Provozní doba školy

Škola bude denně otevřena od 9:00 do 12:00 hodin, a to zejména za účelem vydávání potvrzení o OČR. Zvoňte na zvonek "kancelář".