Pokyny k platbě stravného na rok 2020/2021

Výše stravného

podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. - od 1. srpna 2020

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 660,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 30,- Kč
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 700,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 32,- Kč
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 740,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 34,- Kč
 • svačinky (jednotná cena)
  • záloha 410,- Kč / měsíc
  • jedna svačinka 19,- Kč

Platba stravného

 • Platba se provádí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu.
 • Splatnost do 15. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je přidělen, konstantní symbol je 0558.
 • Stravné se platí formou záloh (například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu).
 • Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.
 • Případné dotazy směřujte na tel.: 734 169 006, e-mail: jidelna@zsbrve.cz

Odhlášky ze stravování

 • odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,00 hodin na www.strava.cz nebo v mobilních aplikacích (android, iOS)
 • první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole a v případě, že si nestačil odhlásit oběd, může si jej vyzvednout od 11,30 hod. do jídlonosiče.
 • neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Pardubická karta

 • První vystavení Pardubické karty je zdarma, každá další stojí 50,- Kč. Její ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit.