knihovna. Zajímali se, jaké písmo se děti učí a jaké metody se ve výuce preferují. V suterénu vyjadřovali rodiče spokojenost s prostornými šatnami, pěknou jídelnou a v neposlední řadě s našimi dvěma tělocvičnami. Odcházeli spokojeni a jsme jen zvědavi, s kolika dětmi se setkáme, tentokrát v lavicích. 

VÁNOČNÍ DISKOBRUSLENÍ

Ve středu 17. prosince si žáci i učitelé naší školy skvěle zabruslili ve velké hale ČEZ Areny. Perfektní sportovní dárek dostali děti i učitelé díky spolupráci s hokejovým klubem HC ČSOB Pardubice. Vzali brusle a helmy a na perfektně upraveném ledu dvě hodiny se za doprovodu skvělé disco hudby proháněli po ledu, hráli na honěnou, předváděli piruety, samozřejmě i padali, prostě byla to vynikající ledová show, vyřádili se a samozřejmě se jim nechtělo zpět do školy. Adventní čas čekání na dárky se tak zase o něco zkrátil. 

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Dne 10. prosince se konal tradiční jarmark pod názvem Vánoční čarování, který navodil skvělou vánoční atmosféru. Hlavně menší děti trochu čarovaly a mohly si vyrobit spoustu vánočních předmětů, malý papírový stromeček, papírového andělíčka, rybičku, různá vánoční přáníčka, dokonce i ozdobit perníčky. Největší zájem byl o výrobu vánočních svícnů z pomerančů a jablek, kde se děti až mačkaly. I o nejmenší bylo postaráno, mohli si vybarvovat vánoční omalovánky a bylo vidět, že jsou spokojené. Totéž platilo i pro rodiče, kteří si zase mohli dát čaj a kávu a posedět, mezitím co děti vyráběly. Potom se všichni přemístili do kostela Svatého Jána, kde zazněly vánoční koledy v podání žáků druhého stupně pod vedením pana učitele Hrubeše. Posluchači si spolu s dětmi  zazpívali  Nesem vám noviny, Jak jsi krásné, neviňátko, Narodil se Kristus pán a mnohé další, byli nadšeni a rozcházeli jsme se s přáním příjemně prožitých Vánoc. 

 

TAJEMSTVÍ MYSTERIA III ANEB PO STOPÁCH HŘÍŠNÝCH LIDÍ MĚSTA PARDUBICKÉHO

V pátek 7. listopadu 2014 se na naší škole pod rouškou mlhy a temna konalo již třetí pokračování tajemné noční hry Tajemství Mysteria, tentokráte s názvem Hříšní lidé města pardubického. Akce se zúčastnilo velké množství návštěvníků, kteří se už před osmnáctou hodinou shromažďovali před školou. Nejprve všichni zhlédli krátkou scénku, pak se jako hříšní lidé představili učitelé a po krátkém dobovém tanečním vystoupení dav nedočkavců vtrhl do tajemné a krásně vyzdobené školní budovy. Na třinácti stanovištích připomínajících hernu, vězení, ukrytou kasu, sklepení a jiná tajemná zákoutí plnily děti zajímavé úkoly. Hledaly klíče, otvíraly kasu, hrály karty a skořápky, házely kostkami, luštily šifry, skládaly puzzle, snažily se vysvobodit z pout, pilovaly mříže, poznávaly, co je schované v pytli, dokonce prchaly oknem před četníky. Za splnění jednotlivých úkolů všichni dostávali samolepku s otiskem prstů. Na závěr ochutnali sladký mufin a na památku si odnesli perníkový klíč se znakem „mysteria“. 

