Uzavření školy od středy 14. 10. do neděle 1. 11. 2020

Opatření v souvislosti s výskytem koronaviru

S účinností od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách a ve školských zařízeních. Návrat žáků do školy je plánován na pondělí 2. listopadu 2020.

  • Školní jídelna bude uzavřena, obědy budou všem žákům odhlášeny.
  • Školní družina bude bez náhrady uzavřena.
  • Žákům budou úkoly zasílány obdobným způsobem jako na jaře - na druhém stupni bude využíván program Microsoft Teams (viz zde), na prvním stupni kombinací Microsoft Teams a informacemi v e-mailech. Podrobné informace zašle třídní učitel. Upozorňujeme, že ze zákona je účast žáků na distatnční výuce povinná. V případě, že žák nemá možnost účastnit se aktivně on-line výuky, nahlásí rodiče neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli, se kterým si zároveň domluví způsob a četnost předávání domácích úkolů.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za součinnost a prosíme o zajištění, aby se žáci ve svém volném čase nesetkávali. 

Mgr. Leoš Šebela, MBA,
ředitel školy