Rámcový plán

Rámcový plán je pouze orientační a bude přizpůsoben aktuálnímu počasí i fyzickému a psychickému stavu dětí. Přednost před pohybovými aktivitami v tomto počasí samozřejmě bude mít koupání popř. jiné náhradní relaxační aktivity.