PF 2021

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci a příznivci naší školy,

dovolte mi, abych vám všem poděkoval za spolupráci v letošním poněkud hektickém roce a popřál radostné a klidné Vánoce a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Leoš Šebela, ředitel školy