Zprávy vedení

28.7.2011:

Vážení rodiče,

máme před sebou poslední den a proto si Vám dovoluji připomenout sobotní příjezd Vašich ratolestí. Příjezd autobusu je naplánován kolem 16. hodiny k hypermarketu Albert v Pardubicích. Nezapomeňte své dětičky vyzvednout včas, abychom nemuseli pořádat výprodej "nechtěných" dětí :-) Veškerá dokumetace dětí a pasy bude nutno přebrat si osobně (děti ji nebudou mít přibalenou v kufrech).

Leoš Šebela, hlavní vedoucí tábora

22.7.2011:

Vážení rodiče,

ani jsme se nenadáli a je tu půlka tábora. Proto krátké ohlédnutí za uplynulými sedmi dny...

Zdravotní stav dětí je velmi dobrý, ošetření jich za celý týden vyhledalo jen několik málo a vždy šlo o drobnosti. Vzhledem k počasí (pršelo v kuse téměř 40 hodin) nejsou děti unavené. Toužebně již očekáváme, že se počasí konečně umoudří, protož máme pro děti připraveno ještě někoilik překvapení, ale ta jsou závislá na nedeštivém počasí. V sobotu nás čeká tradiční Annenský jarmark ve Starém Městě, v neděli vyjížďky na čtyřkolkách, v úterý pak celodenní výlet. Také na ty nejatraktivnější etapové hry ještě díky počasí nedošlo. Velmi dbáme na to, aby byl program pestrý a vyvážený a aby byly Vaše děti co nejvšestranněji rozvíjeny.

Chování dětí je až na drobné (přijatelné) excesy na solidní úrovni, děti se k sobě i nám - vedoucím - chovají vstřícně. K výraznějším konfliktům mezi dětmi navzájem ani mezi dětmi a vedoucími nedošlo. Většina dětí již neprojevuje výraznějších známek stesku po rodičích, je to obvykle problém několika málo prvních dní. Byť občas nějaká ta slzička ukápne. Celodenní výlet je plánován ve dvou variantách - polské i české. O jeho průběhu Vás budeme samozřejmě informovat. Díky počasí je poněkud komplikovaný program pro děti u koní, neboť vyjížďky není možné za deště realizovat.

Abychom zamezili jakýmkoliv pochybnostem ohledně možných záplav na našem táboře, informujeme Vás o aktuálním stavu. Stříbrnický potok je velmi rozvodněn (výška vody je cca 150 cm, běžně je zde cca 20 cm), ale k jeho vylití nemůže dojít, ani kdyby se voda zvedla mnohem více. Ve sklepě budovy je malé množství vody (cca 5 cm), které nás nikterak neohrožuje. Voda kulminovala kolem 16. hodiny. V současné době již mírně její hladina opadává. Bezpečnost dětí je samozřejmě zajištěna nepřetržitým dohledem.

Závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaše dopisy, které posíláte nám - vedoucím. Jsme za ně moc rádi, protože zpětná vazba Vás - rodičů - je pro nás velmi důležitá.

Leoš Šebela, hlavní vedoucí tábora

17.7.2011:

Vážení rodiče,

máme za sebou první "ostrý" den, proto krátké zhodnocení dne: Chata je čistá, jídlo chutné a v ideálním množství. Bohužel je tu zhoršený příjem telefonického signálu, proto se může stát, že ne vždy budeme na příjmu. Zejména Vodafone a O2 jsou v tomto směru velmi problematické. O děti je postaráno 24 hodin denně. Program samozřejmě přizpůsobujeme aktuálnímu stavu dětí. Několika dětem se občas zasteskne, ale odloučení dobře snášejí. V tomto případě je lepší děti spíše nekonaktovat. Z důvodu ochrany majetku mají děti povoleno používání mobilních telefonů pouze na budově, a to na svých pokojích. Nedochází pak k jejich ztrátám či poškozením. K žádným zdravotním komplikacím ani obtížím zatím nedošlo až na pár drobných oděrek z odpolední bojové hry.

Leoš Šebela, hlavní vedoucí tábora