Ukončení platby stravného na tento školní rok - upravené pokyny

Vážení rodiče,

žádáme vás o ukončení plateb stravného na tento školní rok z důvodu vysokých přeplatků. Stravné bude vráceno žákům 9. ročníků a těm, kteří odcházejí ze školy. Ostatním bude přeplatek převeden do dalšího školního roku. V případě, že s tímto převodem nesouhlasíte, sdělte tuto skutečnost vedoucí školní jídelny na e-mail: jidelna@zsbrve.cz a stravné vám bude vráceno. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení strávníka a číslo účtu, na které má být platba poukázána.

Pokyny k platbě stravného na následující školní rok včas obdržíte.

L. Pavlíková