Upozornění pro strávníky školní jídelny

Přihlášky a odhlášky svačinek a obědů na 20. a 21. 12. 2018 budou ukončeny 19. 12. 2018 v 10,00 hod.

  • Výdej obědů 21. 12. 2018 od 11,30 hod. do 13,30 hod.
  • V případě nemoci odběr obědu do jídlonosiče od 11,30 do 13,30 hodin.

 

 Děkujeme za pochopení