Odevzdání dokumentů na tábor

Žádáme rodiče táborníků, aby (pokud tak již neučinili) dodali nejpozději do 22. června 2018 u paní učitelky Jarešové (účastníci z 2. stupně) nebo paní učitelky Rybecké (účastníci z 1. stupně) následující: