Všechny třídy naší školy byly přihlášeny do SPORTOVNÍ VÝZVY

TĚLOCVIK ONLINE - CHALLENGE

  • Od 12. 4. do 30. 4. 2021 
  • 15 školních dnů = 15 sportovních úkolů
  • Určeno pro všechny třídy základních škol
  • Sportovní potřeby jako odměna pro 100 nejaktivnějších tříd  
  • Pro ty nejlepší: vouchery na vybavení do tělocvičen, licence Tělocvik online na rok zdarma, hodina tělesné výchovy pod vedením profi sportovce

Informace k plněný sportovních úkolů budou žáci dostávat přes Teamsy - předmět TV a to každý den od 12. 4. do 30.4. Informace v Teamsech bude obsahovat zadání úkolu (odkaz na YouTube video) a Google formulář sloužící k jeho odevzdání. Formulář (odevzdání úkolu) již jednoduše vyplní žáci samostatně po splnění každého úkolu. Taktéž si přes něj žáci sami mohou hlídat zveřejnění úkolů nových. Pokud by žáci nestihli odevzdat úkol v daný den, mohou jej splnit dodatečně. Důležité je však mít splněno všech 15 úkolů na konci sportovní výzvy, tj. do 30. 4. 2021, 23:59 hodin.

Součástí úspěšného odevzdání úkolu musí být důkazní fotografie z průběhu plnění úkolu, která může (nemusí) zachycovat žáka pouze zezadu, bez obličeje apod. 

  • Úkoly je možné plnit také společně ve škole (podpořit tak týmového ducha) nebo v rámci online výuky.  
  • I kdyby se ze třídy zapojilo jen pár dětí, vše se počítá! Důležité je ale splnit všech 15 úkolů. 

Kritéria hodnocení nejaktivnějších tříd:

  • Třída splní a odevzdá všech 15 úkolů k 30. 4. 2021.
  • Čím víc žáků se z jednotlivých tříd zapojí, tím lepší bude jejich skóre pro “nejaktivnější třídu” (celkový počet dětí ve třídě je samozřejmě zohledněn).
  • Získání bonusových bodů: celkem 5x se ke sportovním úkolům objeví tzv. bonusové zadání, které slouží hlavně k pobavení a posílení týmové soudržnosti.