Tábor s veverkami 2020 zrušen

Vážení rodiče, milí táborníci,  

velice nás to mrzí, ale letošní tábor s Veverkami se neuskuteční. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po zvážení nastavených podmínek "Hygienicko-protiepidemických opatření pro dětské rekreace", které byly zveřejněny v pátek večer (celé znění: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf). Nebyl by to již tábor, na který jsme několik let zvyklí a děti by z něho neměly takový zážitek, jako z minulých let. 

A to hlavně z těchto konkrétních důvodů: 

  • děti by musely být jen ve svém oddíle, musel by se omezit vzájemný kontakt mezi oddíly
  • nemožnost pořádat společné akce - děti by měly zakázaný kontakt s ostatními, nemohla by být celo-táborová hra, oblíbená diskotéka
  • oddělený výdej stravy - každý oddíl by musel jíst sám, po každém oddílu by byla nutná dezinfekce jídelny - časově velmi náročné
  • omezený pohyb jen na areál tábora nebo ve volné přírodě (omezení kontaktu účastníků akcí s místním obyvatelstvem)
  • vyloučit dopravu účastníků hromadnými dopravními prostředky (tedy vlak, musely by se zvýšit náklady tábora o pronájem autobusu, který není levný, proto se jezdí vlakem)
  • nemožnost navštěvovat kulturní památky, pořádání výletů

Tábor s Veverkami se každoročně pořádá většinou pro žáky ZŠ Bratranců Veverkových za nákladovou cenu, tedy nekomerčně, a to je hlavní rozdíl oproti jiným komerčním táborům, kteří ho pořádají pro zisk a tudíž budou pořádat tábory za jakýkoliv podmínek. A budou si moci dovolit "nějaké nařízení obejít", z naší strany si to nedovolíme, ani neriskneme. 

Děkujeme za pochopení a zachování přízně pro příští rok. Již přijaté platby za tábor budou vráceny v plné výši zpět na účet zaměstnavatele. 

za organizátora: M & M tábory z.s., Mgr. Alena Mašková, předseda
za spoluorganizátora: ZŠ Bratranců Veverkových, Mgr. Martina Lukáčová, hlavní vedoucí