 

TEAMBUILDINGOVÉ KURZY PRO ŽÁKY 6. A 7. ROČNÍKŮ

Žáci šestých a sedmých tříd se společně s panem ředitelem, s paní psycholožkou a třídními učitelkami  koncem září a počátkem října zúčastnili adaptačního kurzu v Bělči nad Orlicí. Hned po příjezdu byli seznámeni s programem na další dva dny. Všechny třídy měly každý den minimálně hodinu a půl aktivit venku s panem ředitelem a hodinu a půl s paní psycholožkou uvnitř. Většinou je více bavily hry venku, ale i uvnitř to bylo pro všechny super. Hry určitě pomohly ke zlepšení komunikace a vzájemného naslouchání.  Zábavy se děti nemohly nabažit. Poslední večer byl pro všechny nejzábavnější, protože měli diskotéku. Šesté třídy měly místo diskotéky noční stezku odvahy, která se nesla v duchu zajímavého rally. Pobyt byl vůbec v duchu různých kolektivních her, které byly založeny na spolupráci, takže se dětem na konci pobytu zdálo, že jsou většími přáteli a více si rozumějí. Učily se spolupracovat, zvládat alespoň pomyslné náročné situace, bez emocí komunikovat, kultivovaně se vyjadřovat a obhajovat svůj názor. Všem se ovšem zdálo, že pobyt byl příliš krátký. 

2. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI

Velmi zdařilý výlet učitelů a rodičů s dětmi do Orlických hor! Počasí bylo objednáno a úkoly spojené s loupežníkem Ledříčkem byly připravené. Rodiny a skupiny dětí plnily naučnou cestou k Zemské bráně zajímavé úkoly, které se týkaly Chráněné krajinné oblasti Orlických hor, fauny a flóry, další byly úkoly postřehové, některé vyžadovaly pozornost a přesnost, jiné byly spojeny s odměnou. Na panelech CHKO Orlické hory se turisté dozvěděli, že krajinná oblast vznikla v roce 1969 a má rozlohu 204 km2, zjistili, kteří živočichové zde žijí, jaké rostliny jsou nejčastěji vidět apod. Navíc poznali místa, kde se Divoká Orlice zařízla do údolí a vytvořila zajímavou krajinu. Vyvrcholením akce bylo „přebrodit řeku Orlici“, a to se někteří i mírně vykoupali. Své pocity jedna skupina dětí vyjádřila básní. „Radost byla veliká, Orlice se zdála divoká, kameny byly klouzavé, ručníky pěkně špinavé. Choroby jsme odehnali, nohy jsme si vyšplouchali. Pomohl nám Ledříček, výlet byl jak perníček, pěkný a s překvapením, domů se nám nechce zatím.“ Na Orlické chatě U Rampušáka se všichni občerstvili a cestou domů plánovali další společný výlet.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 25. a 26. srpna 2014 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou jich několik desítek se svými rodiči netrpělivě přešlapovalo před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. I pro paní učitelky to byl příjemný pohled na zářící oči dětí, které čekaly na poslední polibky od rodičů a poslední slova podpory. Pak už zbývalo jen vydat se vstříc novým zážitkům, kterých je škola plná. Prvňáčci se rozhlíželi po škole, užívali si první velké chvíle a všichni měli na mysli pár přání, aby se jim škola líbila, aby byli prima tým s paní učitelkou, aby měli dobré kamarády. Všechny třídy čekaly na prvňáčky slavnostně vyzdobené. Během dopoledne se žáčci seznámili se s paními učitelkami, prohlédli si školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní kuchařky připravily dobrou svačinku a chutný oběd. Odpoledne děti poznaly paní vychovatelky, hrály si ve školní družině a na hřišti. Určitě všichni zjistili, že škola je fajn, zábavná, skvělá.

