Výsledky přijímacího řízení - Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru, kterou jste vložili do naší školy při zápisu Vašeho prvňáčka do prvních tříd. Váš zájem nás velice těší, zároveň nás však i do budoucna zavazuje k další usilovné práci. Budeme se i nadále snažit, abyste byli s naší školou spokojeni. Při letošním zápise jsme přijali 76 budoucích prvňáčků, kteří budou rozděleni do třech tříd.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu školní docházky bude zájemcům vydáváno od 29. dubna do 10. května 2019 vždy 7.30 do 16,45 hod. na RECEPCI ŠKOLY v přízemí u hlavního vchodu.

 

  • INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 16,00 hodin ve školní jídelně. Vaše účast je velice důležitá, prosíme, rezervujte si svůj čas.
  • ADAPTAČNÍ KURZ ŠKOLA NANEČISTO PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY se uskuteční ve středu 28. a čtvrtek 29. srpna 2019.

S úctou  Leoš Šebela,
ředitel školy