Přihlášky na tábor

Přihlášky rychle ubývají, kapacita všech příměstských táborů je omezená. Doporučujeme přihlášky dodat co nejdříve. 

Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy (pro prvotní kontakt lze nejprve poslat přihlášku elektronicky na e-mail: sekretariat@zsbrve.cz, později však bude nutno dodat originál).