Pravidla testování žáků v období od 1. do 9. září 2021

Žáci 1. ročníku budou testováni dne 2. září 2021 za přítomnosti rodičů samotestem v kmenových třídách, od 6. 9. 2021 po vyjádření souhlasu, který udělí na schůzce rodičů 1. září, budou testováni společností SCIMED (viz info níže).

Žáci 2. až 9. ročníku budou testováni ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 společností SCIMED, se kterou škola spolupracovala již v minulém školním roce. V případě testování společností SCIMED obdrží zákonní zástupci potvrzení o výsledku antigenního testu, který se zároveň objeví v mobilní aplikaci „Tečka“. Test nebude prováděn výtěrem z úst, ale výtěrem z kraje nosu. Pokud s tímto způsobem testování zákonný zástupce nesouhlasí, vyjádří neprodleně svůj nesouhlas třídnímu učiteli. V případě, že s tímto způsobem testu souhlasí, postačí loňské souhlasy.

Od všech nových žáků bude tento (ne)souhlas vyžadován. Všichni noví žáci ve 2. až 9. ročníku se budou 1. září testovat samotestem, který zdarma poskytne škola, případně si žáci přinesou vlastní test (schválený MZ ČR).

Testování pak proběhne za pomoci samotestů, které má škola k dispozici. Upozorňujeme, že tyto testy jsou prováděny opět výtěrem z nosu. Výsledek testu v tomto případě slouží pouze pro potřeby školy a škola nevydává žádné potvrzení. 

V případě, že chce zákonný zástupce být přítomen při samotestování, dostaví se s dítětem:

  • 2. – 9. ročník 1. 9. 2021 v době mezi 8,35 a 8,45 hodin do školní družiny 3, pozdější vstup nebude umožněn (vstup přes recepci)
  • 1. – 9. ročník od 6. 9. 2021 v době mezi 7,15 a 7,25 hodin do školní družiny 3, pozdější vstup nebude umožněn (vstup přes recepci)