Informace k výdeji stravy první den nemoci žáka

V první den nemoci žáka lze oběd vyzvednout pouze od 11,00 do 11,30 hodin výhradně do menuboxu, který bude poskytnut ve školní jídelně. Výdej do vlastních jídlonosičů či jiných nádob je z hygienických důvodů zakázán. Vydáno bude pouze hlavní jídlo a případný doplněk. Prosíme respektujte toto nařízení.

Leoš Šebela, ředitel školy