Odevzdání dokumentů na tábor

Žádáme rodiče táborníků, aby (pokud tak již neučinili) dodali v den nástupu dítěte na příměstský tábor vedoucímu akce následující:

ODEVZDÁVANÉ DOKUMENTY (bez nich nemůžeme dítě na tábor přijmout a pozdější odeslání do tábora není možné - všechny dokumenty tisknout oboustranně!!!)

  • kopie průkazky zdravotní pojišťovny

  • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení rodičů či zákonných zástupců - tzv. „bezinfekčnost” s datem prvního dne konání tábora 
  • osobní léky s podpisem a napsaným dávkováním léků (v uzavřeném pouzdře)
  • vyplněný a podepsaný Souhlas s pořizováním záznamů a ošetřením
  • způsob odchodů z akce (sám / s doprovodem - kdo je oprávněn vyzvedávat)

Výše požadované dokumenty ke stažení zde