Změny termínů absolventských prací

AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY:

  • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do 16. 5. 2021 svým garantům
  • odevzdání práce: nejpozději do 4. 6. 2021 svým garantům
  • obhajoba práce: 9. – 15. 6. 2021
  • seznámení s výsledky obhajoby: 16. 6. 2021
  • náhradní obhajoba práce: 24. – 25. 6. 2021 (termín pro druhé obhajoby)

POSTUP PRÁCE:

  • literárních zdrojů musí být min. 5, z toho 1 by měl být tištěný (knihy, časopisy, noviny) - původně musely být tištěné zdroje nejméně 3
  • Wikipedia není povolený zdroj