Odevzdání dokumentů na tábor

Žádáme rodiče táborníků, aby (pokud tak již neučinili) dodali nejpozději do 20. června 2017 u paní učitelky Jarešové nebo paní učitelky Rybecké vyplněné formuláře a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Prohlášení rodičů musí být s datem 9. 7. 2017. Pokud jste odevzali toto prohlášení s jiným datem, bude třeba dodat nové.

FORMULÁŘE K ODEVZDÁNÍ: