Spouštíme školní online vzdělávací systém

Vážení rodiče, milí žáci,

v současné době pro vás spouštíme testovací verzi školního vzdělávacího prostředí, které jsme nazvali "SQUIRRELius" a budete se s ním setkávat pod tímto logem.

Aby byl tento systém plně funkční, vytvořili jsme pro každého žáka jeho osobní školní e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni.krestni@zsbrve.cz (např.: novak.jan@zsbrve.cz). V průběhu tohoto týdne obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů vlastní přístupové heslo, které si mohou změnit. Je však zásadní, aby si toto heslo zapamatovali. V případě ztráty hesla či nefunkčnosti e-mailu je možné kontaktovat pana učitele Mgr. Martina Čepka na jeho e-mailu cepek.martin@zsbrve.cz.

Komunikace s vyučujícími bude od 11. května probíhat pouze přes toto prostředí a bude nutné používat výhradně přidělené školní e-mailové adresy. Zadávání úkolů a výuka přes běžné e-maily skončí. Telefony samozřejmě budou k dispozici. VYUŽÍVÁNÍ TOHOTO SYSTÉMU BUDE TRVALÉ - I PO NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY A BUDE SLOUŽIT K ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ, PRÁCE NAVÍC ATD.

Každý žák má zdarma k dispozici aplikace Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, OneDrive (cloudové úložiště) a další. Vzdělávacím rozhraním bude aplikace Microsoft Teams - sem budou postupem času jednotliví vyučující zadávat úkoly, testy případně nabízet termíny on-line výuky. Do tohoto prostředí pak žáci budou vkládat vypracované úkoly či budou psát on-line testy.

Níže uvádíme postup pro přihlášení do výše zmíněného prostředí.