Vrácení peněz za stravné

Nevyčerpané stravné za školné rok 2019/2020 se vracelo žákům 9. ročníků a těm, kteří přestoupili na jinou školu. Ostatním bude přeplatek převeden do následujícího školního roku. V případě, že s tímto převodem nesouhlasíte, sdělte nejpozději do 14. 8. 2020 tuto skutečnost vedoucí školní jídelny na e-mail: jidelna@zsbrve.cz a stravné vám bude vráceno. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení strávníka a číslo účtu, na které má být platba poukázána.