ŠKOLNÍ TÁBOR S VEVERKAMI 2014

Skvělý školní tábor se uskutečnil v Jizerských horách v chatě Zvonice v Kořenově. Vynikající celotáborová měla název Expedice Muhu aneb po stopách vládce Jizerských hor. Všechny aktivity vyplývaly z tématu. Děti byly rozděleny do pěti družin, v nichž plnily jednotlivé úkoly, za ně získávaly body a na mapě, která zobrazovala cestu Jizerskými horami, sledovaly posun barevných vlajek, jež získaly jednotlivé družiny hned po příjezdu do tábora.  Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap. Děti se snažily oživit vládce Jizerských hor, vyráběly ho z přírodních materiálů, vytvářely o něm legendu, budovaly pro něho Muhu City, stavěly pro něho bobovou dráhu, hrály Muhův kros. Luštily nápisy krále Ašóky, při němž jim vyšlo, že „Muhu bdí nad životem lidí v Jizerkách“. Muhův barevný rej představoval hledání barev a barevných kombinací, byly to vlastně proužky krepových papírů, které Muhu v lese ztratil, vše si musely družiny pamatovat a v cíli zapsat, barev bylo 15, kombinací 11. Muhovy tajemné kódy byly také zajímavé, děti si musely zapamatovat v lese umístěné šestimístné kódy, přiběhnout do cíle a kódy zapsat.N  Muhův jizerský kvíz zjistil, jaké znalosti mají jednotlivé družiny o Jizerských horách. Otázky se se týkaly Jizerských hor, Ještědu, kořenovských zajímavostí, rozhleden v Jizerských horách, historie sklářství, vodních děl a technických vymožeností. Muhovy scrabble znamenaly vymýšlení slov souvisejících s Jizerskými horami. Muhu Games aneb jizerský dvacetiboj všechny rozveselil, byla to soutěž v netradičních veselých disciplínách – běh s dětským kočárkem, s lyžemi na ramenou, se sáněmi, třínohý běh/děti svázané nohama k sobě/, sprint s kufrem v ruce, sloní běh, let na koštěti ve dvou, driblink s míčkem apod.  Muhův orientační závod byl spojený s plněním úkolů, například hod šiškami na cíl, odhad vzdálenosti, otázky týkající se první pomoci, zapamatovat si obrázky rozmístěné cestou. Aby děti „nebyly o hladu“, snažily se jedno dopoledne uvařit v kotlících na ohništi Muhův buřtguláš. Nezapomněly ani na vílu Izerínu, ochránkyni Jizerských hor, a vyráběly jí náramky a náhrdelníky z bavlnek a korálků.  Jizerské hory jsou pro turistiku jako stvořené, a tak děti cestovaly po stopách vládce Jizerských hor, polodenní i celodenní výlety směřovaly na Jizerku, Souš, na protrženou přehradu, na kořenovský most, do Harrachova a do Desné. Děti se honily za Muhovým pokladem na rozhlednu Štěpánku. Muhova noční stezka odvahy neměla chybu. Aktivity byly doplněny sportovními soutěžemi ve vybíjené, fotbale, badmintonu, PETkované apod. Pro většinu dětí byly zážitkem všechny aktivity, nejvíce je asi zaujala noční stezka odvahy.

LOUČENÍ 9. TŘÍD

Ve čtvrtek 26. června 2014 se na pardubické radnici rozloučili se školou žáci devátých tříd Základní školy v ulici Bratranců Veverkových. V příjemném prostředí nejen rodiči zaplněného společenského sálu zhlédli všichni prezentaci tříd, v níž autoři zajímavým způsobem připomněli všechny absolventy i vyučující. Žáky pozdravil ředitel školy a někteří učitelé. Deváťáci dostali od třídních učitelů pamětní listy a zajímavé dárky a v proslovech poděkovali vyučujícím. Při společných písních se v očích některých žáků leskly slzy.

DEN DĚTÍ - LETEM SVĚTEM S HANDICAPEM

Letem světem s handicapem aneb Den dětí s dobrovolníky, tak žáci Základní školy v ulici Bratranců Veverků slavili Den dětí. Záštitu nad skvělou akcí převzali Ing. Pavel Šotola, Mgr. Miluše Horská a MUDr. Štěpánka Fraňková. A děti si užívaly! Velmi je nadchly netradiční sportovní aktivity s TJ Léčebna Košumberk, překážkové dráhy pro vozíčkáře a vystoupení skupiny Mirea. Dračka byla u setkání dětí na autogramiádě s hokejisty HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Všichni si rádi zastříleli na koš společně s basketbalisty BK JIP Pardubice a s Wheelchair Basket Studánka Pardubice. Děti byly aktivitami nadšené, vůbec nechtěly jít domů.

