Zpráva o hospodaření spolu rodičů při naší ZŠ ke dni 31. 12. 2019

Vážení rodiče,

níže uvádíme přehled hospodaření spolku ke dni 31. 12. 2019. Všem přispěvatelům velice děkujeme za jejich dary škole. V následujícím období plánujeme zřídit specializovaný ateliér hudební výchovy a venkovní učebnu environmentální výchovy.