Oficiální stanovisko vedení města k rušení školních jídelen

Vážení rodiče,

v posledních měsících se vyrojily spekulace ohledně rušení školních jídelen a jejich změnu ve výdejny. V níže uvedeném dokumentu si přečtěte oficiální stanovisko primátora města Ing. Martgina Charváta a náměstka pro školství a kulturu Mgr. Jakuba Rychteckého. Z textu jednoznačně vyplývá, že žádný podobný záměr v současné době neexistuje.

Leoš Šebela