ŽURNALISTICKÝ RYCHLOKURZ

A už budeme umět udělat perfektní časopis! Členové redakční rady se dne 26. května setkali s šéfredaktorem Pardubického deníku panem Tomášem Dvořákem. Na skvělé neformální besedě jim pan šéfredaktor poradil, jak má vypadat správný článek do novin nebo do časopisu. Tak nejdůležitější je titulek, který má čtenáře upoutat. V textu se pak musíme věnovat prvnímu odstavci, který by měl „chytit na udičku“. Děti se dozvěděly, jaké důležité informace by měl každý článek obsahovat. Pak došlo i na tvůrčí psaní. Každá skupina dostala za úkol vytvořit text na nějaké téma. Za vytvořené zprávy pan Dvořák děti pochválil. A pochvalu děti dostaly i za časopisy, které panu Dvořákovi věnovaly. Setkání se všem dětem velmi líbilo. Pan šéfredaktor pozval děti do redakce, aby se seznámily s tím, jak vzniká Pardubický deník.

EXKURZE DO OSVĚTIMI

Koncem dubna se žáci 7. až 9. tříd zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Žáci procházeli mezi jednotlivými bloky tábora. Mezi bloky deset a jedenáct se nacházela tzv. Zeď smrti. Zde se konaly popravy zastřelením. Po dokončení prohlídky Auschwitz I se žáci přesunuli do Auschwitz II – Birkenau, kterému se přezdívalo „Továrna na smrt“. Zde přišlo o život přes půl milionu Židů. Prohlídka v dětech zanechala hluboké dojmy.

SEDMERO ZASTAVENÍ JARA

V pondělí 14. dubna 2014 se na naší škole uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Na návštěvníky tentokráte čekalo sedm jarních zastavení v podobě tvořivých dílniček. Děti si mohly ozdobit kraslice, vyrobit velikonoční přání, udělat si velikonoční věneček z cibulek nebo něco náročnějšího jako pletení bužírek z bavlnek. Pro všechny bylo připraveno i drobné občerstvení. Škola byla krásně voňavá a nazdobená.

LATINSKO-AMERICKÝ VEČER

Vyvrcholením celého multikulturního týdne byl Latinskoamerický večer pro rodiče a děti. Pro ně byl připraven ve středu 9. dubna v budově školy komponovaný program s latinskoamerickou hudbou a tancem, ochutnávkou drinků a ukázkami alternativních příprav kávy. Návštěvníci se tak dočkali koncertu skupiny Mundo Sessions pod vedením mexického zpěváka Jose Jimeneze, viděli tanečníky z Kolumbie, Peru a Dominikánské republiky a mnoho dalšího.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN

Ve dnech 7. – 11. dubna 2014 proběhl na naší škole již druhý ročník projektového týdne s multikulturní tematikou, zaměřený tentokráte převážně na poznání kultury zemí Latinské Ameriky. Akce se konala opět ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců. V průběhu celého týdne děti i dospělí zkusili tanec v rytmu salsy, basketbal s profesionály z klubu BK JIP Pardubice, pracovní workshopy s mnoha hosty, kde si skoro všichni vyzkoušeli tradiční čínskou kaligrafii, alternativní způsoby přípravy kávy, zažili ukázky netradiční výuky francouzštiny nebo španělštiny a mnoho dalších aktivit. 

NOC S ANDERSENEM

V pátek 4. dubna se žáci naší školy připojili asi k 80 tisícům dětí a dospělých, kteří se rozhodli prožít noc s knihou v knihovnách, tělocvičnách, školách a vzpomenout na dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Malé děti se z fiktivního rozhovoru dozvěděly mnoho zajímavého o životě a díle tohoto pohádkáře, řešily zajímavé literární a hudební úkoly, pak si zahrály na detektivy. Velké děti měly připravené zajímavé prezentace o Andersenovi a jiných spisovatelích pohádek i  o pohádkách, pak luštily, doplňovaly a skládaly puzzle. Všichni si před spaní četli. Nemohli usnout, protože ve škole se přece nespí každý den.

