Platba stravného na měsíc duben

Stravné na měsíc duben by mělo být zaplaceno do konce měsíce března, aby měl strávník peníze na měsíc duben. V případě velkého přeplatku stravného, který mu postačí na měsíc duben (nebo na více měsíců) – není třeba peníze posílat.