Informace a organizační pokyny pro účastníky akce a jejich zákonné zástupce

POZOR!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Rádi bychom zajistili bezproblémový odjezd na tábor, prosíme proto, abyste odevzdali všechny níže uvedené dokumenty nejpozději do 28. 6. 2023 paní učitelce Abrahamové.

  1. posudek lékaře (ne starší 24 měsíců)
  2. kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  3. zdravotní očkovací průkaz
  4. souhlas s ošetřením + souhlas s fotografováním
  5. prohlášení rodičů s datem 8. 7. 2023.

Bez těchto dokumentů nemůžeme dítě na tábor přijmout a pozdější odeslání do tábora není možné.

DĚTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYBAVUJTE NOTEBOOKEM, TABLETEM, REPRODUKTOREM K HLASITÉ PRODUKCI HUDBY, HERNÍ KONZOLÍ, KULMOU, RYCHLOVARNOU KONVICÍ APOD. !!!

Všechna tato zařízení budou vybrána a navrácena zpět až v den odjezdu.