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM

Dne 28. března 2014 u příležitosti Mezinárodního dne učitelů proběhlo u Veverků vyučování netradiční a zábavnou formou podle Jana Amose Komenského. Pan učitel Hrubeš byl převlečený za Komenského a ráno vítal žáky prvního stupně v krásně nazdobené historické učebně. Všichni vyučující si pro děti připravily  netradiční a velmi zajímavé hodiny. Děti 7. A měly připraveno dobové oblečení, učily se v historické učebně, luštily křížovky, doplňovaly tajenky, skládaly puzzle.

VÍTÁNÍ JARA

Dne 21. března 2014 si žáci 1. až 4. tříd v barevných tričkách vytvořili květinu přátelství. Další atrakcí bylo jarní „člověče, nezlob se“. Na závěr si všichni zazpívali písničku „Jaro dělá pokusy“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Žáci 3. B třídy navštívili Domov seniorů a předali jim vlastnoručně vyrobenou kytičku.

TURNAJ V KIN-BALLU

Ve středu 26. února 2014 se na naší škole konalo krajské kolo přeboru v kin-ballu O pohár bratranců Veverkových. V konkurenci 14 týdnů vybojovali naši žáci krásné 2. místo a postoupili do celostátního kola. 

MOJE OLYMPIÁDA

Stali jsme jednou z mála škol v kraji, které v sérii soutěže Moje olympiáda vyhrály výlet do olympijského praku Soči – Letná 2014. Po slavnostním zahájení manažerem projektu Zbyňkem Kuželem, jsme se přesunuli na naše první stanoviště - hokej. Ve snowparku si mladší užili lyžování, starší snowboard, všichni pod dohledem trenérů. Zavítali jsme i do stanu Čtyřlístku, kde jsme plnili různé úkoly, vyzkoušeli jsme lyžařské trenažery, hrací konzole s různými druhy sportu, zahráli stolní hokej. Všichni účastníci získali krásnou medaili Czech team s olympijskými kruhy. Slunečné počasí, příjemná atmosféra, organizační zajištění na výbornou, chutná strava, nepočítaně sportovních zážitků, výhru jsme si užili.

TURNAJ V BASKETBALU DÍVEK

Dne 5. 2. 2014 proběhl na naší škole basketbalový turnaj dívek „O pohár bratranců Veverkových". Turnaje se zúčastnila naše škola spolu s dalšími školami. Kapitánka týmu Eliška Bergmanová vylosovala týmy, se kterými se školní tým utká. Vylosovala BK Studánka Pardubice, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Polabiny II Pardubice. Turnaje se zúčastnily i další školy z Pardubic. Jak je známo, ZŠ Studánka Pardubice si tradičně pohár vybojovala. Naši školu reprezentovala Eliška Bergmanová, Andrea Hrubá, Sabina Dlesková, Petra Vacková, Aneta Janovská, Pavlína Avramová, Aneta Novotná, Anna Nouzovská, Tereza Jandová a Tereza Pavlíčková.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD LETEM PODMOŘSKÝM SVĚTEM

Zápis se konal ve dnech 5. a 6. února 2014 a prvňáci se měli na co těšit. Procházeli „Letem podmořským světem“, kde na ně čekali mořští živočichové. Na jednotlivých stanovištích se děti setkaly s mořským koníkem, krabem, chobotnicí, žralokem, medúzou, ale také s mořskou pannou. Největší úspěch měli nafukovací žraloci v rybářské síti a barevné rybičky s chobotnicí. Jednotlivými stanovišti budoucí školáčky provázely paní učitelky. Všechny děti byly velmi šikovné, úkoly plnily se zaujetím, poznávaly barvy, tvary, počítaly, skládaly puzzle, odříkávaly básničky. Všichni zjistili, že škola je vlastně zábavná. Za absolvování každého stanoviště děti dostaly samolepku, kterou si nalepili do svého „mořského obrazu“. Navíc na ně čekal Dušan Salfický, hokejový brankář, který jim velmi ochotně podepisoval fotografie. Celkem k zápisu přišlo neuvěřitelných 106 prvňáčků.

