Obědy ve školní jídelně pouze pro přihlášené k docházce

Na obědy ve školní jídelně mají od 25. 5. 2020 nárok pouze žáci přihlášení k docházce do školy. Ostatním dětem nárok na oběd nevzniká. Do školy nemohou ani vstupovat! Odhlašovat obědy lze do 7,00 hodin příslušného dne. Obědy do jídlonosičů nelze z hygienických důvodů vydávat vůbec. Neodhlášený oběd tedy propadne.

Leoš Šebela