Termín třídních schůzek posunut na 20. ledna 2021

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 20. 1. 2021 od 17,00 hodin přes prostředí Teams. V případě problémů s připojením zavčas zkontaktujte třídního učitele. Přihlášení na schůzku přes účet žáka. Schůzka třídních důvěrníků s ředitelem školy se neuskuteční. V případě potřeby je možné se s ředitelem školy spojit a téma vyřešit telefonicky či e-mailem.