od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na obou stupních - do školy se vracejí všichni žáci

Vážení rodiče,

od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na obou stupních - do školy se vracejí všichni žáci 1. i 2. stupně bez výjimky. Zároveň také končí povinnost dodržování homogenity skupin, tudíž budou žáci (například na jazyky) děleni do běžných skupin, nikoliv pouze v rámci kmenových tříd. 

INFORMACE O PROVÁDĚNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola je na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví povinna provádět testování žáků na přítomnost Covid 19. Nově naše škola ve spolupráci se statutárním městem Pardubice provádí od pondělí 24. května 2021 testování na přítomnost Covid 19 ve spolupráci s registrovaným zdravotnickým zařízením Scimed Biotechnologies - www.scimed.cz. Toto zdravotnické zařízení je oprávněno provádět antigenní testy a PCR testy na přítomnost Covid 19. Testování bude probíhat pouze jednou týdně, a to v pondělí. Pokud žák do školy přijde později či jiný den, otestuje se ve škole za pomocí testů dodaných Vládou ČR. 

Antigenní testování bude nově prováděno neinvazivním odběrem z úst, kdy odběr provádí proškolený zdravotnický personál. V rámci testování lze každému žákovi vystavit potvrzení o výsledku testu. Potvrzení lze předat v tištěné formě, formou SMS, či e-mailem. Potvrzením je možno se prokázat v zařízeních, kde to požaduje vládního nařízení.

Testování je možné pouze na základě předchozího souhlasu zákonného zástupce. S ohledem na shora uvedené skutečnosti Vám zasíláme tuto informaci. Pokud souhlasíte s provedením testu, potvrďte prosím souhlas s jeho provedením a doručte naší škole. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděným testováním naleznete na druhé straně této informace. Pokud s prováděním tímto způsobem nesouhlasíte, povinnost testování tím nezaniká, žák se bude nadále testovat stávajícím způsobem.

Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy