Upomínka platby stravného

Žádám strávníky, kteří dosud neuhradili stravné na měsíc září o co nejrychlejší zaplacení. Od 2. 9. 2021 bude systém automaticky neplatiče odhlašovat ze stravování. Děkuji.

Libuše Pavlíková, vedoucí školní jídelny