DISKOBRUSLENÍ S LASEROVOU SHOW

Ve čtvrtek 19. prosince všichni žáci a učitelé dostali vánoční dárek. Před vánočními svátky si nejen děti, ale i učitelé zabruslili ve velké hale ČEZ Areny. Ve spolupráci s hokejovým klubem HC ČSOB Pardubice bylo pro žáky naší školy připraveno velké vánoční překvapení – disko bruslení s laserovou show. Při skvělé hudbě se všichni vyřádili a velmi příjemně strávili adventní čas.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVANÍ

Vánoční jarmark je už tradicí pro děti, rodiče a prarodiče. Ve výtvarných dílnách děti tvořily svícny z pomerančů a jablíček, voskové svíčky, adventní věnce, předměty z korálků a samozřejmě zdobily perníčky.  Potom se všichni přemístili do kostela Svatého Jána, kde zazněly vánoční koledy v podání žáků z 9. A a 2. A. Poslední školní den roku 2013 jsme již tradičně strávili třídními besídkami. Den jsme však započali již podruhé zpíváním na schodech. Zazpívali jsme si snad všechny známé koledy. Letos nás již bylo tolik, že jsme se na schody téměř ani nevešli.

ROZHOVOR S PANÍ PRIMÁTORKOU

Zástupci redakční rady se dne 4. prosince setkali s paní primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou. Paní primátorka si udělala na děti čas, přijala je na radnici a velmi ochotně odpovídala na jejich zvídavé otázky. Děti zajímalo, co vše musí paní primátorka řešit, co zajímavého se jí už podařilo vyřešit, co bývá nejčastějším tématem porad zastupitelstva, jaké další projekty se vytvářejí, jak bude vypadat třída Míru, jak paní primátorka tráví volný čas, jaká divadelní představení má nejraději apod.  

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

V měsíci říjnu a listopadu se konal adaptační kurz pro žáky ze sedmých tříd. Cílem kurzu bylo zlepšit pracovní i společenskou atmosféru ve třídě, přístup k učitelům, k spolužákům a stmelit třídní kolektiv. Všichni se seznámili s paní psycholožkou a poznávali sami sebe i spolužáky.  Učili se spolupracovat, zvládat alespoň pomyslné náročné situace, bez emocí komunikovat, kultivovaně se vyjadřovat a obhajovat svůj názor. Nejatraktivnější byl pád důvěry a společné malování poslepu. Žáci byli nadšeni a obdobný kurz by rádi absolvovali znovu.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA II

Největší akcí bylo Tajemství mystéria II aneb po stopách Bílé paní, které se uskutečnilo v podvečer 8. listopadu 2013. Byl to druhý díl úspěšné noční hry pro rodiče a děti. Nejprve všichni absolvovali lampionový průvod, pak před průčelím školy zhlédli ohnivou show a uviděli učitele převlečené za bílé paní. Po bílých šlépějích vyrazili přítomní po stopách Bílé paní do školní budovy. Na stanovištích mysticky vyzdobené školy plnily děti nejrůznější úkoly, hrály kuželky, stavěly věže z kostek, četly zrcadlový text, čichaly k tekutinám v alchymistické laboratoři, skládaly erby, apod.  Za splněné úkoly dostávaly sladké odměny. Celá akce byla skvělá.

ZKOUŠKA ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE

V září proběhla na naší škole pro žáky osmých a devátých tříd zkouška zastupitelské demokracie. Diskutovalo  se například o zrušení domácích úkolů, jejich zrušení požadovalo minimum „zastupitelů“, pro „zachování“ psychologa na škole bylo 98 % přítomných žáků. Z diskuze například vyplynulo, že děti upřednostňují klasické školy v přírodě, nikoliv školy s nějakým zaměřením. Diskutovalo se také například o zavedení uniforem do školy, o začátku vyučování. Pro to, aby ráno začínalo vyučování v osm hodin, bylo 91 % diskutujících. Podle slov dětí to byla opravdu zajímavá zkušenost, učily se výstižně a jasně formulovat své myšlenky a názory a také respektovat názory jiných.

