Žádost rodičům o vyplnění dotazníku

Vážení rodiče,

z pověření náměstka primátora pro oblast sociální politiky, zdravotnictví, školství a sportu Mgr. Jakuba Rychteckého si vás dovoluji oslovit v rámci spolupráce se Statutárním městem Pardubice a požádat vás o vyplnění dotazníku, který je uveden níže. Jedná se o dotazníkové šetření sestavené pro účely tvorby koncepce školství statutárního města Pardubice, což je dokument, který bude pro příští období určovat směr rozvoje škol a školských zařízení.

Pro zřizovatele a tvůrce koncepce je důležitý pohled všech aktérů školství, jehož jste součástí také vy, rodiče žáků naší školy. Předmětem tohoto dotazníku je proto zjistit, jak jste jako rodiče s naší školou spokojeni, co se vám líbí nebo naopak nelíbí, co byste na škole rádi uvítali, změnili apod.

Dotazník je anonymní, obsahuje celkem 21 otázek, jeho vyplnění vám nezabere více než 15 minut. Data získaná z dotazníku budou sloužit výhradně pro účely tvorby koncepce školství. Informace získané analýzou dat se stanou podkladem a východiskem pro zlepšování řízení a organizace škol SMP. Samotná koncepce bude zveřejněna v červnu roku 2020 a bude dostupná veřejně.

ODKAZ NA DOTAZNÍK NAJDETE ZDE: http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/477636/dotaznik-spokojenosti-rodicu-se-zakladnimi-skolami-zrizovanymi-statutarnim-mestem-pardubice.html

Děkuji vám za spolupráci a účast na dotazníkovém šetření. Termín pro vyplnění je do 25. 11. 2019.

 

s pozdravem Mgr. Leoš Šebela, MBA,
ředitel školy