Odevzdání dokumentů na tábor

Žádáme rodiče táborníků, aby (pokud tak již neučinili) dodali nejpozději do 27. června 2019 u paní učitelky Jarešové (účastníci z 2. stupně) nebo paní učitelky Rybecké (účastníci z 1. stupně) následující:

ODEVZDÁVANÉ DOKUMENTY (bez nich nemůžeme dítě na tábor přijmout a pozdější odeslání do tábora není možné - všechny dokumenty tisknout na 1 list - oboustranně!!!)