Rodičovské schůzky ve středu dne 24. 11. 2021 on-line.

Třídní schůzky se budou konat on-line přes Microsoft Teams, a to ve středu 24. 11. 2021 od 17:00 hodin. Pokud budou rodiče potřebovat konzultovat s jinými učiteli než s třídním, je možné tak učinit e-mailem či telefonicky.

Setkání zástupců tříd s ředitelem se tentokrát neuskuteční.

Leoš Šebela