ŠKOLA NANEČISTO (ADAPTAČNÍ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY) 2013

Ve dnech 27. a 28. srpna 2013 jsme pozvali do školy budoucí prvňáčky na adaptační kurz, jehož účelem bylo seznámit děti s budoucí paní učitelkou a panem učitelem. Děti si prohlédly školu, ve třídách pak zkoušely kreslit obrázky, hledaly geometrické tvary, číslice, písmenka. Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí. Odpoledne trávily ve školní družině s paními vychovatelkami. Žáčci pak bez obav přišli na slavnostní zahájení školního roku.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA II aneb PO STOPÁCH BÍLÉ PANÍ

Podzim se již pomalu stává pravidelně obdobím, kdy se na naší škole koná akce s názvem Tajemství mysteria. Letos připadl tajemný den na pátek 8. listopadu. Tentokrát šly děti po stopách Bílé paní. Učitelé, žáci i rodiče se před osmnáctou hodinou shromáždili u Východočeského divadla a téměř každý měl s sebou lampion. Krátce po 18. hodině se všichni vydali za světel lampionů třídou Míru k naší škole. Před hlavním průčelím školy přítomní zhlédli ohnivou show, představili se učitelé, kteří přicházeli za doprovodu mystické hudby z podzemí školy a byli všichni v bílém. Na cestu si svítili loučemi a poté se odebrali na svá stanoviště, která pro děti připravili. Velký dav nedočkavců postupoval k prodeji vstupenek, kde každý obdržel kartičku s úkoly. Na zemi byly bílé stopy a všichni mohli konečně vyrazit po stopách Bílé paní. Stanovišť s úkoly bylo celkem třináct, a tak návštěvníci procházeli přízemím a suterénem mysticky vyzdobené školy od jednoho k druhému. Pokud děti úkol splnily, Bílé paní do jednotlivých okének na kartičce vtiskly razítko. Všichni hráli kuželky, stavěli věže z kostek, hledali rozdíly na obrazech, četli zrcadlový text, čichali v alchymistické laboratoři, počítali drahokamy, skládali erby z puzzlí, spouštěli pavouky do džbánu, odhadovali obrys střevíčků, házeli kroužky na meč, po hmatu zkoušeli najít klíč v truhle, objevovali pod rouškou závoje různé předměty, vkládali správně barevné schody do šablon a konečně v tajemné místnosti u Bílé a Černé paní za všechny splněné úkoly obdrželi poslední razítko. Na závěr dostali účastníci čokoládovou odměnu v podobě lízátka se znakem Mysteria a sladký muffin s netopýrem. Plni dojmů a nádherných zážitků děti s rodiči a kamarády opouštěly školu, která se pro tento večer zahalila do tajemství mystéria. 

1. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI - TENTOKRÁTE ZA KRÁSAMI JIZERSKÝCH HORK 2013

V sobotu 21. září se uskutečnil první školní výlet pro rodiče s dětmi - tentokráte za krásami Jizerských hor, kterého se se zúčastnilo na 70 osob z řad dětí, rodičů i pedagogů převážně z naší školy. Vzhledem k nepříliš příznivému počasí jsme se již po cestě rozdělili na dvě části - první autobus "přesměroval" svou trasu na Liberec, kde byla na programu návštěva Centra Babylon - zde byl na výběr tamní IQ park nebo akvacentrum. "Posádka" druhého autobusu se z původního kurzu neodchýlila a za celkem hustého deště dorazila do Bedřichova. První etapa - výstup na rozhlednu Královku - nám dala docela zabrat. Dalším bodem trasy byla Prezidentská chata, kde jst se ohřáli, vysušuli, ale hlavně... občerstvili!!! Po pauzičce jsme se vydali obdivovat krásy vodní nádrže Černý důl a navštívili jsme také minizoo v Hraběticích, dalším bodem měla být rozhledna Slovanka, ale tu jsme jaksi záhadně nenašli... Posledním bodem túry byl Janov nad Nisou, z něhož jsme se vydali na cestu domů. Hláškou výletu se pak stala věta "už se protrhává", neboť místy vypadala obloha opravdu dot beznadějně a hrozivě. Akce se i přes nepřízeň počasí mimořádně zdařila a hnedka na místě jsme s rodiči i dětmi domlouvali další podobnou akci, o jejímž zaměření, datu a místě konání vás budeme s předstihem informovat.

