Zápisy do 1. ročníků

Vážení rodiče,

níže uvádíme seznam přijatých žáků do prvních tříd na ZŠ Bratranců Veverkových pro školní rok 2020/2021