DĚTSKÝ DEN 2013

V pátek 31. května se uskutečnil dětský den pro žáky naší školy. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, přesto se den perfektně vydařil. Posuďte sami: na úvod nás čekalo "aerobikové" vystoupení, dále některé nafukovací atrakce - skákací hrad a "divoký býk". Následovala bezpečnostní akce BESIPu a soutěže s odměnami. Navštívily nás také hostesky z McDonald´s. Na závěr se konalo překvapení - velká diskotéka.

DEVATERO ZASTAVENÍ JARA

V úterý 26. března jsme ve škole pořádali Velikonoční jarmark s názvem "Devatero zastavení jara". Této zdařilé akce se zúčastnilo více než 150 návštěvníků z řad žáků naší školy, jejich rodičů a prarodičů, ale i náhodných kolemjdoucích. Na ně čekalo v krásně nazdobené škole devět tvořivých dílniček - pletly se pomlázky, zdobily kraslice (na několik způsobů), soutěžilo se o nejhezčí malované vajíčko, tvořily se věnečky z malých cibulek, dělaly se ozdobné zápichy, skládaly origami, lepila velikonoční koláž... Jako občerstvení jsme dostali jidášek a čaj, ale hlavně... přijel stánek s trdelníkem! Ten k nám zajíždí tradičně na naše školní akce již několik let. Stála na něj dlouhá fronta. Ten byl výborný!!! Však také voněla škola ještě několik dní poté... 

TURNAJ V BASKETBALU DÍVEK O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH 2013

Dne 6. března 2013 se na naší škole uskutečnil dlouho očekávaný turnaj, kterého se zúčastnilo 9 týmů z pardubických základních škol - ZŠ Benešovo náměstí, Dubina, Ohrazenice, Polabiny I, Polabiny III, Studánka, Štefánikova, Závodu míru a konečně tým naší školy. Celý turnaj vyhrál po urputném zápolení tým ZŠ Studánka, na druhém místě se umístila děvčata ze ZŠ Benešovo náměstí a třetí skončily dívky ze ZŠ Štefánikova. Naše děvčata skončila na 7. místě.

LETEM SVĚTEM SE ŠKOLOU 2013

Ve dnech 25. února - 1. března 2013 se na naší škole uskutečnil ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v Pardubicích MULTIKULTURNÍ TÝDEN, jehož posláním bylo seznámení s některými vybranými kulturami, se kterými se děti mohou denně setkávat jak v naší škole, tak i mimo ni. Tentokráte jsme se seznámili s Mongolskem, Vietnamem, Angolou, Ruskem a Ugandou. První den týdne nás poctili svou návštěvou domorodci z Mongolska. Dověděli jsme se mnoho novinek o této krásné pro nás velice exotické zemi, ochutnali tradiční pečivo a věnovali se mongolské kaligrafii. V úterý nás navštívila "delegace" z Vietnamu. Zahráli jsme si tamější tradiční pohádku a zhlédli jsme módní přehlídku našich děvčat ve vietnamských krojích. Ve středu nás navštívil angolský student studující pardubickou univerzitu a seznámil nás se zvyky, tradicemi a přírodou své rodné země. Předposlední den přijela do školy návštěva z Ruska. Na programu bylo seznámení s tradicemi a zvyklostmi Ruska, také jsme si zazpívali známé ruské písně. V tělocvičně jsme nacvičovali s ruskou baletkou žijící v Česku jazzbalet. Nejlepší nakonec! V pátek nás přišla navštívit návštěva až z daleké Ugandy! Viděli jsme malého černouška, ale hlavně úchvatné černošské tance, rituály, ozdoby, zpěv a bubnování. Nádherný zážitek!!! Všem organizátorům děkujeme za zprostředkování skvělých a netradičních zážitků.